banner87

CHP'li 48 milletvekilinden ortak 'Tüzük Kurultayı' açıklaması

CHP Genel Merkezinin hazırladığı taslak tüzük görüşmeleri sürerken Muharrem İnce, Selin Sayek Böke, Metin Lütfü Baydar, Haluk Pekşen, Tacettin Bayır, Gürsel Erol, Tanju Özcan gibi isimlerinde içerisinde olduğu 48 Milletvekili ortak bir bildiri yayınladı. 

CHP'li 48 milletvekilinden ortak 'Tüzük Kurultayı' açıklaması

CHP Genel Merkezinin hazırladığı taslak tüzük görüşmeleri sürerken Muharrem İnce, Selin Sayek Böke, Metin Lütfü Baydar, Haluk Pekşen, Tacettin Bayır, Gürsel Erol, Tanju Özcan gibi isimlerinde içerisinde olduğu 48 Milletvekili ortak bir bildiri yayınladı. 

06 Mart 2018 Salı 12:11
CHP'li 48 milletvekilinden ortak 'Tüzük Kurultayı' açıklaması

48 Milletvekili "Üyeler arasında ayrım yapılamaz, partinin asıl sahibi üyelerdir" derken, %5 Kontenjan dışında ön seçim yapılmasını, PM üyelerinin sayısının 60’dan 80’e çıkmasını, Genel Başkan Yardımcılarının tamamının PM tarafından seçilmelerini talep ettiler.

O BİLDİRİDE ŞU İFADELER YER ALDI:

Partimiz 9-10 Mart tarihlerinde Tüzük Kurultayı’nı gerçekleştirecektir. Ülkemiz Saray Rejimi’nin baskıcı, faşizan, Cumhuriyetin tüm değerlerine saldıran siyaseti sonucunda bir demokrasi yıkımıyla karşı karşıyadır. Buna karşı toplumun katılımıyla, Cumhuriyet değerlerine yapılan saldırıya cepheden karşı çıkan bir siyasi anlayışla, katılımcı demokrasiyi yüceltmek, tarihsel olarak bu değerlerin öncüsü Cumhuriyet Halk Parti’sinin sorumluluğudur. Bu tarihsel sorumluluk ışığında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu demokrasi mücadelesinin daha etkin verilebilmesi, geçmişte yapılmış olan hataların tekrarına engel olabilmek için partimizin yapacağı herhangi bir tüzük değişikliğinin bu hususları mutlaka göz önüne alması gerekmektedir.

Ancak, maalesef Tüzük Kurultayı’na giderken süreç de önerilen taslak da ülkemizin demokrasi mücadelesinin ihtiyaç duyduğu adımları da örgütümüzün demokratikleşme beklentilerini de dikkate almamıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi, kendisine oy veren milyonların ve üyelerinin partisidir, tüm Türkiye’nin umududur. Partinin tüzüğü de dahil olmak üzere, bütün temel karar süreçlerinde etkin olmak, parti üyelerimizin sorumluluğu ve demokratik hakkıdır.

Partimiz 9-10 Mart tarihlerinde Tüzük Kurultayı’nı gerçekleştirecektir. Ülkemiz Saray Rejimi’nin baskıcı, faşizan, Cumhuriyetin tüm değerlerine saldıran siyaseti sonucunda bir demokrasi yıkımıyla karşı karşıyadır. Buna karşı toplumun katılımıyla, Cumhuriyet değerlerine yapılan saldırıya cepheden karşı çıkan bir siyasi anlayışla, katılımcı demokrasiyi yüceltmek, tarihsel olarak bu değerlerin öncüsü Cumhuriyet Halk Parti’sinin sorumluluğudur. Bu tarihsel sorumluluk ışığında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu demokrasi mücadelesinin daha etkin verilebilmesi, geçmişte yapılmış olan hataların tekrarına engel olabilmek için partimizin yapacağı herhangi bir tüzük değişikliğinin bu hususları mutlaka göz önüne alması gerekmektedir.

           Ancak, maalesef Tüzük Kurultayı’na giderken süreç de önerilen taslak da ülkemizin demokrasi mücadelesinin ihtiyaç duyduğu adımları da örgütümüzün demokratikleşme beklentilerini de dikkate almamıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi, kendisine oy veren milyonların ve üyelerinin partisidir, tüm Türkiye’nin umududur. Partinin tüzüğü de dahil olmak üzere, bütün temel karar süreçlerinde etkin olmak, parti üyelerimizin sorumluluğu ve demokratik hakkıdır.

