Mustafa Gözaydın
Mustafa Gözaydın
Yazarın Makaleleri
Yapay zeka nasıl çalışır, nerelerde kullanılır?
Bir sinir ağı, her bir birimin arasına bilgi ileten, harici girişlere cevap vererek bilgiyi işleyen, birbirine bağlı birimlerden (nöronlar gibi) oluşan bir makine öğrenmesi türüdür. İşlem, bağlantıları bulmak ve tanımlanmamış verilerden...
Yapay zeka neden önemlidir?
- Yapay zeka, veriler aracılığıyla tekrarlayan öğrenmeyi ve keşfi otomatikleştirir. Ancak, donanım odaklı robotik otomasyondan farklıdır. Manuel görevleri otomatikleştirmek yerine, yapay zeka sık, yüksek hacimli, bilgisayarlı görevleri güvenilir...
Yapay zeka
Yapay zeka, makinelerin deneyimlerden öğrenmesini, yeni girdilere uyum sağlamasını ve insan benzer işler yapmasını mümkün kılar. Bugün satranç oynamaktan bilgisayarlardan kendi kendine sürüş arabalara, yoğun bir şekilde derin öğrenme ve...
Endüstri 5.0 nedir?
Endüstri 1.0, su ve buhar gücü kullanarak üretim mekanizasyonunu harekete geçirdi. Endüstri 2.0, elektrik enerjisi yardımıyla seri üretimi başlattı. Endüstri 3.0, dijital devrimin yanı sıra üretimi daha da otomatikleştirmek için elektronik...
Güney Kore Eğitim Sistemi
Güney Kore eğitim sistemi, ilk iki aşaması zorunlu olan 6+3+3+4 yıl şeklinde düzenlenmiştir. Halkının %98'i okuryazar olan Güney Kore'de İlkokul 'da öğrencilere, sonraki eğitimlerine ve günlük yaşamlarına temel oluşturacak...
Güney Kore Nasıl Bu Kadar Zengin Oldu? 
Güney Kore, son 60 yılın en büyük ekonomik dönüşümlerinden birini yaşamıştır. 1960'larda tarıma dayalı bir ekonomi olarak başladı, 2018'da gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) açısından dünyanın  büyük ekonomilerinden...