İşte DİSK Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı

İşte DİSK Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı

15. Genel Kurul'da seçilen Genel Başkan Kani BEKO'nun istifasıyla boşalan Genel Başkanlık ve Yönetim Kurulu üyeliği nedeniyle, 25 Mayıs 2018 tarihinde toplanan DİSK Başkanlar Kurulunda alınan tavsiye kararını göz önünde bulunduran DİSK Yönetim Kurulu, DİSK Tüzüğü'nün 16. Maddesinin 2/c-m fıkralarına göre yeniden görev dağılımı yapmak üzere, göreve çağrılan yedek üye Çetin ÇALIŞKAN'ın katılımıyla yaptığı toplantıda Genel Başkanlığa Arzu ÇERKEZOĞLU'nun, Genel Sekreterliğe ise Cafer KO

DİSK Yönetim Kurulunun kendi içinde uzmanlık dairelerine göre yaptığı görev dağılımı şu şekildedir:

a. Genel Başkan Arzu ÇERKEZOĞLU: Kadın İşçiler Sorunları Dairesi

b. Genel Sekreter Cafer KONCA: Eşgüdüm, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daireleri

c. Yönetim Kurulu üyesi Cemal POYRAZ: Genel Başkan Yardımcılığı, Hukuk,  Genç İşçiler Sorunları, Çocuk İşçiler Sorunları, Siyasal ve Sosyal İlişkiler Daireleri

d. Yönetim Kurulu üyesi Çetin ÇALIŞKAN: Genel Başkan Yardımcılığı ve Örgütlenme Dairesi

e. Yönetim Kurulu üyesi Alaaddin SARI: Mali İşler ve Dış İlişkiler Daireleri

f. Yönetim Kurulu üyesi Kanber SAYGILI:  Eğitim, Araştırma ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Daireleri

g. Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Safvet YAHYAOĞLU: Toplu Sözleşme Politikaları ve Koordinasyonu, Göçmen İşçiler Sorunları, Emekli Sorunları ve Çevre Sorunları  Daireleri