'2004'ten beri işgal edilmeye başlanan 18 ada için açıklama duyan var mı?'

'2004'ten beri işgal edilmeye başlanan 18 ada için açıklama duyan var mı?'

AKP iktidarında Türkiye'nin Muğla açıklarındaki 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiği öne sürülerek, Suriye, Irak için 'Bir gece ansızın gelebiliriz' denilmesine karşılık 18 ada için sessizlik olduğu belirtildi.

Sözcü Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, AKP iktidarında Türkiye'nin Muğla açıklarındaki 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğini öne sürerek,  “Suriye, Irak için 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. Ancak 2004 yılından bu yana işgal edilmeye başlanan 18 ada için hiç böyle bir açıklama duyanımız var mı? Melih Gökçek'in istifa edip etmemesinden çok daha önemli konuyu 13 yıldır öteleye öteleye bu günlere geldik” dedi.

Saygı Öztürk'ün "İstifadan daha önemli konular var" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

“AKP'li bazı belediye başkanları zorlamaya boyun eğip istifa ediyorsa, önemli açıkları olduğu ya da örgütsel bağlantıları bulunduğu akla gelir. O yüzden, istifalar bir yerde pazarlığa dökülmüş durumda… Keşke belediyelerle ilgili çabanın çok az bir bölümü de AKP iktidarı döneminde Yunanistan tarafından işgal edilen 18 adamız için gösterilebilse… İzmir, Aydın ve Muğla il sınırları içinde olan ve bugün işgal altında bulunan adalarımızla ilgili hükümetin hiç sesi çıkmıyor.

Başka ülkelerde meydana gelen her olayı yakından izleyen, bunun için sert açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı ve Başbakan, ülkemizi ilgilendiren konuda ise alabildiğine sessiz… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da her fırsatta “işgal altındaki adalarımız”diyor ama her konuda cevap yetiştirenler, adalara gelince derin bir sessizliğe bürünüyor.

Özel gündem bile olmadı

2004-2013 yılları arasında bu konuda TBMM'de 67 adet yazılı soru önergesi verildi. Bunların bir kısmına hiç cevap verilmezken, bir kısmı da şablon içerikte ve geçiştirilerek cevaplandırıldı. 2015'teki sözlü soru önergesi cevabında, Türkiye'ye ait olduğu ifade edilen Marathi Adası, daha sonraki soru önergesine konu edildiğinde bu adanın Türkiye'ye ait olmadığı belirtildi.

2013-2017 arasında adalar konusunda TBMM Başkanlığı'na 8 Meclis Araştırma önergesi verildi. Bunların hepsi verildiğiyle kaldı. İşgalin başladığı 2004'ten bu yana TBMM adalarla ilgili özel gündemle hiç toplanmadı. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım olmasa inanın adalarımızın işgal edildiğini bile öğrenemeyecektik.

Cevap hep böyle

Vatandaşlar “Adalarımız işgal edilmiş niçin müdahale edilmiyor?” diye soruyor. CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara da 18 adamızın işgalini sordu. Verilen cevap şöyle:

“Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de birbirleriyle bağlantılı bir dizi sorun bulunmaktadır. Ege'de bazı adacık ve kayalıkların aidiyeti ve bununla bağlantılı olarak Türkiye ile Yunanistan arasında geçerli bir uluslararası anlaşmayla tespit edilmiş deniz sınırlarının bulunmaması da bu sorunlar arasında yer almaktadır.

Ege Adaları'nın aidiyetine ilişkin temel uluslararası belgeler, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları'dır. Bu antlaşmalar, adaların egemenliği ve silahsızlandırılmaları ile ilgili ayrıntılı hükümler ihtiva etmektedir Bu itibarla sorun, Lozan ve Paris antlaşmalarının ilgili maddelerinin yorumuyla alakalı hukuki bir meseledir.

Bilindiği gibi, Ege meseleleri Yunanistan ile aramızda mevcut diyalog kanalları çerçevesinde tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Ülkemiz bu sorunların tümüne uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyete uygun ve ülkemizin temel hak ve menfaatleri gözetilerek diyalog yoluyla çözüm getirilmesini arzu etmektedir. Ege sorunlarının çözümü konusunda izlenen ve bu sorunların ortaya çıktığı ilk andan itibaren benimsenen bu politikada herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Ülkemizin bu mesele dâhil tüm Ege sorunlarına ve bunların çözümüne ilişkin görüşleri, bakanlığımızın 1996 yılından bu yana yaptığı muhtelif açıklamalarla kamuoyumuzla paylaşılmış, bu çerçevede Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimiz ve teşebbüs edilmesi halinde bunların hukuki açıdan bir sonuç doğurmayacağı duyurulmuştur.”

Lozan'ı dinleyen kim?

Yunanistan Başbakanı Çipras, 12 Ekim'de F-16 uçağıyla Lozan Antlaşması'nı hiçe sayıp Limni ve Bozbaba adaları üzerinde uçtu. “Gayri askeri statü”de olan adalar üzerinden askeri uçaklar uçamaz ama Çipras Larissa'da konuşlu 110. Hava Üssü'nde Genelkurmay Başkanı Oramiral Apostolakis ve Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Christodouloutarafından karşılandı. Hava Üssü'ndeki 337. Filo'dan F-16 Blok 52+ savaş uçağıyla havalanan Çipras Ege Denizi üzerinde uçtu. Uçuşa iki adet F-16 uçağı da refakat etti.

Çipras, Limni ve Bozbaba adalarının üzerinden askeri uçakla uçarak Lozan Antlaşması'nı ihlal ettiğini de, kendilerine nota bile verilemeyeceğini de artık biliyor. Meydan okuyan tavırla bunları bir de Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı sitesinde yayımlıyorlar.

Suriye, Irak için “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyoruz. Ancak 2004 yılından bu yana işgal edilmeye başlanan 18 ada için hiç böyle bir açıklama duyanımız var mı? Melih Gökçek'in istifa edip etmemesinden çok daha önemli konuyu 13 yıldır öteleye öteleye bu günlere geldik…"