Kılıçdaroğlu: Ufuk ve bir umut vermek lazım topluma

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Aydınlanma ve Atatürk Devrimleri Çalıştayı'nda konuştu: Ufuk ve bir umut vermek lazım topluma. Bu umudu vereceğiz. Türkiye emin olun sizin düşündüğünüzden çok daha zengin bir ülke ama kaynakları olağanüstü israf ediliyor. Bu kaynaklarla Türkiye'yi kısa süre içerisinde ayağa kaldırmak mümkün

Kılıçdaroğlu: Ufuk ve bir umut vermek lazım topluma

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Aydınlanma ve Atatürk Devrimleri Çalıştayı'nda konuştu: Ufuk ve bir umut vermek lazım topluma. Bu umudu vereceğiz. Türkiye emin olun sizin düşündüğünüzden çok daha zengin bir ülke ama kaynakları olağanüstü israf ediliyor. Bu kaynaklarla Türkiye'yi kısa süre içerisinde ayağa kaldırmak mümkün

15 Aralık 2017 Cuma 18:42
Kılıçdaroğlu: Ufuk ve bir umut vermek lazım topluma

CHP Bilim, Yönetim, Kültür Platformu Başkanlığı tarafından Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Aydınlanma ve Atatürk Devrimleri Çalıştayı"nda konuşan Kılıçdaroğlu, Atatürkçülüğü iki temel eksen üzerinde değerlendirdiğini dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bunları "Birincisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.' Kendi ülkemde, kendi bayrağımın altında özgürce yaşamak istiyorum. İkincisi, Atatürk diyor ki 'Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça, biz bağımsızlığımızı koruyamayız.' Yani birincisi özgür irade, ikincisi üretim. İkisini yan yana getirmemiz gerekiyor." şeklinde açıkladı.

Orta Doğu'nun kendi içinde yaşadığı 7 temel sorunu, "bölge halklarının eğitim yetersizliği, kutsal dinin çarpıtılarak teröre ve radikalizme alet edilmesi, kadınların ve gençlerin siyasi, sosyal ve ekonomik hayata katılmalarında yaşadıkları sorunlar, etnik ve mezhebi fay hatlarına dayanan siyaset anlayışı, bölge ülke gelirlerinin önemli ölçüde petrol ve doğal gaza dayanması, toplumdaki değişim özleminin meşru bir talep olarak kabul edilmeyip, iç dinamiklerin önünün kesilmesi ve tüketen toplum yapılarının rekabet edebilir, üreten toplum yapılarına dönüştürülememesi" şeklinde sıralayan Kılıçdaroğlu, "Eğer biz bugün Orta Doğu"da yaşanan dramın aynısını yaşamıyorsak, ama birileri bize yaşatmak istiyor, Cumhuriyet felsefesinin bize getirdiği ve bizim de özümseyip bugüne kadar taşıdığımız anlayış sayesindedir. Bu anlayışı daha ileriye taşımak zorundayız." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gelecek ufku çizerek topluma umut vadetmek gerektiğini, topluma umut vadetmeyen siyaset anlayışının iktidar olma şansının bulunmadığı belirterek, eleştiri kültürünün ötesine geçip, tarihten de ders çıkarıp gelecek inşa etmek gerektiğini söyledi.

