Perakendede toparlanma sinyali!

Perakendede toparlanma sinyali!

Türkiye perakende sektörünün takipteki kredileri 2019'da talep daralması ve nakit akışı sıkışıklığına bağlı olarak tarihi düzeye yükselirken; lider veriler 2020'de perakende sektörünün iş hacminde toparlanma sinyaline işaret ediyor

KPMG Türkiye’nin perakende sektörüne yönelik hazırladığı "Sektörel Bakış 2020" raporuna göre; 2019’da ilk çeyrekte vasati yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 3.9 ve son çeyrekte yüzde 1 küçülen Türkiye perakende sektörünün büyüklüğünün 2019'da 1.1 trilyon TL'yi aştığı düşünülüyor.

Rapora göre, sektör oyuncularının nakit kredilerindeki senelik büyüme hızı 2019'da negatife döndü. Bu vaziyet nakit akışını sallayan talep daralması ile birleşince, takipteki kredi oranı gözle görülür biçimde arttı.

Buna göre, sektördeki takipteki alacaklar 2019 Ekim itibarıyla 24.4 milyar TL düzeyinde bulunurken; tarihi doruk niteliği taşıyan bu rakam, 2018 nihayetinde 17.5, 2017 nihayetinde ise 13 milyar TL idi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ'ler  tarihte ilk defa yatay izledi

Normal şartlar altında hızlı büyüyen ALIŞVERİŞ MERKEZİ mecrası ise 2018-2019 döneminin zorlukları nedeniyle tarihte ilk kez yatay izledi. 2019'da yalnızca beş yeni ALIŞVERİŞ MERKEZİ açılırken; 2020’de ise dokuz yeni ALIŞVERİŞ MERKEZİ bekleniyor. Sektör 2023'ten itibaren yeni ALIŞVERİŞ MERKEZİ açılmayacağı kanısında.

Rapora göre, 2020 yılında perakende oyuncularının gündeminde Türkiye’deki büyümeden ziyade, yurtdışı yer alacak. Mevcut durumda yurtdışında 4,700 mağazası bulunan Türkiye perakende sektörü oyuncuları, 2020’de ülke dışında 1000'e yakın yeni şube açacak.

2018'deki çalkantı ve 2019'un üçüncü çeyreğine kadar süren dönemde bozulan tüketici güveninin perakende sektöründeki büyümeyi sınırladığına işaret eden KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Öncüsü Emrah Akın, göstergelerin ekonomik canlanma işaretleri verdiği Türkiye’de 2020'de perakende sektörünün geçmiş iki yıldan daha iyi performans göstermesinin beklendiğini belirtti.

Diğer taraftan, perakende sektörünün yaşadığı zorlu makroekonomik şartlara karşın yabancı yatırımcıların sektöre alakası ise görece devam etti.

Global perakendede 30 trilyon arayışı

Rapora göre, 2018’de 1.1 milyar doların üzerinde direk yabancı yatırım çeken sektör, 2019 senesinin ilk 10 ayında makroekonomik kırılganlıklara ve karşın 837 milyon dolar düzeyinde direk yabancı yatırım çekmeyi muvaffak oldu.

Rapora göre, 2019'da 25 trilyon dolar büyüklüğe erişen global perakende sektörü ise önümüzdeki üç sene içinde 30 trilyon doları aşacak.