Ermeni iddialarını tanıtma stratejisi: Dört T

Ermeni iddialarını tanıtma stratejisi: Dört T

Ermeniler, 1915 olaylarını dünyaya tanıtma konusunda çok yol katetti. 'Tanınma'dan sonra sırada 'tazminat var!

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Ermenilerin 1915 olaylarını “soykırım” olarak tüm dünyada tanıtma stratejisi, ‘Dört T’den oluşuyor: Terör, Tanınma, Tazminat ve Toprak. Stratejinin özeti şöyle:
* TERÖR- İlk “T” olan terörde, 1980’li yıllarda, Ermenilerin kurduğu ASALA terör örgütü etkin rol oynadı. ASALA’nın eylemleri, yurtdışındaki Türk diplomatlara yönelik saldırı ve cinayetleri ile, 1915’de Osmanlı’nın Ermenilere yönelik politikalar konusunda tüm dünyanın “bilgi sahibi” olması sağlandı. Tüm dünyaya, ASALA’nın eylemleri ile bir tarihte “Ermeni soykırımı” yapıldığı iddiasının yayılması, özellikle Batı’daki sıradan insanların da bu konuda Ermenilerin iddiaları yönünde fikir sahibi olmasına çalışıldı.
* TANINMA- İkinci “T” olan tanınma, sözde soykırıma “yasal bir zemin” oluşturmayı amaçlıyordu. Bunun için, önce Ermeni diasporasının yoğun olarak yaşadığı ve güçlü olduğu ülkelerde, Latin Amerika ülkelerinde, parlamentoların ve hükümetlerin 1915 olaylarını “soykırım” olarak resmen tanıması için çalışma yapıldı. Ardından sıra Avrupa ülkelerine geldi. Avrupa’da da Ermeni lobileri ya da ilgili ülkenin Türkiye ile olan başka sorunları kullanılarak, “soykırım” kararlarının parlamentolardan geçmesi sağlandı.
* TAZMİNAT- Üçüncü “T”, stratejinin tazminat bölümünü içeriyor. 1915 olaylarının ülkelerin parlamentoları ya da hükümetleri tarafından tanınmasının ardından oluşan yasal zemin, “soykırıma uğradığı” iddia edilen Ermenilerin torunlarının tazminat talepleri için değerlendirilecek. Bu konuda öncelik, 1915 olaylarının yaşandığı dönemde hayat sigortası yaptırmış kişilerin torunlarının, sigortayı yapan şirketlere dava açmasında. Açılan davalarda, ilgili ülkelerin parlamentolarının kabul ettikleri “soykırım” yasal zemin olarak kullanılacak, böylece şirketlerin tazminat ödemesi sağlanacak. Ancak ilgili şirketler, ölen Ermenilerin mirasçılarına ödedikleri tazminatları, yine o parlamentoların “soykırımı tanıma” kararlarına dayanarak, Türkiye’ye rücu edebilecekler.
* TOPRAK- Dördüncü “T”, Ermeniler’in “soykırım” stratejisinin son aşaması. 1915 olayları sırasında Osmanlı toprakların terketmek zorunda bırakılan ya da ölen Ermenilerin mirasçıları, bu kez atalarının toprakları için dava açmaya başlayacaklar. Türkiye’den, Osmanlı’da Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları, ancak 1915’te ülkeden ayrılan köyler-kentler-mahalleler için topluca toprak talebinde bulunulmasının önünü açacak. Nitekim, Ermenistan’ın Bağımsızlık Bildirgesi’nde “Büyük Ermenistan” sözü geçiyor. Büyük Ermenistan ise, Ermenilerin şu anda mevcut olan Ermenistan topraklarının yanısıra, OSmanlı döneminde Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları doğu illerini de içeren bir tanım.