GAZİANTEP 11.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Kategori İcra
İlan Tarihi 2 yıl önce
İlan No 155
Adı (BASIN: 69847)
Soyadı
Telefon
İl - İlçe Gaziantep
Gösterim Sayısı 396
İlan Detayı
Dosya No: 2011/6324
1- TAPU KAYDI: Gaziantep İli Şahinbey ilçesi, Yamaçtepe Köyü,ada 146 parsel 37 de kayıtlı
bulunan, cinsi tapu kayıtlarında arsa olarak belirtilen, parselin tamamı 512 m2 olan bu yerin tamamı
borçluya ait olduğu dosya içerisindeki kayıtlardan tespit edilmiştir
ÖZELLİKLERİ: Dava Konusu Bu Taşınmazın tapu kayıtlarında cinsi her ne kadar arsa olarak
belirtilmiş ise de parsel üzerinde yazlık kullanılacak şekilde bitişik diğer parseller ile birlikte bağ evinin
bahçesi olarak düzenlenmiştir.Parselin çevresi diğer parseller ile birlikte belli bir yüksekliğe kadar
güvenlik duvarı olarak yapılmıştır, kendi içinde peyzaj bahçe düzenlenmesi oluşturulmuştur,hali
hazırda bağ evinin bahçesi olarak kullanılmaktadır. Parsel yamaç tepe köyünün batı bitişiğinde ayrıca
köy içindeki Ekrem Kayalı Caminin batısına tekabül etmektedir parsel çevresinde yapılaşmaların
genellikle yazlık bağ evi şeklinde olduğu görülmüştür, belediye hizmetlerinden çok az
faydalanmaktadır, yine parselin yakın bölgesinde Gaski göleti bulunmaktadır, yerin yüksek ve havadar
oluşundan dolayı talep edilen bir konumdadır,çevre yapılaşması ,şehre yakınlığı ve imar planı içerisinde
oluşundan dolayı arsa vasfı kazanmış arsa olarak alınıp satılmaktadır, Yukarıda özellikleri belirtilen
borçluya ait bu taşınmazın günün piyasa alım satımı raiçleri göz önüne alındığında değeri aşağıdaki
şekilde tespit edilmiştir
İMAR DURUMU: Dava konusu bu taşınmaz imardaki durumu, Şahinbey ilçe Belediyesinin imar
müdürlüğünün 29.11.2010 tarih ve M.27.ŞAH.0.13.1-109.03/6488-2823 sayılı yazısında da belirtildiği
üzere konu edilen parselin1*/5000 lik imar planına göre köy yerleşim alanma gelmektedir.
l.SATIS SAATİ: 10:20-10:30 Arası MUHAMMEN BEDELİ : 40.840,00 TL
2 -TAPU KAYDI: 'Gaziantep İli Şahinbey ilçesi, Yamaç tepe Köyü,ada 146 parsel 38 de kayıtlı
bulunan, cinsi tapu kayıtlarında arsa olarak belirtilen, parselin tamamı 492 m2 olan bu yerin tamamı
borçluya ait olduğu dosya içerisindeki kayıtlardan tespit edilmiştir
ÖZELLİKLERİ: Dava Konusu Bu Taşınmazın tapu kayıtlarında cinsi her ne kadar arsa olarak
belirtilmiş ise de parsel üzerinde yazlık kullanılacak şekilde bitişik diğer parseller ile birlikte bağ evinin
bahçesi olarak düzenlenmiştir.Parselin çevresi diğer parseller ile birlikte belli bir yüksekliğe kadar
güvenlik duvarı olarak yapılmıştır, kendi içinde peyzaj bahçe düzenlenmesi oluşturulmuştur,birde
içerisinde kamelya bulunmaktadır hali hazırda bağ evinin bahçesi olarak kullanılmaktadır. Parsel
yamaç tepe köyünün batı bitişiğinde ayrıca köy içindeki Ekrem Kayal Caminin batısına tekabül
etmektedir parsel çevresinde yapılaşmaların genellikle yazlık bağ evi şeklinde olduğu görülmüştür,
belediye hizmetlerinden çok az faydalanmaktadır, yine parselin yakın bölgesinde Gaski göleti
bulunmaktadır, yerin yüksek ve havadar oluşundan dolayı talep edilen bir konumdadır,çevre
yapılaşması ,şehre yakınlığı ve imar planı içerisinde oluşundan dolayı arsa vasfı kazanmış arsa olarak
alınıp satılmaktadır, Yukarıda özellikleri belirtilen borçluya ait bu taşınmazın günün piyasa alım satımı
raiçleri göz önüne alındığında değeri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir
İMAR DURUMU: Dava konusu bu taşınmaz imardaki durumu, Şahinbey ilçe Belediyesinin imar
müdürlüğünün 29.11.2010 tarih ve M.27.ŞAH.0.13.1-109.03/6488-2823 sayılı yazısında da belirtildiği
üzere konu edilen parselin 1/5000 lik imar planına göre köy yerleşim alanına gelmektedir.
2.SATIS SAATİ : 10:40-10:50 Arası MUHAMMEN BEDELİ: 44.440,00 TL
Satış Şartları:
1-Satış 18.12.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Adliye Mezat Salononda açık artırma
suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'mı ve rtiçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele
alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 28.12.2012 günü aynı yer ve saatler
arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhünlı alacaklıların alacakları toplamını,
satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve,artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını
bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar
kadar milli bir bankanın teminat
mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere
mehil verilebilir. Tellaliye resmi,
damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden
ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve
masrafa dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları
tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi,
gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak
ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenleri yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(İİK
(*)İlgiliIer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.