Bakan Lütfi Elvan açıkladı: İşte Ekonomi Reformları Eylem Planı

Bakan Lütfi Elvan açıkladı: İşte Ekonomi Reformları Eylem Planı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi reformları eylem planına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi reformları eylem planına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

* Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun.

lutfi-elvan.jpg

Söz konusu eylem planında şu ifadeler yer aldı:

KAMU MALİYESİ

* Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP)tek bir belge haline getirilecektir.

* Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren “Kamu Maliyesi Raporu” üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.

* Özel Hesap Uygulamaları, hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayan uygulamalar kademeli olarak kaldırılacaktır.

* Döner Sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının kapsamı genişletilecektir.

* Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayan döner sermaye işletmeleri kapatılacaktır.

* Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yapılarak, mali disiplin güçlendirilecektir.

* Sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilecektir.