Hermes: Türkiye alacak tahsil süresi en uzun üçüncü ülke

Hermes: Türkiye alacak tahsil süresi en uzun üçüncü ülke

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes’in hazırladığı rapor Türkiye’nin alacak tahsil süresinde, Çin ve Yunanistan’ın ardından en yüksek üçüncü ülke olduğunu ortaya koyuyor. 2017’de dünya ortalaması 66 gün olan süre, Türkiye’de 83 gün oldu.

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes’in yayımladığı “Ödeme Davranışı” raporuna göre Türkiye “alacak tahsil süresi” en uzun ülkeler arasında. Aynı zamanda 2017 yılında alacak tahsil süresinin üç gün arttığı görülüyor. 

Euler Hermes’in 36 ülkede 20 sektörde 25 bin “halka açık” şirketin verilerine dayanarak yaptığı çalışmada dünyada ortalama alacak tahsil süresi 66 gün olarak saptanırken Türkiye, 83 günle Çin ve Yunanistan’ın ardından en yüksek süreye sahip üçüncü ülke. Kimya, ilaç, inşaat, makine ve elektronik sektörleri 100 günün üzerindeki sürelerle alacak tahsil süresinin en yüksek olduğu sektörler. Ayrıca Türkiye’den araştırmaya dahil edilen şirketlerin yüzde 25’i için ortalama süre 117 gün olarak saptanıyor. 

Raporda dünyada ortalama alacak tahsil süresinin artışı, ekonomideki iyileşmenin sonucunda firmaların müşterilerine duydukları güvenin güçlenmesinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ancak çalışmada firmaların borçluluk düzeyleri ve borç vadeleri, ülkelerin makroekonomik durumları dikkate alınmıyor, sadece gün sayısı üzerinden bir karşılaştırma yapılıyor. Türkiye’nin alacak tahsil verileri, bankacılık dışında kalan özel sektör şirketlerinin 300 milyar dolarlık döviz cinsinden borç stoku, döviz kurundaki gelişmeler, kısa vadeli borçların yüksekliği gibi kriterlerle değerlendirildiğinde uzayan alacak tahsil süreleriyle artan riske işaret ediyor. 

Alacak tahsil sürelerinin uzun olduğu sektörler ithalat bağımlılığı dolayısıyla kur artışının etkisinin güçlü olduğu ya da inşaat sektörü gibi döviz bazında borçluluğa karşın gelirlerin yerli para birimi cinsinden oluştuğu sektörler. 

Artan borç yeniden yapılandırmalarıyla birlikte düşünüldüğünde 2018 yılında alacak tahsil sürelerinin uzamaya devam ettiği tahmin ediliyor. Şirketlerin dörtte biri için 2017 yılında 4 aya yaklaşan, 2018 yılında bunun hayli üzerine çıktığı düşünülen alacak tahsil süresi, daha fazla borçlanma, borç yeniden yapılandırması anlamına geliyor. Kredi Garanti Fonu başta olmak üzere çeşitli mekanizmalarla sermayeye ek kaynak aktarılmasına rağmen uzayan süreler artan risklere işaret ediyor.