Dünya Bankası acı gerçekleri açıkladı: Açlık ve yoksulluk tavan yapacak!

Dünya Bankası acı gerçekleri açıkladı: Açlık ve yoksulluk tavan yapacak!

Emperyalistlerin finans kuruluşu Dünya Bankası, hali hazırda dünya nüfusunun 3'te birinin 'yemek pişirme yoksulluğu' yaşadığını açıkladı.

Az gelişmiş ülkeleri soyup soğana çeviren emperyalistlerin finans gücü Dünya Bankası acı gerçekleri açıkladı.

Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, hali hazırda dünya nüfusunun 3'te birinin 'yemek pişirme yoksulluğu' yaşadığı belirtildi.

Açıklamada 2.6 milyar insanın hayatın en temel parçası olan yemek pişirme ihtiyacında yoksulluk yaşadığını belirtti.

Buna göre; yeterli ekonomik düzeye erişemeyen toplumlar, hijyenik olmayan şartlarda modern mutfak gereçlerinden yoksun, verimli ve güvenli olmayan yöntemlerle yemek pişiriyor.

'Yemek Pişirme Yoksulluğu' olarak adlandırılan bu durumda, dünya nüfusunun 3'te biri yetersiz temel malzemelerle kirli ortamlarda ve basit mutfak gereçlerinden yoksun bir şekilde yemek pişiriyor ve karnını doyuruyor.

2030 YILINDA 2.4 MİLYON İNSAN PİŞİRME YOKSULLUĞU YAŞAYACAK

Dünya Bankası, 2019 yılında yoksul toplumların temiz yemek pişirme şartlarına ulaşması için ' Temiz Pişirme Fonu' oluşturdu.

Fon, yemek pişirme hizmetlerini teşvik amaçlı özel sektöre finansman hibeleri yoluyla mali ve teknik destek sağlıyor.