T.C. ŞANLIURFA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI

Kategori İcra
İlan Tarihi 2 yıl önce
İlan No 106
Adı (BASIN: 68788)
Soyadı
Telefon
İl - İlçe Merkez / Ş.Urfa
Gösterim Sayısı 422
İlan Detayı
Dosya No:2012/42 TAL.
Bir borçtan dolayı hacizli ve ipotekli olan ve aşağıda tapu kaydı, cinsi, önemli özellikleri,
muhammen bedeli ve satış saati belirtilen taşınmazların aşağıdaki şartlar dahilinde açık
arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir.
1- Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Pınarbaşı mah. 42 pafta, 279 ada, 5 parsel sayılı, kargir
dükkan vasıflı taşınmazın tamamı satılacak olup, Taşınmaz Pınarbaşı mah. Kınacı pazarı
1236 sok. No: 10 Merkez Şanlıurfa adresinde bulunmaktadır. Yapı çok eski olup
topografik olarak düz bir planüzerinde. Kentsel yerleşimin yoğun olduğu, genellikle orta
ve üst gelir grubu tarafından tercih edilen' bir bölgede, çevresinde benzer özellikte
zemin kattan oluşan alışveriş alanları ve pazarlar bulunmaktadır. Yakın çevre içersinde
çok sayıda küçük esnaf işletmesi, park camii bulunmakta olup taşınmaz Balıklıgöl
caddesine 60 m, Balıklı Göle 400 m, Bakırcılar pazarına 150 m, Haşimiye meydanına 200
m uzaklıktadır. Bölge alışveriş merkezlerinden ve kamu hizmetlerinden rahatlıkla yararlanmaktadır.
Şehir merkezine yürüme mesafesindedir. Konu taşınmazın dış cephesi
kepenk sistem ile kapatılmış olup, yerler seramik duvarlar boyalıdır. Kuyumcu dükkanı
olarak kullanılan taşınmaz 2,30 m2 alana sahiptir. Dosyasında mevcut imar durumu
yazısına göre 1/1000'lik uygulama imar planında söz koşusu 06/11/2009 tarih ve 981 sayılı
Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Kurulu karanca Korunması gerekli Kültür Taşınmazı olarak
tesciline karar verilmişolup, hertürlü işlemde ve yapılaşmada Şanlıurfa Kültür ve Tabiat
Varlıklarından onay alınması gerekmektedir. Taşınmaz Toplam : 250.000,00-TL (İki yüz
elli bin Türk Lirası ) muhammen bedelle satışa çıkarılmış olup Satış aşağıda satış
şartlarında yazılı tarih ve yerde saat: 14:00 ile 14:10 arasında yapılacaktır
2- Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Paşabağı mah. 94 ada, 651 parsel sayılı, 40/845 arsa paylı,
zemin kat, 8 bağımsız bölüm numaralı daire vasıflı taşınmazın tamamı satılacak olup,
Taşınmaz Şair Nebi mah, 172 sok. Kandirci pat. No:9 K:5/13 Merkez Şanlıurfa adresinde
bulunmaktadır. Bina eski bir bina olup, kentsel yerleşimin yoğun olduğu, genellikle orta
ve üst gelir grubu tarafından tercih edilen, rağbet gören ve oto sanayinin yoğun olduğu
bir bölgede bulunmaktadır. Çevresinde ayrık nizamda yapılmış 15-20 yıllık 5-7 katlı, konut-
ticaret amaçlı olarak kullanılan binalar bulunmaktadır. Yakın çevre içersinde çok
sayıda küçük esnaf işletmesi, park camii bulunmakta olup, Cumhuriyet caddesine 150 m,
Uçak Savar Kavşağında 150 m, Şanlıurfa-Mardin yoluna 75 m uzaklıktadır. Bölge
alışveriş merkezlerinden ve kamu hizmetlerinden rahatlıkla yararlanmaktadır. Kanu
taşınmaz, Kerdirci apartmanında bulunmakta, ana binada ısınma sistemi sobalı olup,
katı yakıy kullanılmakta,' dış kapısı demir dış cephesi cephe boyası yapılmıştır. Daire
bodrum+zemin+4 kattan oluşan binanın zemin katında yer almaktadır. Binanın her
katında 3 daire bulunmaktadır. Daire 3 cepheye sahip, 135 m2 bürüt alana sahip, giriş
kapısı ahşap 3 oda, 1 salon mutfak, WC antre ve balkon kısımlarından oluşmaktadır.
Kapılar ve pencereler ahşap doğramalıdır. Bodrum katta ek kömürlük bulunmaktadır.
