Sudan Komünist Partisi, 'Geçiş Hükümeti'nde yer almayacağını duyurdu

Sudan Komünist Partisi, 'Geçiş Hükümeti'nde yer almayacağını duyurdu

Sudan Komünist Partisi, Özgürlük ve Değişim Güçleri ile Askeri Geçiş Konseyi arasında yapılan 'anlaşma'ya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada söz konusu 'anlaşma'nın dikta yönetimi için bir kalkan olduğu ve devrim hedefleriyle örtüşmediği vurgulandı.

Sudan Komünist Partisi, Özgürlük ve Değişim Güçleri ile Askeri Geçiş Konseyi arasında yapılan 'anlaşma'ya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada söz konusu 'anlaşma'nın dikta yönetimi için bir kalkan olduğu ve devrim hedefleriyle örtüşmediği vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Sudan'daki Mevcut Duruma Dair

Özgürlük ve Değişim Güçleri ve Askeri Geçiş Konseyi arasındaki "Anlaşma"ya ilişkin kafa karıştırıcı ve çelişkili haberler yer almaktadır.

Ancak tozun ortadan kalkmasından sonra şu açık hale gelmiştir ki, siyasal ve anayasal olan iki belgeli "Anlaşma", Özgürlük ve Değişim Güçleri için kabul edilebilir değildir.

1- Sudan Komünist Partisi Merkez Komitesi, "Anlaşma"nın devrim hedeflerinde yer alan talep ve kazanımlarını karşılamadığını açıklamasında dile getirmiştir. Açıklamada sivil yönetime ulaşana kadar kitlesel hareketlerin devamına çağrı yapılmıştır.

2- Açıklamada "Anlaşma"nın El Beşir rejiminin demoktratik olmayan tüm kanunlarını kabul ettiği belirtilmiştir. "Anlaşma"da Yemen'de savaş yürüten Arap askeri ittifakı, Africom anlaşması, ülkede CIA merkezine verilen tesisler dahil olmak üzere meşruiyetini yitirmiş bir rejimin yaptığı tüm uluslararası ve yerel anlaşmalar onaylanmıştır. Tüm bunlar Sudan'ın egemenlik hakkının ihlalidir.

3- Merkez Komite, cuntanın işlediği suçları inceleyecek uluslararası komitenin kurulmasına ilişkin anlaşmanın geri çekilip yerine hızlıca bir yerel idari konsey kurulmasını kınamıştır.

4- "Anlaşma", asalak fraksiyonların, Hızlı Destek Güçleri ve ulusal istihbarat ve güvenlik güçleri dahil olmak üzere devletin ve milislerin baskıcı unsurlarının çıkarlarına ılımlı yaklaşmıştır. Açıklamada böylesine bir "Anlaşma"nın diktatörlüğü ve devlet baskısını sönümlendirmesinin aksine onu sürdüreceği ifade edilmiştir.

5- Önerilen Egemenlik Konseyi, iktidarı temsil edebilecekler tarafından cumhuriyete doğru gidecek uzun yolda başyargıcı, cumhuriyet savcısını ve devletin üst kademelerini belirlemelidir.

6- "Anlaşma", Askeri Geçiş Konseyi'ne gelecekteki yargılanmalarına karşı bir koruma sağlamaktadır.

7- Tüm üstte belirtilenlerden yola çıkarak Merkez Komite, Sudan Komünist Partisi geçiş sürecinde hükümetin bu üç aşamasının hiçbirine dahil olmayacaktır.

Fetih El Fadıl

Danışma Sekreteri

Sudan Komünist Partisi