Yeni Osmanlıcılık ne demek?

Yeni Osmanlıcılık ne demek?

Cüneyt Ülsever

cuneyt.ulsever@yurtgazetesi.com.tr
12 Mart 2013, 12:36
Apo ile yapılan pazarlıkların içeriği belli oldukça Ahmet Davutoğlu’nun kendisinin icat ettiği ama sonunda ABD’ye teslim ettiği “Yeni Osmanlı” tartışmalarının reel (gerçek) boyutu da açıklık kazanmaya başlıyor.
Artık “Yeni Osmanlı” sadece Ahmet Davutoğlu’nun kafasının içindeki bir tahayyül değil, Ortadoğu’yu denetim altında tutabilmek için ete kemiğe büründürülmüş bir proje!
“PKK ile barış” sadece bir insani niyet değil, reel-politik bir girişim!
Hayata geçer veya geçmez ama Türkiye Cumhuriyeti, ABD ve PKK (Apo+BDP) bu uğurda epey gayret harcayacak. Proje Erdoğan’la veya Erdoğan’sız her halükarda hayata geçirilmek üzere tasarlanmış.
                                                                        ***
Uluslararası dengeler açısından projenin en temel hedefi Güneydoğu’da özerk bir Kürt bölgesi yaratmak. 16 ile dek bir bölgeyi kapsayacak coğrafyada seçimle iş başına gelen valiler - belki de olağanüstü bir bölge valisi ile taçlandırılmış - önderliğinde bir “özerk bölge” yaratılacak ve bu bölge (BDP Türkiye çapında 9 bölgeden bahsediyor ama diğerleri sadece bir kamuflaj) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na göre i)çok geniş bir özerkliği, ii)görev ve yetkilerinin anayasa ile belirlenmesi ile sağlayan, iii)bu yetkilerin merkezi idare tarafından zayıflatılmaması için hukuki tedbirler alan, iv)iç örgütlenmesini oluşturan; v)gerekli mali kaynaklara sahip olan, vi)seçilen organlardan oluşan, vii)adem-i merkeziyetçilik anlayışını pekiştiren bir yapıya sahip olacak.
Amaç, Kürtlerin kendi kendilerini yönettikleri inancını pekiştirmek!
Ancak, katiyen Türkiye’den bir kopuş söz konusu değil.
Türkiyesiz bir Güneydoğu Ortadoğu’da bir işe yaramaz!
                                                                       ***
Güneydoğu’da böyle bir yapı oluştuktan sonra sıra Irak, Suriye ve hatta İran’daki Kürtlerin bu yapıya özendirilmesine, “Güneydoğu Kürdistan Özerk Bölgesi” ile irtibatlandırılmasına gelecek.
Türkiye  Ortadoğu’daki Kürtlerin hamisi olacak!
Böylece ABD bölgedeki en güçlü müttefiki ile birlikte Kuzey Irak’daki petrol kaynaklarını doğrudan denetimi altına alacak-petrol Türkiye üzerinden dünyaya arz edilecek. Ayrıca Suriye ile İran kuşatılacak. Kuşatılmış İran - hatta içindeki Kürtler tarafından dışlanmış İran- kendi derdine düşünce Ortadoğu’daki “emperyal arzularını” frenlemek zorunda kalacak. (Zaten kaybetmekte olduğu) Hamas’ı ve Hizbullah’ı eskisi gibi destekleyemeyecek.
Bölgede emperyal bir konuma geçecek Türkiye sadece ABD’nin değil, İsrail, Suudi Arabistan, Kuveyt ve hatta Ürdün’ün, Lübnan’ın da işine gelecek. Şii egemenliği yerine Sunni egemenliğini tercih edecek her ülke bu gelişime en azından ters düşmemeye çalışacak.
                                                                       ***
Zannımca bu planda en önemli tereddüt noktası Erdoğan ve Davutoğlu!
Bölgesel gücü elde eden Erdoğan-Davutoğlu ekürisinin zaman zaman kendi başlarına hareket etme ihtimali ABD’yi ve İsrail’i, hatta diğer Sunni ülkeleri rahatsız ediyor.
Bu ikilinin, özellikle Erdoğan’ın zaman zaman da olsa kendi hayalleri peşinden koşuyor olması bu “rahatsızlığın” kolay kolay göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor.
Bu iki siyasetçi, önemle ABD açısından, Ortadoğu’da en güçlü müttefik Türkiye’nin en etkin siyasetçileri olmalarına rağmen, “öngürülemez/ tahmin edilemez” sıfatları ile anılıyor.
Bir “Erdoğan-Apo projesi” kendi evladını yiyerek hayata geçmek zorunda kalabilir.
Bu nedenle Abdullah Gül’ün yedek kulubesinde oturtulması önemlidir!
                                                                        ***
“PKK ile barış” uluslararası boyutu nedeni ile gerçekleşme şansı yüksek bir sürece girmiştir!

