Asgari ücretliden vergi alınmasın

Asgari ücretliden vergi alınmasın

Vergi yükünün azaltılmasına vurgu yapan TÜRK-İŞ, HAK İŞ ve DİSK başkanları, “Bütün ücretlerden asgari ücrete tekabül eden kısım vergiden muaf olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır" açıklaması yaptı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde vergiler konusunda ortak basın açıklaması düzenledi. Ortak basın açıklamasını üç sendika adına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gerçekleştirdi. Çerkezoğlu TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olarak işçilerin ve tüm çalışanların en önemli sorunlarından biri olan vergi yüklerinin azaltılması ve vergide adaletin sağlanması için görüşleri ve taleplerini kamuoyunun, hükümetin ve 2020 yılı bütçesini görüşmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi partilerin ve milletvekillerinin dikkatine sunduklarını belirtti.

ÜCRETLİLER LEHİNE İYİLEŞTİRİLMİYOR
Bu vergi düzeninin adil olmadığını savunan Çerkezoğlu, “Sosyal adalete, Anayasanın sosyal hukuk devleti ilkesine uygun değildir. Anayasayla bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir. TBMM'ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor. Bu teklifte ücretliler lehine olan "ayırım ilkesi" yaklaşımı yine gözetilmiyor. Çalışanların 2005 yılı gelir vergisi tarifesine uygulanan yüzde 15-20-25-30-35 gelir vergisi oranı, 2006 yılından bu yana yüzde 15-20-27-35 olarak maalesef daha yüksek uygulanıyor. 2005 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 13,5 katı iken, günümüzde 7 katına denk gelmektedir. Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor. Bu uygulama sosyal adaletle bağdaşmıyor. Bütün taleplere rağmen gelir vergisi tarifesi ücretliler lehine iyileştirilmiyor" ifadelerini kullandı.

ADİL BİR DAĞILIM OLMALI
Daha adil bir vergi sistemi için TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olarak ortak talepleri olduğunu belirten Çerkezoğlu, "Emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. İşçinin kendisi ve diğer aile fertleri için yapmak zorunda olduğu gıda, barınma, giyim, ısınma, elektrik, sağlık, eğitim gibi giderleri gelir vergisi matrahından mahsup edilmelidir. Zira benzer harcamalar, beyanname usulü ile vergiye tabii mükellefler tarafından gelir vergisi matrahından mahsup edilebilmektedir. Bireysel doğalgaz, elektrik, su, ulaşım ve iletişim hizmetleri tüketiminden alınan KDV yüzde 1'e düşürülmelidir. Temel tüketim mallarından alınan KDV sıfırlanmalıdır" şeklinde konuştu.

HAKÇA VE ADİL OLMALI
Vergi oranlarındaki artışın kayıt dışı çalışma oranlarını artıracağını ifade eden Çerkezoğlu, "Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır. Adil bir gelir dağılımını sağlayan, aile yükümlülüklerini dikkate alan, vergi adaletini ve eşitliğini hedefleyen ve kayıtdışı ekonominin önlenmesi amacıyla vergi oranlarında indirime gitmeyi savunan bütüncül bir gelir vergisi sistemine yönelik politikaların geliştirilmesini öncelikli hedefler arasında görmekteyiz. Vergi oranlardaki yükselme kayıt dışı çalışmayı artıracaktır. Adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz. Sosyal adalete, Anayasanın sosyal hukuk devleti ilkesine uygun bir vergi sistemi talep ediyoruz" dedi.


81 ilde imza toplandı
Yapılan basın açıklamasının ardından ortak basın açıklaması metinleri partilerin grup başkan vekillerine gönderilmek üzere sendika başkanları ve sendika üyeleri tarafından imzalandı. Öte yandan 81 ilde gerçekleştirilen imza kampanyasında üç sendikanın üyelerinden toplanan imzalı belgelerin de partilerin grup başkan vekillerine sunulması planlanıyor. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan sendika bakanları, asgari ücret ve çalışanları ilgilendiren önemli konularda tekrar bir araya gelinebileceğini kaydetti.