Bu haber tüm memurları ilgilendiriyor

Bu haber tüm memurları ilgilendiriyor

Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanan siyasi partilerin seçim bildirgelerinde başrol memurların oldu. Her parti memurların özlük hakları ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışacağı sözü verirken, maaşlarına 1000 lira zam bile yapmayı planlayan parti bulunuyor.

SİYASİ partiler arka arkaya açıkladıkları seçim bildirgelerinde “memurlar” önemli bir yer tutuyor. Verilen sözler arasında kamu personel reformu yapılması, bin TL zam verilmesi ve atamalarda liyakatın esas alınması da bulunuyor.

PORTAL KURULACAK

AKP’nin seçim bildirgesinde, bugüne kadar yapılan düzenlemelerden bahsedilirken, 2002’den bu yana en düşük memur aylığında reel olarak yüzde 73 artış sağlandığı belirtiliyor. Yeni döneme ilişkin olarak, çalışma hayatında esnekliği esas alan, çalışma barışını ve sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendiren bir yaklaşım içinde bulunulacağı vurgulanan bildirgede “Kamu istihdamında erişimin kolaylaştırılması ve bürokratik yükün azaltılması amacıyla Elektronik Kamu İstihdam Portalını (EKİP) kuracağız” ifadelerine yer veriliyor.

LİYAKAT ESAS OLACAK

CHP’nin geçtiğimiz günlerde açıklanan seçim bildirgesinde de kamu personeli ayrıcalıklı bir başlık altında yer alıyor. Bildirgede, “Kamu personelinin işe alımlarında ve işte yükseltilmesinde liyakati esas alacağız. Tüm kamu çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirecek, toplumumuzun en nitelikli kesimlerinin kamuda görev almasını sağlayacağız” denilirken, atama bekleyen 180 bin öğretmenin kadroya alınacağı belirtiliyor.

GÖZDEN GEÇİRİLECEK

İyi Parti’nin önceki gün açıklanan seçim bildirgesinde kamu çalışanlarıyla ilgili olarak “Kamu Personel Rejimini gözden geçireceğiz, kamu görevlerine giriş, atama ve terfilerinde liyakatı esas alacağız. Devlet Personel Başkanlığı ve Devlet Memurları Kanunu yeniden düzenleyeceğiz. Kamu hizmetlerine atanma ve görevde yükselmelerde “kıdem, kariyer ve liyakat” ilkelerine uyulması hususunda, sıralı amirlere ciddi yasal sorumluluklar gereceğiz. Kamudaki en üst kademe yöneticilerinin siyasal iktidarla birlikte değişimi kuralını gereceğiz” taahhütlerinde bulunuluyor.

1000 LİRA ZAM

HDP’nin seçim ve ekonomi bildirgesinde de, kamu çalışanlarıyla ilgili geniş bir bölüm bulunuyor. Grev ve toplu sözleşme hakkının bütün çalışanlar için genişletileceği belirtilen bildirgede, kanun hükmündeki kararnamelerle ihraç edilen tüm kamu çalışanlarının işlerine geri döneceği de belirtiliyor. Emeklilik yaşının düşürülmesi sözü verilen bildirgede, tüm kamu çalışanlarına bin TL zam verileceği ifade ediliyor.

PERSONEL REJİMİ

MHP geçtiğimiz günlerde açıklanan seçim bildirgesinde de, memurlarla ilgili özel bir bölüm bulunuyor. Bildirgede kamuda çalışanlar arasındaki ücret dengesizliklerinin giderileceği, liyakatı ve başarıyı esas alan bir ücret sistemi oluşturulacağı belirtilirken, ”Personel rejiminin yeniden düzenlenerek kamu çalışanlarının statü, ücret ve unvan karmaşasının giderilmesini; eşit değerde işe eşit ücretin tesis edilmesini ve işe alma, ilerleme ve yükselmenin objektif kriterlere bağlanmasını esas alan bir düzenlemeyi gerekli görüyoruz” deniliyor.

BU KEZ ‘KIDEM TAZMİNATI’ YOK

ÇALIŞMA hayatının önemli konularından biri olan kıdem tazminatı konusu ise, bu seçim döneminde rafa kalkmış durumda. Daha önceki seçim kampanyalarında bazı partiler kıdem tazminatının fona çevrilmesi taahhüdüne yer verirken, bu kez neredeyse hiçbir partinin programında kıdem tazminatı bulunmuyor. Bunun tek istisnası ise HDP. HDP’nin bildirgesinde, kıdem tazminatı alamayan işçilerin alacaklarının Hazine güvencesine alınacağı belirtiliyor.