"Vergi kanunu adil olmalı"

"Vergi kanunu adil olmalı"

Vergi kanunun adil bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirten Birlik-Haber-Sen Adıyaman Temsilcisi Mevlana Polat TBMM'de görüşülecek olan vergi düzenlemesine tepki gösterdi

Kamu görevlilerini yakından ilgilendiren ve TBMM alt komisyonunda kabul edilerek TBMM'de görüşülmesine başlanacak olan "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin" devlet memurlarının üzerindeki acımasız vergi yükünü hafifletmeyeceğini belirten Polat, “Kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başlamadan önce hala düzeltilmesine imkân olduğundan, Birlik-Haber-Sen olarak yaşanan mağduriyetleri anlatmak ve önerilerimizi paylaşmak için bu gün burada ve tüm ülke genelinde eş zamanlı olarak toplandık. Anayasamızın "Vergi Ödevi" başlıklı 73'üncü maddesinde "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür" demesine rağmen, ülkede toplanan vergilerin azımsanmayacak ciddi bir kısmı çalışanlardan alınan dolaylı ve doğrudan vergilerden oluşmaktadır. Hatta verginin en kolay tahsil edildiği kesim kamu çalışanları olmaktadır” dedi.

AÇLIK SINIRI ALTINDA
Bu durum sayıları kamuda 100.000 kişi civarında olan bu çalışanları derinden üzmektedir diyen Polat, “Bir yandan enflasyon diğer yandan alınan vergiler ile alım gücü düşen kamu çalışanları geçinemez hale düşmekte ve zaten yoksulluk sınırında olan maaşları açlık sınırı altında kalmaktadır. Bu hali ile mevcut vergi kanunun adil olmadığı, devletin adalet ilkesine yakışmadığı, memurdan alınan verginin, kuyumcudan, galericiden, işletme sahiplerinden katbekat fazla olduğu kanunun hak ve hukuktan bahsedemeyeceği açıktır. Adil bir vergi sisteminin olmadığı ülkelerde gelişmişlik ve kalkınmadan söz edilemez" ifadelerini kullandı.