Değerli üyelerimiz ve örgütümüz,

           Bu parti hepimizin! Bu partiye ve onun demokrasi geleneğine sahip çıkma sorumluluğu da hepimize ait.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, sizlerin temsilcileri olarak üyesine ve örgütüne inanmayan, onun iradesini yadsıyan bir anlayışın partimize dayatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüzüğümüzün demokratik bir şekilde oluşması için mücadele vermek, Cumhuriyet Halk Partililer’in iradesine ve söz hakkına sahip çıkmak konusunda kararlıyız.

Bu çerçevede, demokratik bir Türkiye için ihtiyaç duyulan demokratik CHP’nin demokratik tüzüğünün aşağıdaki ilkelere dayandırılması gerekliliğini tüm üyelerimizle, örgütümüzle ve parti yetkililerimizle paylaşıyoruz:

1. Partinin asıl sahibinin üyeleri olduğu gerçeği ışığında, üyeleri arasında ayrım yapmaksızın tüzüğün tüm üyelerimizin hak ve hukukunu mutlaka koruması sağlanmalıdır.

2. Tüzük değişikliği ile üyelerimiz partinin her düzeyde adaylarını belirleme konusunda söz sahibi kılınmalıdır.

3. Partimizin yürütme organı olan Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) tamamı örgüt iradesinin yansıması olan ve partinin Kurultaydan sonraki en yüksek karar organı olan Parti Meclisi tarafından seçilmelidir.

4. Üyelerimizin ve örgütümüzün Parti Meclisi’nde gerçek ve etkin temsilini sağlamak için Parti Meclisi üye sayısı 80’e çıkartılmalı; il Başkanlarımız veya il kongrelerinden seçilerek gelecek örgüt temsilcilerinin Parti Meclisi’ne doğal üye olarak katılması ile bütün il örgütlerimizin temsilde adalet ilkesi doğrultusunda Partimizin karar organında söz sahibi olması sağlanmalıdır.

5. Partimizin adayları, Siyasi Partiler Yasası’nın yüzde 5 kontenjan sınırlaması dışında, genel ve yerel seçimlerde üyelerin katılımıyla gerçekleşecek önseçimle belirlenmelidir.

6. Kadınların ve gençlerin siyasette etkin temsili ve katılımını sağlayacak ilerici düzenlemeler yapılmalı, gençlik kotası yaş sınırı 30 olarak kalmalıdır.

7. Kurultayımız yalnızca Parti Meclisi ve Genel Başkan seçimine indirgenmemeli; partimizin programının, siyasetinin belirlendiği en yüksek organ olarak işletilmelidir.

           Tüzük Kurultayı sürecinde, partililerimize dayatılan, üyelerimizi ve örgütümüzü hiçe sayan anti-demokratik anlayışa karşı biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak üyelerimizi, örgütlerimizi, parti emekçilerini, yani partimizin asıl sahiplerini partimizin kuruluş felsefesinden ve tarihsel köklerinden koparılmasına izin vermeden, tüm tarihsel birikimine, demokratik geleneğine ve kendi söz haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

            Unutulmamalıdır ki;

Demokratik bir Türkiye’yi var etmek için tek yol demokratik bir CHP’dir.

Demokratik bir CHP’nin var olmasının ön şartı da “sözün ve kararın” üyenin olduğu bir tüzüktür.

Biz bu bildiride imzası olan milletvekilleri ve PM üyeleri olarak bu çerçevede, örgütümüzün sesi olmaya, DEMOKRATİK TÜZÜK, DEMOKRATİK CHP, DEMOKRATİK TÜRKİYE mücadelesini vermeye devam edeceğiz.

