Açlık ve fakirlik sınırı kaç TL oldu?

Açlık ve fakirlik sınırı kaç TL oldu?

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından düzenli olarak yapılan "açlık ve fakirlik" hududu araştırmalarına göre dört kişilik bir ailenin açlık hududu 2 bin 219 TL, fakirlik hududu ise 7 bin 229 TL olarak belirlendi

Konuya ait TÜRK-İŞ'ten yapılan izahta, "Çalışanların geçim koşulları, bilhassa gıdadaki ücret artışının devam etmesi ve bir takım temel hizmetlerde "resmi" tüketici ücretlerinin çok üzerinde yapılan ücret tertip etmeleri sebebiyle, her geçen gün ağırlaşmaktadır. Mevsim koşullarının namüsait olması ve yetersiz kalan imalat özellikle yaş meyve-sebze fiyatlarını negatif etkilemektedir. Bu olumsuzluk çalışanların mutfak harcamasına artış olarak yansımaktadır. TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) çalışanların geçim koşullarını otuz üç seneden bu yana ara vermeden olarak her ay düzenli olarak yaptığı "açlık ve fakirlik hududu" araştırmasıyla ortaya koymaktadır." denildi.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2020 Ocak ayı neticenine göre, Dört kişilik bir ailenin sıhhatli, balanslı ve yeterli beslenebilmesi için yapması şart olan aylık gıda harcaması meblağı (açlık hududu) 2 bin 219,45 TL, gıda harcaması ile beraber giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), erişim, eğitim, sıhhat ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması mecburi diğer aylık harcamalarının toplam meblağı ise (fakirlik hududu) 7 bin 229,49 TL, evli olmayan- çocuksuz bir çalışanın 'hayata fiyatı' ise aylık 2 bin 697,82 TL olarak hesaplandığı belirtildi.

Gıda harcaması meblağının yuvarlama hasebiyle, toplamda değişik olabildiğinin vurgulandığı izahta, şu ifadelere yer verildi:

"Dört kişilik bir ailenin aylık harcama meblağı son bir senede 687 TL artış göstermiştir. Fiyat gelirleri yılık olarak bu meblağda artmayan çalışanların satın alma gücü yaşanan enflasyon karşısında aşınmıştır. Yalnızca mutfak gideri için yapılması şart olan harcama meblağı son bir senede 211 TL artmıştır."