Toplumun önüne 4 aşamalı bir gelecek koymak gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Birinci halkamız, demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, kadın erkek eşitliği gibi buna benzer bir demokraside olmazsa olmaz kurallar neyse bu kuralların kendi ülkemizde olmasının mücadelesini vermektir. Demokrasisi gelişmemiş hiçbir ülke gelişmemiştir. Birinci hedefimiz, demokrasiyi geliştirmektir, kadın erkek eşitliğini sağlamaktır, çocuklarımıza iyi bir eğitim vermenin yollarını aramaktır. Bu, ancak demokrasi içinde olur, düşünce özgürlüğü içinde olur. Düşünceyi kısıtlarsanız, eğitimi, aklı kısıtlamış olursunuz. İkinci halkamız, üreten Türkiye. Eğer bir ülke üretmezse, birilerinin boyunduğurunda tıkanıp kalır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün toplu iğne üretemeyen bir ülkeden uçak üreten bir ülkeye Türkiye'yi taşıması çok anlamlıdır. Demokrasiyi getirdik, üretmeye de başladık. Yeterli mi? Hayır. Üçüncü halkaya ihtiyacımız var, güçlü bir sosyal devlet, aç ve açıkta hiç kimsenin kalmadığı güçlü bir sosyal devlet. Sosyal devlet Cumhuriyet'in kendi içinde zaten vardır. Biz bugün sosyal devleti bir hak olarak değil, bir lütuf olarak topluma sunuyoruz. Toplum bunu hak olarak kabul etmeli. Bunun sözünü topluma vermeliyiz. Dördüncü halka, sürdürülebilirlik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı mücadeleyi sürdüremedik, tıkandı. Sürdüremezseniz, tökezlersiniz ve bir yerde kalırsınız. Dolayısıyla sürdürülebilirliği de sağlamanız lazım. Bunun da yolu yine eğitimden geçmektedir."

Kılıçdaroğlu, saydığı aşamaların gerçekleştirilmesi halinde daha güzel ve barış içinde yaşanabilecek bir Türkiye'nin inşa edilebileceğini vurgulayarak, "Eğer bugün siyaset dar alana hapsedilmişse, etnik kimlik üzerinden, inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılıyorsa, gidilen yol bizim öngördüğümüz hedefleri kısıtlayan bir yoldur. İnsan işsiz, yoksul, yoksulluğunu, açlığını, işsizliğini düşünmeden gidip, kendi sorununu çözecek bir partiye değil, başka güdülerle başka partilere oy verebiliyor. O zaman bu ülkenin aydınları, okumuşları, vatandaşı olarak toplumun her kesimine ulaşmak zorundayız." diye konuştu.

Dinleyicilere kendi hayat çemberleri dışında da farklı dünyalar bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"O ayrı çemberlere ve o ayrı dünyalara gitmek zorundayız. Bu benim sorumluluğum olduğu kadar tek tek hepinizin de sorumluluğudur. O insanların da aydınlanmaya ihtiyacı var. Bilgilenmeye de ihtiyacı var onların. Bunu yapacak olan da bu ülkenin kadınlarıdır. Çünkü evin kapılarını tep tek çalıp evdeki kadınlarla muhatap olacak olanlar sizlersiniz. Belli bir bilinçle, mütevazı bir davranışla her eve girmek, her kadınla konuşmak lazım, özellikle büyük kentlerde. İstanbul'da yaşayıp denizi görmeyen bir kadın varsa o ayıp İstanbul'da yaşayan bütün kadınların ortak ayıbıdır. İstanbul'da, İzmir'de veya Ankara'da bir kadın hala bir alışveriş merkezine gidememişse o ayıp o kentte yaşayan kadınların ortak ayıbıdır. Dolayısıyla biz mücadelemizi sadece eleştirerek değil ona güzel bir gelecek vadederek yapmalıyız, düşüncelerimizi aktarmalıyız."

"Ufuk ve bir umut vermek lazım topluma"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut eğitim sisteminin Türkiye'yi geriye götüren bir eğitim sistemi olduğunu savunarak, 21. yüzyılda bir ülkenin geri kalmasını sağlayacak tek şeyin eğitim sistemini bozmak olduğunu söyledi.

