AKP’den Bitcoin hamlesi! Türkiye’de yasaklanacak mı?

AKP’den Bitcoin hamlesi! Türkiye’de yasaklanacak mı?

Bitcoin son yıllarda yatırımcıların yöneldiği bir araç olarak dikkat çekerken iktidarın bu anlamda atacağı iddia edilen adımlar endişe uyandırıyor. Peki hükümet BTC'yi yasaklayacak mı?

Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu. AKP'li isim yaptığı yeni açıklamada Bitcoin'in yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

3d-cryptocurrency-rendering-design-23-2149074555.webp

Kripto para yatırımcılarını ilgilendiren düzenleme Meclis'e geldi. Kripto para ilk kez tanımlanacak, Sermaye Piyasaları Kurumu'na yetki verilecek. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri de düzenlemeyle ilgili bir noktaya çekerek bu para biriminin yasaklanıp yasaklanmayacağını açıkladı.

BITCOIN TÜRKİYE'DE YASAKLANIYOR MU?

Kripto varlıkların tanımlanmasına ilişkin kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Düzenlemeyle birlikte kripto varlıklar ilk kez tanımlanacak. Kaldıraçlı işlemler yasaklanacak, faaliyet izni olmayanları ise cezalar bekliyor.

bitcoin-coin-golden-foil-pieces-around-decorative-background-211682-62.jpg

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Teklifle ilgili açıklama yapan, AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler "İzinsiz kripto faaliyetlerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldü. Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak. Faaliyet gösterenler 1 ay içerisinde kurula başlayacak ya da 3 ay içerisinde tasfiye kararı alacak." dedi.

DÜNYADAKİ UYGULAMALAR TAKİP EDİLİYOR

Teklifin 19 maddeden oluştuğunu bildiren Güler, kripto varlıklar alanında dünyadaki uygulamaları incelediklerini belirtti.

Teklifin, Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapanların risklerinin azaltılması amacıyla hazırlandığını dile getiren Güler, teklifte, kripto varlık ekosisteminde yer alan "cüzdan", "kripto varlık", "kripto varlık hizmet sağlayıcı", "kripto varlık saklama hizmeti", "platform" gibi kavramların tanımlarının yapıldığını aktardı.

bitcoin-computer-graphic-card-93675-129964.webp

'SPK DENETİMİNDE GÜVENLİ İŞLEM' VURGUSU

Abdullah Güler, "Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyete başlayabilmeleri için SPK'dan izin almaları zorunlu hale getirilmektedir. Böylece hizmet sağlayıcılarda işlem yapan kullanıcıların SPK denetiminde güvenli bir şekilde işlem yapmaları amaçlanmaktadır." dedi.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının da sistemlerini güvenli kılmakla yükümlü olduğunu dile getiren Güler, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konularında TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterlere teklifte yer verildiğini belirtti.

bitcoin-computer-graphic-card-93675-129967.webp

AKP Grup Başkanı Güler, şöyle devam etti:

"Özgün blokzincir oluşturulması konusundaki yazılım mimarisi ve buna ilişkin teknolojiyi temsil eden kripto varlıkların satış ya da dağıtımının yapılması da düzenlenmekte, bu kapsamda dağıtık defter teknolojisinin veya benzer bir teknolojik altyapının geliştirilmesi suretiyle oluşturulan, değeri bu teknolojiden ayrıştırılamayan nitelikte olan kripto varlıkların satış ya da dağıtımının yapabilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulunca belirleme yapılmasına imkan sağlanmaktadır. Bu nitelikteki kripto varlıkların belirlenmesi aşamasında TÜBİTAK'tan ya da diğer kurum ve kuruluşlardan teknik rapor alınması öngörülmektedir. Teklifle, bu kripto varlıkların ülkemizde gelişiminin önünün açılması, blokzincir ekosisteminde uluslararası mukayeseli üstünlük sağlanabilmesi ve öncülük yapılabilmesinin önü açılmaktadır."

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların müşterileri ile ilk ilişkiyi ne şekilde kuracaklarına ve kimlik tespitini ne şekilde yapacaklarına ilişkin belirlemenin teklifte yer aldığını anlatan Güler, kripto varlık hizmet sağlayıcıların müşterilere karşı sorumluluğunu ortadan kaldıran veya sınırlandıran her türlü sözleşme şartının geçersiz olduğunun düzenlendiğini ifade etti.

bitcoin-computer-graphic-card-93675-130477.webp

USUL VE ESASLAR SPK TARAFINDAN DÜZENLENECEK

Müşterilerin itiraz ve şikayetlerinin çözüleceği dahili mekanizmaların oluşturulacağını söyleyen Güler, şu bilgileri paylaştı:

"Platformlarda gerçekleştirilen makul ve ekonomik bir gerekçeyle açıklanamayan ve platform nezdindeki işlemlerin güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlere ilişkin tedbirler öngörülmektedir. Ayrıca getirilen düzenleme ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle müşterilerin kripto varlıklarının; kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mal varlığının ise müşterilerin borçları nedeniyle kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyeceği, rehnedilemeyeceği, iflas masasına dahil edilemeyeceği gibi konular da bu teklifte yer almakta ve hükme bağlanmaktadır. Yine kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapılmasına yönelik usul ve esaslar SPK tarafından düzenlenecektir."