İMZASI OLAN MİLLETVEKİLLERİ

1-Yakup AKKAYA

İstanbul Milletvekili

2-Mustafa Ali BALBAY

İzmir Milletvekili

3-Metin Lütfi BAYDAR

Aydın Milletvekili

4-Tacettin BAYIR

İzmir Milletvekili

5-Bülent Yener BEKTAŞOĞLU

Giresun Milletvekili

6-Tur YILDIZ BİÇER

Manisa Milletvekili

7-Erdin BİRCAN

Edirne Milletvekili

8-Mustafa Hüsnü BOZKURT

Konya Milletvekili

9-Selin SAYEK BÖKE

İzmir Milletvekili

10-İlhan CİHANER

İstanbul Milletvekili

11-Hüseyin ÇAMAK

Mersin Milletvekili

12-Dursun ÇİÇEK

İstanbul Milletvekili

13-Mevlüt DUDU

Hatay Milletvekili

14-Eren ERDEM

İstanbul Milletvekili

15-Gürsel EROL

Tunceli Milletvekili

16-Vecdi GÜNDOĞDU

Kırklareli Milletvekili

17-Namık HAVUTÇA

Balıkesir Milletvekili

18-Muharrem İNCE

Yalova Milletvekili

19-Ceyhun İRGİL

Bursa Milletvekili

20-Niyazi Nefi KARA

Antalya Milletvekili

21-Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU

Bursa Milletvekili

22-Devrim KÖK

Antalya Milletvekili

23-Emre KÖPRÜLÜ

Tekirdağ Milletvekili

24-Serdal KUYUCUOĞLU

Mersin Milletvekili

25-Mazlum NURLU

Manisa Milletvekili

26-Bülent ÖZ

Çanakkale Milletvekili

27-Tanju ÖZCAN

Bolu Milletvekili

28-Ali ÖZCAN

İstanbul Milletvekili

29-Haluk PEKŞEN

Trabzon Milletvekili

30-Durmuş Fikri SAĞLAR

Mersin Milletvekili

31-Orhan SARIBAL

Bursa Milletvekili

32-Atila SERTEL

İzmir Milletvekili

33-Ali ŞEKER

İstanbul Milletvekili

34-Mustafa TUNCER

Amasya Milletvekili

35-Şerafettin TURPÇU

Zonguldak Milletvekili

36-Mehmet TÜM

Balıkesir Milletvekili

37-Elif DOĞAN TÜRKMEN

Adana Milletvekili

38-Yaşar TÜZÜN

Bilecik Milletvekili

39-Gaye USLUER

Eskişehir Milletvekili

40-Aydın USLUPEHLİVAN

Adana Milletvekili

41-Akın ÜSTÜNDAĞ

Muğla Milletvekili

42-Muhammet Rıza YALÇINKAYA

Bartın Milletvekili

43-Özkan YALIM

Uşak Milletvekili

44-Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

45-Ali YİĞİT

İzmir Milletvekili

46-Candan YÜCEER

Tekirdağ Milletvekili

47-Kemal ZEYBEK

Samsun Milletvekili

48-Zeynep Altıok Akatlı                                  İzmir Milletvekili

Önerilen Haberler
Son Güncelleme: 06.03.2018 13:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
YILDIRIM 2018-03-06 12:24:20

CHP li milletvekillerine Bir Soru Sormak İstiyorum ! ! ! ! CHP Sizin Söylediklerinin YAPMADIĞI için mi? 30 - 40 Yıldır % 25 i GEÇEMİYOR! ! ! ! CHP Sizlerin Söylediklerini Yaparsa % 25 i GEÇECEK mi? ? ? ? Kral Çıplak, Asıl Sorun Sizlersiniz! ! ! Sn Kılıçdaroğlu' na Yardımcı Olun, AKP ye değil! ! ! Saygılarımla

Misafir Avatar
İşte TÜRKİYEM 2018-03-06 19:00:30 @YILDIRIM

CHP de genel başkan ve yanındaki sözcüleri kendi milletvekllerini bile FİŞLEMİŞ ve kendi milletvekillerini tehdit ediyor. ya bunlar iktidar olursa bu vatandaşın hali ne olur , bu ülkenin hali ne olur hiçdüşündünüzmü?

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
İŞTE chp ye atanmış D,KDATÖR 2018-03-06 14:04:42 @YILDIRIM

Kılıçdaroğlu elindeki defter ile tehditler savurdu. Kılıçdaroğlu, defteri göstererek, "Kimse bilmiyor ama bu defterde hepinizin kaydı var" diyerek eleştirenleri tehdit etti.********ABD nin arkasında olduğuna güvenrek tehditler savuruyor.

Beğenmedim! (1)
Avatar
ergül yalçın 2018-03-06 15:06:38

AKP yandaşı gibi çalışan bu ,şovmenlerin chp artık yerleri yeri yok,bunlar chp için de çıbanbaşı akp nin ekmeğine yağ sürenlerdir,Halk şovmenleri sevmiyor.

Avatar
Aydın 2018-03-06 17:40:41

%10 az oy alınan yerde delegelerin seçmesi dogrumu

Misafir Avatar
aydın 2018-03-06 20:41:19 @Aydın

yine söylüyorum bir yerde chp % 10 altına düşmüse ve ön seçimle belirlenmisse adaylar orda ikinci kez önseçim yapmak .chp yi degil kendini düşünmektir.böyle saçmalık olurmu hataya devam etmek

Beğenmedim! (0)