Gençler sokakta: Ürkütücü tablo

Gençler sokakta: Ürkütücü tablo

Genç erkeklerin yüzde 30’u genç kadınların ise yüzde 33’ü sokakta.

Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne emanet ettiği Türk gençliğinin büyük bölümünün eğitimine devam etmediği saptandı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (Betam) araştırma sonuçlarına göre, 2016 yılında Türkiye’nin 15-19 yaş aralığında ne eğitimde ne işgücünde yer alan genç sayısı 700 bin oldu. Betam’dan Doç. Dr. Gökçe Uysal ve Araştırma Görevlisi Yazgı Genç tarafından hazırlanan araştırma notuna göre, 2016’da Türkiye’de 15-19 yaş aralığındaki her üç gençten birine denk gelen 1 milyon 990 bin genç, eğitime devam etmiyor. Araştırmada bu yaş grubundaki erkeklerin yüzde 30’u, kadınların da yüzde 33’ünün eğitime devam etmediği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

Bu dönemde ne eğitimde ne işgücünde olan genç kadınların ve genç erkeklerin payı geriledi. Buna karşın eğitimine devam etmeyen gençlerin işgücüne katılım oranlarının 2015 ve 2016 yıllarında düştüğü görülüyor.

MEZUNİYET DÜŞTÜ

2015 yılı verileri ile karşılaştırıldığında, okula devam etmeyenlerin oranlarında yüzde 0.7 puanlık azalma kaydedildiği görülüyor (32.3’ten 31.6’ya).

2016 itibarıyla 15-19 yaş arasında eğitime devam etmeyen kadınların yüzde 22.7’si erkeklerin ise yüzde 12.5’i herhangi bir okuldan mezun olmadığını belirtti. Eğitimine devam etmeyen gençlerin içinde ilköğretim eğitimini tamamlamayanların oranı kadınlarda yüzde 45.4 iken erkeklerde yüzde 54.8 olarak kaydedildi.

2016 döneminde 2015’e kıyasla işgücünde olmayan ve okula devam eden genç erkeklerin oranı yüzde 54.9’da sabit kaldı. Buna karşılık, aynı dönemde işgücünde olan ve okula kayıtlı olmayan genç erkeklerin payı ise yüzde 20.5’ten yüzde 19.3’e geriledi.

Eğitim hayatına devam etmediğini söyleyen 15-19 yaş grubundaki genç kadınların işgücüne katılım oranı 2015 yılında yüzde 34.7 iken 2016 yılında yüzde 33.0’e geriledi. Bu dönemde erkeklerin işgücüne katılım oranları da 2014’ten itibaren azalmış ve 2016 yılında yüzde 70.7’ye geriledi.

2016’da Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde eğitime devam etme oranı yüzde 53.2’de iken Batı Anadolu’da bu oran yüzde 75.9’a ulaştı.