bitcoin-cryptocurrency-digital-money-golden-coin-technology-business-concept-640221-102.webp

İzin alınmaksızın sermaye piyasasında faaliyette bulunan kurum, kuruluş ve şahıslara karşı her türlü tedbiri almaya, gerekli görüldüğü takdirde sorumlulara yönelik hukuki ve cezai süreci takip etmeye SPK'nın yetkili olacağını aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Teklif ile izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin internet aracılığıyla yürütüldüğü hallerde yurt içi-yurt dışı ayrımı kaldırılmakta ve Kurulun internet üzerinden gerçekleştirilen hukuk dışı faaliyetler üzerindeki etkinliği artırılmaktadır. İzinsiz kripto varlık hizmeti sağlayıcılığı faaliyeti başlığında bir suç düzenlenmiş ve cezası da üç yıldan beş yıla kadar hapis olarak öngörülmüştür. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları bir ay içinde Kurula başvurmalı ya da üç ay içerisinde tasfiye kararı alacak şekilde planlama yapacaklardır. Tasfiye sürecinin üç ay gibi bir süre zarfında öngörülmesi, bu kurumların mali yapısını oluşturmaları ve tasfiye kararı için gereken genel kurul işlemlerinin tamamlanmasını sağlamak içindir."

bitcoin-dollar-93675-129787.webp

"VERGİLENDİRME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Müşterilerin varlıklarını kendi cüzdanlarında bulundurmasının esas olacağını vurgulayan Güler, bunun olmadığı durumda karşılaşılacak kayıpların müşterilerin kendi sorumluluğunda bulunacağını belirtti.

Kripto varlıklara yönelik saklama hizmetinin SPK tarafından yapılacak düzenleme uyarınca yetkilendirilmiş kuruluşlarca sunulacağını dile getiren Güler, işlemci ve saklamacı kuruluşların ayrıştırılacağını, güvenli bir sistem oluşturulmasının sağlanacağını söyledi.

Bir vergilendirmenin olup olmayacağının sorulması üzerine Abdullah Güler, "Teklifimizde bir vergilendirme söz konusu değildir. SPK'nın faizden arındırılmamış olan gelirden yüzde 1, TÜBİTAK'ın da yüzde 1 payı olmak üzere toplamda hizmet bedeli olarak yüzde 2'lik bir gelir öngörülüyor." diye konuştu.

bitcoin-keyboard-93675-129351.webp

"DÜZENLEME SEKTÖRE YASAL BİR ZEMİN SAĞLAMAKTADIR"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de parti olarak dijital teknolojilerdeki gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

Yaygınlaşan kripto varlıklara ilişkin risk faktörlerinin bulunduğunu vurgulayan İleri, teklifin hazırlık sürecinde kapsayıcı bir çalışmanın yapıldığını bildirdi.

Ömer İleri, vatandaşları risklere karşı koruyabilmeyi ve blokzincir teknolojilerinde Türkiye'yi öncü hale getirmeyi amaçladıklarına işaret etti. İleri, şöyle konuştu:

"Düzenleme, temel olarak kripto varlıklara yasal bir tanım getirmekte ve bu şekilde sektöre yasal bir zemin sağlamaktadır. Platformlara, faaliyete geçmeleri noktasında organizasyonel yapıları, sermayeleri, bilgi işlem altyapıları noktalarında şartlar ve yükümlükler getirmekte; işlem görecek kripto varlıkların belirlenmesine ilişkin yazılı sistem prosedürü oluşturmalarını zorunlu kılmaktadır."

Ömer İleri, teklifle platformlara kripto varlık transferlerine ilişkin güvenli kayıt tutma yükümlülüğü getirileceğini bildirdi.

Teklifin, hukuka aykırı faaliyetlerde, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı, zimmet, piyasa bozucu eylemlerde uygulanacak yaptırımları ve cezaları belirlediğini anlatan İleri, düzenlemenin alanında öncü olduğunu sözlerine ekledi.

kapak-100342.webp

KALDIRAÇLI İŞLEMLERE YASAK

Kripto varlıkların fiyatlarında ani ve sert değişiklikler gerçekleşebildiğinden riski artıracak kredili işlem, açığa satış ve kaldıraçlı işlemlere konu edilmemesi gerektiği değerlendiriliyor.

copper-bitcoin-top-dollar-bills-23-2148285299.webp

"YASAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

İleri, yaptığı yeni açıklamada şunları ifade etti:

"Bugün meclise sunduğumuz ve kamuoyunda kripto yasa tasarısı olarak bilinen düzenleme ile ilgili olarak sosyal medya mec,ralarındaki paylaşımlar doğrultusunda, özellikle yurt dışı platformlarına istinaden aşağıdaki bilgilendirmeyi yapmak ihtiyacı duyuyorum;

Taslakla Türk vatandaşlarının yurt dışı platformlarda işlem yapmasının yasaklanması söz konusu değildir. Türkiye’de yerleşiklerin kendi inisiyatifleri ile yurt dışı platformlarda hesap açarak işlem yapmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yurt dışı platformların Türkçe internet sitesi açması, Türkiye’de yerleşiklere yönelik reklam yapılması gibi faaliyetlerde bulunması SPK lisansına tabi olacaktır."