Bugünkü eğitim sisteminin Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıramayacağını savunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eğitim sisteminden Türkiye'nin mutlaka kurtulması lazım. Kurtuluşun yolu, her birimize sorumluluk anlayışı içinde çalışma görevi var, o görevi yerine getirmektir. Kurtuluşun yolu budur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük mücadeleler verdiğini söyledi. Uçak yapıldı, gemiler yapıldı, fabrikalar kuruldu. Sonra dediler ki, 'Ne gerek var siz uçak yapıyorsunuz. Size uçağı bedava vereceğiz. Ne gerek var var sizin tank top yapmanıza, fabrikalar kurmanıza, biz onların büyük bir kısmını size bedava vereceğiz.' Askerin palaskasına, çatalına kaşığına kadar bedava geldi. Ne zaman uyandık? Ecevit'in Kıbrıs çıkartmasıyla uyandık. Dediler ki, 'Bizim gemimizi kullanamazsınız.' Türkiye'nin yeniden silkinmesi ve kendine gelmesi gerekiyor. Ufuk ve bir umut vermek lazım topluma. Bu umudu vereceğiz. Türkiye emin olun sizin düşündüğünüzden çok daha zengin bir ülke ama kaynakları olağanüstü israf ediliyor. Bu kaynaklarla Türkiye'yi kısa süre içerisinde ayağa kaldırmak mümkün. Eğitimi kısa sürede ayağa kaldırmak mümkün. İyi yetişmiş kadro var aslında, bu kadrolarla biz çok güzel şeyler yapabiliriz. Yüksek yetenek inşasını sağlayabiliriz. Çocuklarımıza güzel eğitimler verebiliriz."

"Lütfen ama lütfen eleştiri kültürünün ötesine geçin"

Eleştiri kültürünü aşmak gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, salonda bulunanlara şöyle seslendi:

"Sizden isteğim şudur: Lütfen ama lütfen eleştiri kültürünün ötesine geçiniz, halka umut vadeden söylemlerle yola çıkınız, her kapıyı çaldığınızda umut veriniz. Biz umut verdiğimiz ve güzel bir gelecek sunduğumuz sürece önümüzde hiçbir engel olamaz. Ama sadece eleştirirsek olmaz. Ahmet Taner Kışlalı'nın dediği gibi 'Atatürkçülük geçmişe takılıp kalmak değildir, geleceği inşa etmektir.' O hedefi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk göstermiş. O hedef, çağdaş uygarlığı aşmak. Bu kadar basit. Bütün mesele ne: O yolu nasıl aşacağız, o yolu nasıl kat edeceğiz? Onun da yolunu söyledim, dört aşamalı süreç. İlki birinci sınıf demokrasi. İkincisi, üreten Türkiye, güçlü Türkiye, üniversiteleri bilgi üreten Türkiye, çiftçinin tarlada çalışıp ürettiği bir Türkiye, sanayicinin ürettiği bir Türkiye, düşünce dahil her alanda üreten bir Türkiye. Üçüncüsü güçlü bir sosyal devlet. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı, barışı sağlayacağımız temel yol güçlü bir sosyal devletten geçiyor. Dördüncüsü sürdürülebilirlik. Bu hedefleri ortaya koyduğumuz zaman Türkiye çağdaş uygarlığı kısa süre içinde yakalar. Çünkü genç nüfusumuz 2035'e kadar çoğunlukta. Gençlerin dinamizmini hem siyasete, hem ekonomiye hem de hayatın her alanına yaymak zorundayız."

Son Güncelleme: 15.12.2017 18:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Tarzan 2017-12-15 19:00:45

Sayin Kilicdaroglu, siz bu kafa yapisi ile millete ufuk ve umut veremezsiniz. En iyisi tipis tipis siz bu CHP genel baskanligindan cekilin ve normal bir Milletvekili olarak kalin. Hani demistiniz ya, Cumhurbaskanligi secimi icin. Hep ayni seyleri tekrarlayip duruyorsunuz, somut bir adim attiginiz yok. Artik millete bikkinlik vermeye basladiniz.

Misafir Avatar
001 2017-12-15 23:11:58 @Tarzan

lan tarzan skerim senin o ağzını adam gibi yaz yazmıyacaksan defol git bu gasteden

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
DEĞİLMİ AMA* 2017-12-15 21:00:49 @Tarzan

UMUTSUZ BİRİSİ KİME NASIL UMUT VEREBİLİRKİ? KILIÇDAROĞLU BOŞ BOŞ KONUŞUYOR İŞTE.

