AB, 7 maddede ısrarlı

AB, 7 maddede ısrarlı

AB ile arasındaki vize serbestisi karşılığı mülteci mutabakatında Türkiye yerinde saydı. Vize serbestisi için Türkiye hiçbir adım atmadı.

AB Komisyonu, Ankara’nın ayak dirediği Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) değişmesinde ısrarını sürdürdü; bununla da yetinmedi “uygulamaların” da değişmesini istedi. Türkiye’nin hâlâ yerine getirmesi gereken 7 kriter olduğunu, bunlardan ikisinin ancak uygulamayla hayata geçeceğini anımsatan komisyon, “Terörizm ile ilgili yasayı ve uygulamaları Avrupa standartları ile uyumlu olacak şekilde gözden geçir, özellikle de terör tanımını, tanımın kapsamını daraltacak şekilde ve orantısallık kriterini getirerek düzenle” dedi.
Beklenen adımlar şöyle:
- GRECO’nun tavsiyeleri doğrultusunda, yolsuzluğu önlemek için bir yol haritası oluşturulması
- Kişisel veriler kanununun AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi, verileri koruyacak olan kurumun bağımsızlığının sağlanması, uygulayıcaların sorumluluklarının yasayla belirlenmesi
- EUROPOL ile operasyonel olacak işbirliği anlaşması imzalanması
- Cezai konularda AB üye ülkeleriyle etkili bir adli işbirliğinin sağlanması
- Terörle mücadele kanununun tanımının ve uygulamasının değişmesi; kapsamının daraltılması ve orantılı uygulanması.