Dosyasında mevcut imar durumu yazısına göre, 1/1000'lik uygulama imar planında söz
konusu parsel konut sahasında kalmakta, ayrık nizam 5 kat, taks:0,35 ve Kaks:l,75
yapılaşma koşulları bulunmaktadır. Taşınmaz toplam: 85.000,00-TL (Seksen beş bin
Türk Lirası ) muhammen bedelle satışa çıkarılmış olup Satış aşağıda satış şartlarında
yazılı tarih ve yerde saat: 14:20 ile 14:30 arasında yapılacaktır.
3- Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Karaköprü Beldesi. 1826 ada, 7 parsel sayılı, arsa vasıflı
taşınmazın tamamı satılacak olup, Taşınmaz Karaköprü beldesinde, Özel ÇapaKoleji
yolu üzerinde köşe başında bulunmaktadır. Çevresinde 2 ve 3 normal katlı ayrık nizamlı
ve inşaatı devam eden yapılar ve boş arsalar mevcut olup, düzenli bir yapılaşma olduğu
görülmüştür. Arsa 904,09 m2 alana sahip olup, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
Çevresinde Aatürk Ormanı, Özel Çapa Koloji, Bağ evleri ve benzer özelliklerde boş
arsalar bulunmaktadır. Taşınmaz Şanlıurfa-Diyarbakır karayoluna 800 m uzaklıktadır.
Karaköprü belediyesi İmar Müdürlüğünde görülen 1/10000'lik paftada parsel ayrık
nizam, 2 katlı olup, ön bahçe çekmesi 5m, arka ve yan bahçe çekmesi 3m olacak şekilde,
Taks:0,15, Kaks:0,30 olacak şekilde yapılaşmaya gidilebilmektedir. Taşınmaz toplam:
130.000,00-TL (Yüz otuz bin Türk Lirası ) muhammen bedelle satışa çıkarılmış olup
Satış aşağıda satış şartlarında yazılı tarih ve yerde saat: 14:40 ile 14:50 arasında yapılacaktır.
4- Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Karaköprü Beldesi. 1826 ada, 6 parsel sayılı, arsa vasıflı
taşınmazın tamamı satılacak olup, Taşınmaz Karaköprü beldesinde, Özel ÇapaKoleji
yolu üzerinde köşe başında bulunmaktadır. Çevresinde 2 ve 3 normal katlı ayrık nizamlı
ve inşaatı devam eden yapılar ve boş arsalar mevcut olup, düzenli bir yapılaşma olduğu
görülmüştür. Arsa 795,85 m2 alana sahip olup, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
Çevresinde Aatürk Ormanı, Özel Çapa Koloji, Bağ evleri ve benzer özelliklerde boş
arsalar bulunmaktadır. Taşınmaz Şanlıurfa-Diyarbakır karayoluna 800 m uzaklıktadır.
Karaköprü belediyesi İmar Müdürlüğünde A görülen 1/10000'lik paftada parsel ayrık
nizam, 2 katlı olup, ön bahçe çekmesi 5m, arka ve yan bahçe çekmesi 3m olacak şekilde,
Taks:0,15, Kaks:0,30 olacak şekilde yapılaşmaya gidilebilmektedir. Taşınmaz toplam:
110.000,00-TL (Yüz on bin Türk Lirası ) muhammen bedelle satışa çıkarılmış olup Satış
aşağıda satış şartlarında yazılı tarih ve yerde saat: 15:00 ile 15:10 arasında yapılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI:
l. Satışlar 11/12/2012 tarihinde her taşınmaz için yukarıda karşısında yazan saatler
arasında Şanlıurfa 4. İcra Müdürlüğü koridorunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır.
Bu arttırmada tahmin edilen kıymetinin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı
çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 21/12/2012 tarihinde aynı yer
ve her taşınmaz için karşısında belirtilen saatlerde 2. arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmalarda
da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok arttırana ihale edilecektir.Şu
kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'nı bulması ve satış
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakları toplamından fazla olması ve bundan başka
paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır.Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Arttırmalara iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey
akçesi veya milli bir bankanın bu miktarı havi teminat mektubunu vermeleri lazımdır.Satış
peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV,
Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç lan ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler
satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin* bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
hususi, ile faiz ve masraf dahil olan iddialarının dayanağı belgeleri ile 15 gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile, sabit olmadıkça paylaşmadan
hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıpta daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri,teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan,diğer zararlardan ve temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler.İhale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak ve varsa
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görmesi için dairede açık olup,masrafı
verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
(İc.İf.K.126)
(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*)Tebliğ yapılamayan ilgililere İİK.nun 126 ve 127.mad.göre ilanen tebliğ olunur.