Stopaj desteği 2 ay uzatıldı…

Stopaj desteği 2 ay uzatıldı…

Türk lirası (TL) mevduatına verilen stopaj desteğinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’nin mükerrer sayında yayımlandı. Destek 31 Temmuz 2021’e kadar uzatıldı.

Türk lirası (TL) mevduatına verilen stopaj desteğinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’nin mükerrer sayında yayımlandı. Destek 31 Temmuz 2021’e kadar uzatıldı.

 

Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla verilen stopaj desteği süresi üçüncü defa uzatıldı. İndirimli stopaj oranlarına ilişkin ilk düzenleme 2020 Ekim'de devreye alınmış 23 Aralık 2020'de yapılan düzenleme ile 31 Mart'a kadar uzatılmıştı. Ardından 1 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı Kararı ile stopaj desteği 31 Mayıs'a kadar uygulanmaya devam edeceği duyurulmuştu. Süre iki ay daha uzatıldı.

 

“193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımladı. Stopaj oranları böylece haziran ve temmuz ayında da devam ettirilecek. Süre 31 Temmuz'da sona erecek.

 

Düzenlemeye göre; 31 Temmuz 2021'e kadar vadesiz ve özel cari hesaplarda ve bu tarihe kadar açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına mevduat faizlerinden vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadelilerde yüzde 5 stopaj uygulanacak. 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 ve enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj alınacak.

 

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarında ise bu oranlar, vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 olacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise sıfır olarak uygulanacak.

stopaj-uzatildi.png