Bankalara Türk Telekom'un yolu açıldı

Bankalara Türk Telekom'un yolu açıldı

Türk Telekom'un bankalardan aldığı 3 milyar dolarlık krediyi ödeyememesi durumunda bankalara kalacak hisseler için diğer ortaklara teklif yapmalarına muafiyet getirildi. Böylece bankaların ekonomik olarak daha uygun koşullarla Türk Telekom hisselerine sahip olacakları yorumu yapılıyor.

OTAŞ’ın Türk Telekom için bankalardan aldığı 3 milyar dolar krediyi ödeyemeyeceği ortaya çıkıyor gibi… Resmi Gazete’de bugün yayımlanan düzenlemeye göre hisselerin bankalara devri dahilinde diğer ortaklara teklif yapılmasına muafiyet getirildi. Yani TT’nin borcuna binaen bankalara geçecek OTAŞ hisseleri için bankaların kuracağı teşebbüs TT’deki diğer hissedarlara teklif yapmak zorunda kalmayacak. Uzmanlar bu düzenlemeyle Türk Telekom’un bankaların kuracağı bir iştikare devrinin kolaylaşacağını ifade ediyor.

TEKLİF BULUNMAYA MUAFİYET GETİRİLDİ

Otaş'a verilen kredide Akbank yaklaşık 1,5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), pay alım teklifi tebliği kapsamında halka açık ortaklıklarda gönüllü ve zorunlu pay alım muafiyeti esaslarında düzenleme yaparken, düzenlemenin Türk Telekom’un ana hissedarı OTAŞ’a sağlanan kredi ile ilgili çözüm sürecinde uygulanabileceği belirtiliyor.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve pay alım teklifi tebliğinde değişiklik yapan tebliğle, “Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet” başlıklı 18. maddeye ek yapıldı. Maddeye eklenen iki fıkraya göre, banka kredilerinin geri ödenmemesi durumunda bankaya kredinin teminatı olarak verilmiş payların Kanunun 47. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bankanın mülkiyetine geçmesi, bu payların bankanın da kurucu olduğu özel amaçlı işletmeye devredilmesi ile bu payların mülkiyetinin bankaya veya özel amaçlı işletmeye geçmesinden sonra üçüncü kişilerce bankadan veya özel amaçlı işletmeden satın alınması durumunda, SPK , başvuru üzerine pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet verebilecek.

OYAK YATIRIM: DEĞİŞİKLİK UYGULANABİLİR

SPK, pay sahipliğinin niteliğini belirleyen bir mevzuat hükmünün yerine getirilmesi amacıyla payların devredilmesi durumunda da bu muafiyeti tanıyabilecek. Oyak Yatırım’ın notunda, “OTAŞ kredisine teminat olarak gösterilmiş Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini bankaların alması halinde bu yapılan değişikliğin uygulanabilir olacağına inanıyoruz” denildi.


Notta varolan düzenlemelerde finansal zorluklar nedeniyle gerçekleşen hisse senedi satışlarında zorunlu pay alım teklifinden muafiyet ile ilgili bir bölüm olduğuna, ancak bu değişikliklerin konuya daha fazla açıklık getirdiğine dikkat çekildi. Oyak’a göre bu değişikliğin Türk Telekom hisselerinde bugün anlamlı bir etki yaratması beklenmiyor.

Bankalar OTAŞ’ın borç yapılandırılması kapsamında çalışmalarını sürdürürken, OTAŞ’ın sahip olduğu yüzde 55 hisseyi devralmak kapsamında görüşmeler yapıyor. Türk Telekom da ana hissedarı OTAŞ’ın bazı bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması planını görüşmesi ile ilgili kendisine yapılan herhangi bir resmi bildirim bulunmadığını duyurmuştu. OTAŞ Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini teminat olarak verdiği kredinin geri ödemelerini iki yıla yakın süredir yapamıyor. Bankalar geçen yıl sonunda OTAŞ’a verilen krediyi yakın izlemeye almıştı.

OTAŞ’ın 2013 yılında 30’a yakın bankadan aldığı kredide en büyük pay 1.5 milyar dolar ile Akbank, yaklaşık 1 milyar dolar ile Garanti Bankası ve yaklaşık 500 milyon dolara karşılık gelen tutar ile İş Bankası’nda bulunuyor.

Kaynak: Reuters