Yorum Gönder

Toplam Yorum Sayısı 8

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

isak levi 2 yıl önce yorumlandı

yazarının ismini hatırlamadığım ancak israilli bir profesor olduğunu bildiğim 2050 isimli kitapta aynı sizin gorüşleriniz daha geniş kapsamda dile getriliyor.türkiyede sayısı gittikçe azalan okumaktan zevk alınan ender yazarlardansınız.saygılarımla

Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

mustafa öksüzoğlu 2 yıl önce yorumlandı

bu barış sürecine hertürlü katkıyı vermek zorundayız.ölen çoçuklar siyasetcilerin çoçukları deyil.gariban ve fakir çoçuklar onların üzerinden kirli ellerinizi çekin ..laf ebeliği yapanların samimiyeti cepheye giderlerse inanırız

Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

cenk erdem@bengican 2 yıl önce yorumlandı

bu yorum, en az sayın ülsever'in yorumu kadar dikkate değer

Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

ali biçim 2 yıl önce yorumlandı

sayın ülsever özü sözü va atatürkçü çizgisi ile örnek bir rumelilik sergiliyorsunuz ağzınıza yüreğinize ve kaleminize sağlık

Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

R. YILMAZ 2 yıl önce yorumlandı

türkiyenin ulus devlet yapısını sonlandırma kararı çoktan verilmişti.bunun anayasal çalışmaları da tamamlanmıştı.sorun, millete nasıl benimsetileceğiydi.şimdi milletin terör duyarlılığından yararlanılarak (belki de mevcut sosyal ve sosyal psikolojik ortam bilinçli olarak oluşturuldu) pkk ve apo üzerinden ulus devlet sonlandırılmaya çalışılıyor.görüşmeci taraflar için kazan - kazan durumu sözkonusu olabilir ancak kaybeden kim olacak?bu coğrafyada millet temelinden ümmet temeline geçiş uluslararası kapitalizmin işine gelecektir.ümmet temeline dayalı bir yapıda tarikat-cemaat, meshep çatışmaları ve dinler arası savaş kapitalizmin içinde bulunduğu bunalımdan çıkışına ve dünyayı dizayn edenlerin başka beklentilerine cevap verebilir.peki kaybeden ki̇m olacak?

Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

gelecek@olan 2 yıl önce yorumlandı

bu kaygı değil manda yönetimine girmektir. merak etme manda yönetimi ile ekonominde de rahatlamayacağından bozuk ekonomi yanında bağımsızlığından da olursun, geri görüşlü...

Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

bengican 2 yıl önce yorumlandı

Adamlar yıllarca Türkiye’ye “Büyük Kürdistan” hediye etmek için mi PKK’yı desteklediler yani? Irak’taki ABD şirketleri kaç tane, Türkiye’nin kaç tane? Bin ağaçlık bahçede bir ağaç verip, sen de ortaksın, ileride hepsi senin olacak diyorlar. Bu hevesle bakımını sana yıkıp ürünü kendileri toplayacaklar. Sonuçta, bu sadece önümüze atılan yem. Asıl proje, sülüğün doyunca vücuttan kopması gibi, G. Doğudaki Kürdistan kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar orayı Türkiye’ye besletmek, Türkiye’de istedikleri düzeni kurmak, zaman gelince de o parçayı koparmak. Sünnilik diye militanlar girince Türkiye’de mezhep çatışmaları çıkıp Türkiye mezhep olarak da bölünür zaten.

Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

olan 2 yıl önce yorumlandı

uretmeyi calismayi tesvik yerine bosa kaygili genclik yetistiriyoruz.

Kişi beğendi.