Hasan Akgün'den Türk delegasyonunda siyasi başarı!

Hasan Akgün'den Türk delegasyonunda siyasi başarı!

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi’nin Türkiye aleyhindeki deklarasyonu, Türk milli delegasyon üyeleri Gaye Doğanoğlu ve Dr. Hasan Akgün’ün etkili diplomasi atağıyla reddedildi.

47 ülkeden 120 delegesi ile Büyükçekmece’de toplanan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi’nin Türkiye aleyhindeki deklarasyonu, Türk milli delegasyonun 2 gün süren etkili diplomasisi ve birebir görüşmeleri sonucunda kabul edilmedi.

Türkiye’nin aleyhindeki deklarasyon reddedildi

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin deneyimli delegasyon üyesi Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, toplantıda Venedik Komisyonu kararlarıyla ilgili konuların gündeme geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı; “Bunlar seçilmiş belediye başkanlarının ve seçilmişlerin görevlerine geri çağrılması, görevden alınmanın ancak kesin mahkeme kararıyla olması gerektiği ve bunun dışında bir eylemin yapılmamasına ilişkin konulardı. Bu nedenle de yine Venedik Komisyonu kararına paralel olarak, Türkiye’de tutuklu bulunan belediye başkanları için bir deklarasyon gündeme geldi. Görevden alınan belediye başkanları ve yerlerine kayyum atanmış belediyeler ile ilgili görüşmeler yapıldı. Burada Türkiye aleyhine bir rapor vardı. İçerisinde haklı olunan noktalar var ancak Türkiye’de seçimler yeni yapıldı, Türkiye yeni bir döneme girdi. Kongre Başkan Yardımcısı sayın Gaye Doğanoğlu ile birlikte söz alıp konuşmamızı yaptık. Yaptığımız açıklamalar delegasyon üzerinde etkili oldu ki, oylanmasına karar verildikten sonra Türkiye’nin aleyhindeki deklarasyonun kabul edilip edilmemesi hususundaki oylamada 18 evet oyuna karşı diğer üyelerin ret oylarıyla deklarasyonun reddedildi. Bu da İzleme Komitesi’nin Büyükçekmece’de yapmış olduğu Türkiye’yi ilgilendiren toplantıda, Türk delegasyonunun etkili diploması ve ataklarla elde ettiği bir başarıdır. Bu başarı bir siyasi çalışma olarak değerlendirilmelidir. Ama Türkiye’deki belediyelerin, yerel demokrasinin daha da güçlendirilmesi için Avrupa Konseyi’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartıyla ilgili hususlara da uymamız lazım. Aksi takdirde Türk yerel demokrasisi Avrupa’da yara alıyor. Bunu da ortadan kaldırmamız lazım. Ayrıca Türk yerel demokrasisinin güçlendirilmesi içinde mutlaka yeni adımlar atılmalıyız. Türkiye’nin geleceği bakımından, Türk demokrasisinin ve Türk yerel demokrasisinin özelliklede Türkiye’nin gelişmesi açısından bunun önem arz ettiğini çok net bir ifadeyle ortaya koyuyorum.”