Yeniden değerlendirilmeye muhtaç

Yeniden değerlendirilmeye muhtaç

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) "Yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifi tüm toplum kesimleri için yeniden değerlendirilmeye muhtaç düzenlemelere sahiptir" çağrısı yaptı

Vergisel düzenlemelerin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren, ekonomimiz üzerinde önemli etkileri olan düzenlemeler olduğuna değinilen açıklamada, “Bu nedenle yeni vergisel düzenlemeler hayata geçirilmeden önce, toplumun tüm kesimleri ile istişare sürecinin yeterli zamana yayılarak ve şeffaf şekilde yürütülmesi ekonomi üzerindeki etkilerinin etraflıca değerlendirilmesi gerekir. Yasa koyucular tarafından sadece vergi tahsilatının arttırılması değil, kayıt dışılığın azaltılması, verginin tabana yayılması ve vergi adaletinin sağlanması gibi uzun vadeli hedefler da önemle göz önünde bulundurulmalıdır. Sadece belirli kesimler için tahsis edildiği düşünülen her vergisel düzenlemenin ekonomi içerisinde çarpan etkisi ile ekonominin bütününü ve toplumun tüm kesimlerini etkileyeceği dikkate alınmalıdır” sözlerine yer verildi.

VERGİ ADALETİ SAĞLANMALI
Kanun teklifi bir yandan vergi sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak düzenlemeler içerirken diğer yandan toplumun tüm kesimleri üzerine yük getiren ve ilan edilen ekonomik hedefler ile çelişen düzenlemelere de sahiptir. TÜSİAD açıklamasında, “Kanun teklifiyle uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimindeki bazı belirsizliklerin giderilmesi, belirli sınırı aşan ücretlilere beyanname verme hakkının tanınması, izaha davet müessesesinin kapsamının genişletilmesi, kanun yolundan vazgeçme müessesesi getirilerek vergi idaresi ve yargısının iş yükünün azaltılmasının, idarenin etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak, vergi adaletinin sağlanmasında katkı sağlayacağı vurgulandı ve "Kayıt dışı ekonomi ve sahte belge ile etkin mücadele edilmesine de katkıda bulunacaktır" denildi. DHA