Üç Türk’ten biri mesaiye kalıyor... Parasını alamıyor

Üç Türk’ten biri mesaiye kalıyor... Parasını alamıyor

Türkiye’de çalışanların yüzde 35’i fazla mesai yapmak durumunda kalıyor. Gelişmiş ülkelerde yarı zamanlı çalışma giderek öne çıkıyor

Çalışanlar içinde fazla mesaiye kalanların oranının en yüksek olduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğu kaydedildi. Fazla mesaiye kalarak haftada 48 saatten fazla çalışanların oranı Türkiye'de yüzde 35'i buluyor. Yani her 3 Türk çalışandan biri fazla mesai yapıyor. Yarı-zamanlı (part-time) çalışanların oranı ise yüzde 7 olarak tespit edildi. Böylece Türkiye'de esnek çalışma saatlerinde istihdam edilenlerin oranının yüzde 42'yi bulduğu belirlendi.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) “Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm 2017” raporu dün yayımlandı. Raporun emek piyasası esnekliğiyle ilgili bölümünde, fazla mesai saatlerinin fazlalığıyla Türkiye'nin Myanmar, Vietnam, Peru, Guatemala ve Kolombiya gibi ülkelerle aynı grupta yer bulması dikkat çekti.

EĞİTİM KAZANDIRIYOR

Raporu hazırlayan ILO uzmanları, gelişmiş ekonomilerde fazla mesai saatleri içinde çalışanların oranı yüzde 12.4 iken, gelişmekte olan ekonomilerde bu oranın yüzde 18.3'ü bulduğunu belirtti. Haftada 30 saatten az, yani yarı-zamanlı çalışanların oranı ise gelişmiş ekonomilerde yüzde 21 ile daha yüksekken, gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 7.8'de kaldı. Raporda, “insana yatırım” yapan işletmelerin daha yüksek rekabet gücüne ve kaliteli istihdama sahip olduğu belirtilerek şöyle denildi: “Daimi çalışanların resmi eğitiminin karşılığı ile birlikte ‘işlevsel emek esnekliği' daha yüksek ücret ve verimlilik, daha düşük birim emek maliyeti anlamına gelirken; geçici istihdamın kullanımıyla birlikte artan ‘sayısal emek esnekliği' ise daha düşük ücret ve verimlilik anlamına geliyor.”
Sayılara vurulduğunda, tam-zamanlı çalışanlarına eğitim veren işletmeler ortalama yüzde 14 daha fazla ücret ödeyip, yüzde 19.6 verimlilik artışı sağlarken, çalışanlarının yüzde 10'u veya daha fazlası geçici statüde olan işletmelerin ise ortalamadan yüzde 2.6 daha az ücret ödeyip yüzde 1.9 daha az verimlilik sağladığı kaydedildi.

İstihdamın yükü  KOBİ'lerin sırtında

Dünya genelindeki işsiz sayısının geçen yıla göre 3.4 milyon artarak 201 milyon kişiye çıktığı belirlenirken, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) dünya istihdamındaki oranı 2003-2016 arasında yüzde 31'den yüzde 35'e yükseldi. ILO raporuna göre, KOBİ'ler gelişen piyasa ekonomilerinde istihdamın yüzde 34'ünü, gelişmiş ekonomilerde yüzde 41'ini, gelişmekte olan ekonomilerde ise yüzde 41'ini sağlıyor. Ayrıca, KOBİ'lerde tam-zamanlı çalışanların yüzde 30'unun, büyük işletmelerde ise yüzde 27'sinin kadın olduğu belirtilerek, kadınların işgücüne katılımının KOBİ'lerle artış gösterdiğinin altı çizildi.(sözcü)