Borçluların malını satabilmesi için yeni yasa geliyor

Borçluların malını satabilmesi için yeni yasa geliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İcra İflas Yasası’nda sistemi tıkayan maddeler olduğunu, borçlu-alacaklı ilişkilerini yine tertip edecek yasa üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İcra İflas Yasayı’nda sistemi tıkayan maddelerin olduğunu, borçlu alacak ilişkileri üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, “Sözgelişi borçluların malını satabilmesi konusunu yine tertip edeceğiz“diye konuştu. Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Gül, 2019 senenini değerlendirdi, sualleri cevapladı.

Yargının bir iş olduktan sonra devreye girdiğini ifade eden Gül, “Bir iş olduktan sonra cezayı vermek, o olayı başa sardırmıyor ki. Bizim ana derdimiz, o olayın hiç yaşanmaması için önlemleri almak. Elbette suç olduğunda cezası olacak. Bir insan kadına niçin el uzatır, niye kezzap atar. Bunların üzerine kafa yormak gerekli. Olaylar bu hale nasıl gelmez, temeli tartışmalıyız” dedi.

Tüm müesseselere, dizi ve film yapımcılarına, yayıncılara, sivil toplum kuruluşlarına ehemmiyetli görevler düştüğünü vurgulayan Gül, “Şiddete uğradıktan sonra hep birlikte çalışalım gelin 3 katı, 5 katı daha cezayı artıralım. Fakat bizim derdimiz o kadına kezzap dökülmeden nasıl engelleriz? Kezzap döküldükten sonra 20-50 sene verelim fakat öyle bir şey olmalı ki bu tür hadiseler yaşanmadan önlenmeli. Buna Aile Bakanlığı başta toplumun tüm kesimleriyle hep birlikte bakmak gerekli.” değerlendirmesini yaptı. Gül, iki ayrı şehirde olan kadına şiddet olayında, iki ayrı maznunun da dizi ismi söylediğini ve dizilerde gördüklerini uyguladıklarını söylediklerini aktardı.

Boşanma davası büyük mesele Boşanma davalarının uzunluğunun şiddeti artırdığını bildiren Gül şölle devam etti: Aile hukuku çalıştayı yaptık. Akademisyenler, hukukçular tüm taraflar katıldı. Orada çıkan netice ve teklifler oldu. Mesela boşanma davası ne kadar uzun sürüyorsa, şiddet o kadar artıyor. Eşlerin anlaştığı konu boşanmak ise diğer ihtilaflı konuların beklenmemesi gerekiyor. Fiilen kopmak isteyenler için kolaylaştırıcı yollar seçilmeli. Çalışma yapıyoruz bu konuda. Nafaka ile ilgili da aynı şekilde. Ciddi mağduriyetler var ve bu da şiddete kapı aralayabiliyor. Bu konuda da diğer ülkelerdeki örnekler baz alınabilir. Bu konuya da çalışıyoruz.”

FETÖ’nün politik ayağına ait tahkikat, yargılama yapılıp yapılmayacağına ilişkin sualler üzerine Bakan Gül, “Yargı siyasi veya değil diye ayrım yapmaz” dedi. Bir başka sual üzerine de, FETÖ ile mücadelede hiçbir zaman rehavete düşmeden çalışma yapmak gerektiğini vurguladı. Gül, yargılama müddetinin kısaltılması için 1 Ocak 2019’dan itibaren hedef müddetler belirlediklerini aktardı.

ADALET BAKANI GÜL’ÜN İZAHLARINDAN SATIRBAŞLARI...

- Haber verme hududunu aşmayan ve tenkit emeliyle yapılan düşünce izahlarının suç oluşturmayacağı istikametindeki ilke tahkim edilerek ifade özgürlüğünün teminatı artırıldı.

- Hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerine giriş için ‘Hukuk Mesleklerine Giriş İmtihanında’ başarılı olma koşulu getirilmiştir. Yargı sistemimize iki yeni usul kazandırdık. Seri muhakeme ve kolay yargılama usullerinin sistemi deşarj olmasını bekliyoruz.

- Birinci Paketle hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerine giriş için ‘Hukuk Mesleklerine Giriş İmtihanında’ başarılı olma koşulunu getirdik. Ayrı olarak hukuk fakültelerine girişte aranan muvaffakiyet sıralamasının 190 binden 125 bine çekilmesi ile beraber düşünülmeliyiz.

- Yeni bir İnsan Hakları Eylem Tasarısı üzerinde tüm hissedarlarımızla uzun vakittir çalışma yapmaktayız. 2019 seneninde bir evvelki seneye mukayese et ihlal sayısı 140’tan 96’ya gerilemiştir. Bu sayı, adaletli yargılanma ile ilgili 53’ten 15’e, gözaltına alınmayı da içeren özgürlük ve güvenlik hakkında 29’dan 9’a, dernek kurma ve toplantı özgürlüğünde, 11’den 2’ye düştü.

- 2019 yılında, iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlıkta aracı görevlendirilmesi yapılmıştır. Bu uyuşmazlıkların 230 bini anlaşmayla sonuçlanmıştır. Sırada yönetimsel uyuşmazlıklarda sulh yolu var. Meclisimizin takdir ve istemine sunacağımız yeni tertip etmelerle yurttaşlarımız yargısal işleyişi hızlandırmak istiyoruz.