Türkiye ‘ucuz emek’ dönemine mi girecek?

Türkiye ‘ucuz emek’ dönemine mi girecek?

CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı ekonomi raporundan ‘ucuz emek' uyarısı geldi. Raporda, “Son zamanlarda TL'nin değer kaybına kılıf bulabilmek için sıkça kullanılan ‘rekabetçi kur' söylemi de aslında, Türkiye'nin ucuz emek ülkesi haline getirilerek, yaşanan krizin faturasının ücretle çalışan emekçilerin üzerine yıkılmak istenmesinin bir göstergesidir” ifadesi kullanıldı.

“Ticaret Bakanlığı verilerine göre ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 35.7 artarak 2.4 milyar dolara çıktı” denilen raporda yer verilen görüşler şu şekilde:

"Yılın ilk 10 aylık döneminde Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 76.1 artışla 40.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığının bu ölçüde büyümesi artan altın ithalatına bağlansa da TL'deki yüzde 30'u aşan değer kaybına rağmen ihracatın artmayıp yılın ilk on ayında yüzde 9 oranında azalması, TL'nin değer kaybıyla ihracatı artırmayı umut edenlerin beklentisini boşa çıkarıyor. Son zamanlarda TL'nin değer kaybına kılıf bulabilmek için sıkça kullanılan ‘rekabetçi kur' söylemi de aslında, Türkiye'nin ucuz emek ülkesi haline getirilerek, yaşanan krizin faturasının ücretle çalışan emekçilerin üzerine yıkılmak istenmesinin bir göstergesidir. Zira, hammadde ve diğer girdilerin fiyatlarının döviz kuruna bağlı olduğu bir ülkenin, dünyaya daha ucuza mal satabilmesinin tek yolu emeği ucuzlatmaktır. Son zamanda iktidarın, rekabetçi kur adıyla satmaya çalıştığı TL'deki değer kaybı da ücretlerin reel olarak geriletilmesi sürecinden başka bir şey değildir. İktidar, Türkiye ekonomisinin, cari işlemler açığı, yüksek dış borçluluk ve güven kaybı gibi nedenlerle dış dengede yaşadığı darboğazı, ucuz emek ihraç ederek aşmayı hesaplamaktadır."