Tayfun Özkaya
Tayfun Özkaya

ozkayatayfun@gmail.com

Yazarın Makaleleri
Sokak sütü adı verilen çiğ sütün durumu üzerine
Anayasa tartışmaları arasında konu kaynayıp gidiyor. Sokak sütü diyerek yıllarca aşağılan çiğ süt satışı yasaklanmayacak ama satışı epeyce zorlaşacak. Aslında sokak sütü diye bir şey olmaz. Çiğ süt vardır. Böyle denmesinin amacı...
Çiğ süt satışı yasaklanıyor mu?
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çiğ sütün doğrudan arzına ilişkin şunları söyledi. 'Sağlıklı ve güvenilir çiğ sütü; bizzat üreticileri de doğrudan tüketiciye satabilir, süt üreticilerinden süt alan yerel perakendeciler...
Sertifikalı tohum kullanımı tarım destekleri ile birleşiyor mu?
Tarım Bakanlığı yaptığı destekleri sertifikalı tohum kullanma şartına bağlayan bir politika değişikliğine doğru gidecek gibi görünüyor. Sertifikalı tohum kullanımının verimliliği arttıracağı gerekçesi ileri sürülüyor. Sebze tohumları...
Halkın bilgisi
YAKLAŞIK onüç bin yıldır dünyada tarım yapılıyor. Birçok çiftçi kuşağı deneyimlerini önce sözel sonra da yazılı olarak sonraki kuşaklara aktardı. Bu bilgiler hiç de yabana atılmayacak değerler taşıyor. Örneğin şimdi dünya küresel...
Piyasanın timsah gözyaşları bile yok
Seferihisar'da mandarin üreticilerinin eline bahçede toplama alıcıya ait olmak üzere 30 kuruş geçebiliyor. Bu çok düşük bir düzey. Seferihisar Belediyesi, Doğanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığı ile mandarin dilimlerinin kurutarak...
Tarımdaki mazot desteklemeleri popülizm mi?
Çiftçiler; mazota vergiler nedeniyle, diğer petrol ürünleri kullananlar gibi oldukça yüksek bir bedel ödüyorlar. Şu anda mazot ve gübre desteği olarak dekara 11 TL veriliyor. Bu konudaki politika değişiyor. Tarımda kullanılan mazotun yarısı...
Her yerde her ürün yetiştirmeli mi?
Şüphesiz ki hayır. Her ürün her yerde zaten yetişmez. Örneğin pamuğun Kuzey Ege ‘de en son ekileceği bir çizgi vardır. Bunun üstünde verim düşer, hastalıklar artar. Ancak tarım ülkemizde ve dünyada öteki uca savrulmaktadır. Bir yerde...
Başka bir kooperatifçilik mümkün
21 Aralık Dünya Kooperatifçilik günü idi, kutlu olsun. Başlıkta 'başka bir kooperatifçilik mümkün” dediğime göre kooperatifçilik sisteminin gelişiminde evrensel olarak bazı sorunlar olduğunu söylemek istediğim açık. Avrupa Birliği...
Uluslararası baklagil yılı biterken durumumuz
2016 uluslararası baklagil yılı idi. Türkiye önermişti. Bu yıldan durumumuzu iyileştirmek için yararlanamadık. Daha önceleri baklagil ihraç eden Türkiye artık ithal ediyor. Kırmızı mercimekte ithalatın 200 milyon doları aştığı yıllar...
Tarım ilaçları zamanla dekompoze olur mu?
Bırakın halkı, ziraat mühendislerinin bile önemli bir kesimi tarım ilaçlarının atıldıktan bir süre sonra doğada ayrıştığı, parçalandığı (teknik terimle dekompoze olduğu) yolunda bir bilgiye veya kanaate sahiptir. Ne yazık ki bu her...
Bülent Şık çok suçlu
Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi gıda uzmanı Yard. Doç. Dr. Bülent Şık KHK ile işinden atıldı. Barış bildirisine imza atması bu sonuca yol açtı. Bu konuya sonra döneceğim, ancak önce Bülent Şık'ın başka ağır suçlarını...
Yerel tohum ve köylü haklarına yeni darbeler
Yerli veya yabancı tohum şirketlerinin hâkim olduğu Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) yöneticileri altı ay önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i ziyaret etmişti. Geçtiğimiz hafta da Tohum Sanayicileri ve Üreticileri...
Bombalar ve nitratlı gübreler
Başbakan Yıldırım gazetelere açıklama yapmış: 'kimyasal gübrenin verime faydası oluyor ama toprağı çoraklaştırıyor, teröristlerce bomba yapımında kullanılıyor, kimyasal gübre işinden çıkacağız… Organik, biyolojik gübre toprağa...
Tek ürün tarımı çıkmazda
Ülkemizde birçok çiftçi hemen hemen tek ürün yetiştiriyor. Sadece üzüm, kayısı, çay veya fındık gibi. Monokültür dediğimiz bu olay bazı açılardan çiftçiye fayda sağlasa da genel olarak çıkmaz bir yol. Bilgi veya ekipmanlar açısından...
VIA Campesina Avrupa Kongresi Gıda Egemenliği
Agroekolojik köylü tarımı doğrultusunda tarım yapan köylülerin örgütü olan Via Campesina'nın (İspanyolca 'çiftçi yolu” demek) Gıda Egemenliği İçin 2. Nyeleni Avrupa Forumu 26-30 Ekim 2016 tarihleri arasında Romanya'nın...
Çekirdeksiz kuru üzümde sömürü arttı
Bu yıl çekirdeksiz kuru üzüm maliyeti 5 TL. dolaylarında iken, çiftçi ürünü 3-3.5 TL.'ya ancak satabiliyor. Bu durum bir anda oluşmadı şüphesiz. 2000 yılında çıkarılan Tarım Satış Kooperatifleri kanunu; Dünya Bankası'na iktidarların...
Endüstriyel tarım sistemi açlığı yaratıyor
Endüstriyel tarıma dayalı kapitalist sistem azınlığın çoğunluk üzerinde sömürüsüne dayanıyor. Sistem bunu gizlemek için kendisini kaçınılmaz olarak dayatıyor ve ekolojik, eşitlikçi bir gıda ve tarım sistemine geçersek insanların...
Şeker pancarı üretimimiz tehlikede (2)
Üretim Reform Paketi Kanunu adlı bir tasarının şeker pancarı üretimimize tehdit oluşturduğunu kısaca yazmıştık. Konuyu biraz daha açalım. Halen yürürlükte olan Şeker Kanununda (Kanun no: 4634) toplam şeker üretimimizin yüzde 10'unu...
Plastik kirliliğine son verelim!
Plastik şişe vb. ambalaj malzemelerinin yarattığı kirlilik üst düzeyde. Köylerde dere yatakları, kentlerde sokaklar, parklar, boş alanlar plastik şişelerle dolu. Görüntü kirliliği çok yüksek. Plastiklerin özellikle gıdalarda kullanılanları...
Bayer Monsanto'yu alıyor Hegemonya derinleşecek
Tarım ilacı (zehir), tohum, beşeri ilaçlar üreticisi Alman şirketi Bayer GDO'lular başta tohum ve tarım ilaçları üreten Amerikan şirketi Monsanto'yu 66 milyar dolara satın aldı. Bu satın alma ile Bayer dünyanın bu üç alanda da...