Av. H. Çağlar Sak
Av. H. Çağlar Sak

hcshukuk@gmail.com

Yazarın Makaleleri
İşçi hangi hallerde sözleşmeyi haklı olarak feshedebilir?
Ülkemizde ve dünyada yaşanılan ekonomik dalgalanmalar işverenleri olduğu kadar işçileri de etkilemektedir. Bu durum çoğu zaman işçinin ücret, fazla mesai, kıdem tazminatı vb. alacaklarının ödenmemesi veya özlük haklarının daraltılması...
Boşanma sebepleri nelerdir?
Evlilik birliği ancak hâkim kararıyla sona erdirilebilir. Hâkimin boşanma kararı verebilmesi için, açılmış olan davada, kanunda belirlenen genel veya özel boşanma sebeplerinden birinin gerçekleşmesi gerekir. Kanunun saydığı genel veya özel...
İşverenin arabuluculuk anlaşmasına uymaması halinde izlenecek yol nedir?
Bilindiği üzere, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girerek iş hukuku uyuşmazlıklarında uygulanmaya başlamış olan zorunlu arabuluculuk, işe iade talepleri, ihbar-kıdem tazminatları, fazla çalışma ve diğer işçilik alacakları gibi...
Nafaka ile ilgili sık sorulan sorular
Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir? Nafaka miktarı, her somut olaya ve kişilerin ekonomik durumlarına göre değişim göstermektedir. Nafaka miktarının belirlenmesinde ilk olarak, mahkemece sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılacaktır. Sosyal...
Nafaka nedir? Nafaka türleri nelerdir?
Nafaka en genel anlamıyla, bir kişinin belli aile üyelerine (eş, eski eş, çocuk, yakın akrabalar) yoksulluğa düşmemeleri amacıyla genellikle her ay ödemekle yükümlü olduğu paradır. Hukukumuzda 4 tür nafaka bulunmaktadır. Bunlar, yoksulluk,...
Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davası nedir?
İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, çoğu zaman miras kalan elbirliği veya paylı mülkiyetli taşınır veya taşınmaz mallarda ortaklığı/paydaşlığı sona erdirerek bireysel mülkiyete geçiş sağlayan, davanın tarafları...
Mirastan mal kaçırma nedir?
Hukukta ''Muris muvazaası'' olarak adlandırılan mirastan kal kaçırma; bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için karşılığında bedel almadığı bir işlemi, satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi...
Miras hangi hak ve borçlardan oluşur?
Miras, mirasbırakanın (muris) mirasçılarına geçebilen tüm malvarlığı değerlerini ve kişisel hak ve borçlarını ifade etmektedir. Bu mal varlığı değerlerine aynı zamanda tereke denilmektedir. Tereke mirasbırakanın yaşarken elde ettiği...
Boşanmış aile çocukları üzerinde kurulan “Ortak velayet” neler getirdi?
Velayet, ergin(reşit) olmayan çocuğun menfaatlerinin korunması ve yetiştirilmesi için anne ve babasına verilmiş hak ve yükümlülükleri ifade eder. Velayet, evlilik süresince anne baba tarafından birlikte, boşanmadan sonra ise yalnızca çocuğun...
İş uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk işçileri nasıl etkiledi?
1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girerek iş hukuku uyuşmazlıklarında uygulanmaya başlamış olan zorunlu arabuluculuk iş hukukunda önemli değişikliklere sebep olmuştur. Arabuluculuk; işe iade talepleri, ihbar-kıdem tazminatları, fazla çalışma...