Beğenmedim! (3)
Avatar
antalya 2017-12-15 18:46:26

kılıçdaroğlu sizde ufuk mu var? umutmu var sizde? siz özgür olabiliyormusunu o varmı ona bak. koltuğa oturmak için minnet borcun çook zamanda ödenir. yani ödenmez. sen kendine yazık etmişsin be kılıçdaroğlu. bu sözleri ağa patronların söyletiyor onuda biliyor halk. sen en iyisi ağa beylerine yeter de onurunla siyaseti bırak tabi bıraktırılarsa.. ipin ucunu kaptırmasaydınız keşke.

Misafir Avatar
gitmeeeeee sinn kemmal 2017-12-15 20:58:57 @antalya

Kemal gitmesin. inanın gitmesin . bu adamın haberlerini okudukça gülmekten geçiyorum. komedi filmlerine para vermiyorum gülmek için. eminim benim gibi çok var kendine güldürdüğü.

Beğenmedim! (2)
Misafir Avatar
evet 2017-12-15 19:55:55 @antalya

hakkaten sağ sol zamanında halkı fena bölmüşlerdi, halk uyandı şimdi kemal bey baş oyuncu.. chp türkiye partisi olmaktan çıkmıştır.

Beğenmedim! (1)
Avatar
selman 2017-12-15 18:47:28

cok kommick adam yahu .-))))))))))))))))), siyasetmi yapıyor tiyatromu oynuyor ?

Avatar
Aydin 2017-12-15 19:10:26

Hdp e pkk yi redcetmedikce dayanışma ya giden serefsizdir

Misafir Avatar
aydının kafasına sokim 2017-12-15 23:14:01 @Aydin

asıl pkk ile iş birliği yapan akp dir sik kafalı aydın iyi araştır beyinsiz öküz

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
aydın naş naş 2017-12-15 23:13:16 @Aydin

ulan kanal faresi aydın sana ana avrat küfür etmekten ben bıktım sen dinlemekten bıkmadınmı siktir ol git bu gazeteden burası sana göre yer değil ipne

Beğenmedim! (0)
Avatar
1970 ve 1980 ler 2017-12-15 19:53:15

2) ama patronlar abd ve avrupa şimdi büyük oynuyor. Bu sefer halkı kandırmadılar halk uyandı artık şimdide siyasetten adamlar bulup sahaya sürdüler, her türlü Türkiye aleyhtarlığı yapıyorlar, terörü savunuyorlar, teröristlerin yargılanmasını kınıyorlar, yatırımlara karşı çıkıyorlar bu siyasetçilerinde arkasında büyük patronları korkmayın biz sizi kurtarıırız diyorlar. . Türk yasalarına karşı suç işlesenizde bir gün iktidarı devirip sizi kurtaracağız diye uçuk vaadlerde bulunuyorlar. Bu acemi siyasetçilerde onlara inanıyor . ama bu siyasetçilerin başında büyük ajan var ajanlar var bizden görünüyor ama asla bizden değiller. Arkalarında ABİLERİ AĞA BABALARI yani abd var avrupa var, kardeşler Bu ülkeye beraber olarak sahip çıkacağız birlik olmalıyız. Chp , hdp ve iyi parti den uzak durmazsak yandık.

Avatar
1970 ve 1980 ler 2017-12-15 19:54:23

1) Halka vadediyorlardı sosyalizim gelecek, eşitlik olacak , çile bitecek, çalışmadan geçineceğiz, devlet bize zenginden alıp verecek biz rahat edeceğiz diye vaatlerde bulunup sağcı solcu diye halkı ikiye böldüler. ve nicelerinin boş yere hiç uğruna ölmelerine sebep oldular. Veee 12 Eylül 1980 darbesi oldu. Sosyalizimde suya düştü. Halk perişan oldu vesselam

Avatar
Cezmi 2017-12-16 08:23:15

İyi demiş...önce parti içindeki pkk ve dhkpc lileri partiden ihraç et ki senin bu memleketin insanı olduğun konusunda bir ufak umut olsun