Ali Çandır: "Kırdan kente göçü azaltmalıyız"

Ali Çandır: "Kırdan kente göçü azaltmalıyız"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, gelecek 15 yılın en tehlikeli probleminin, gıdaya erişim olarak görüldüğünü belirterek, "Eğer ülke olarak ileride gıdaya erişimde problem yaşamak istemiyorsak yerinde istihdamı sağlamalı, kırdan kente göçü azaltmalıyız." dedi.

ATB Başkanı Ali Çandır Borsa toplantı salonundaki ekim ayı meclis toplantısında 2017'nin son iki ayına doğru yaklaşılan bu dönemde, yılın nasıl biteceği ile 2018'e dair ekonomik ve ticari beklentilerin ön plana çıktığını söyledi. Antalya olarak 2017'yi hareketli geçirdiklerini, özellikle yılın ilk yarısında sağlanan finans, vergi ve istihdama yönelik kolaylıkların özel sektörün direncini artırdığını kaydeden Çandır, 2015 sonundan itibaren "Antalya yaklaşımı" talebiyle dile getirdikleri tedbirlerin bir bölümünün Türkiye geneline yaygınlaşmış şekilde uygulamaya konulmasından da faydalandıklarını bildirdi.

Kredi Garanti Fonu başta olmak üzere çeşitli bankalar aracılığıyla finansmana erişimde zorlanan faal her üç işletmeden birinin kullandığı Nefes ve KOSGEB gibi düşük faizli krediler nedeniyle gerek Türkiye gerekse bölgede kredi kullanımının arttığını anlatan Çandır, şöyle konuştu:

"Yılın 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kullanılan toplam nakdi kredi tutarı ülkemizde yüzde 8 artarken, Antalya'da yüzde 20 ile ülke ortalamasının 2,5 katı üzerinde artmıştır. Ülkemiz genelinde kamuya ait bankalarca kullandırılan kredi tutarı yüzde 35, Antalya'da ise yüzde 36 oranında artmıştır. Ancak ülke genelinde özel bankalardan kullandırılan kredi miktarı yüzde 2 oranında düşerken bu oran, ilimizde yüzde 9'un üzerinde yükselmiştir. Tüm bu rakamlar sonrası yılın ilk yarısında sağlanan kredi olanaklarıyla küçük ve mikro işletmeler aldıkları kredilerin büyük bir bölümünü borç ödemelerine, cari giderlerini karşılamaya ayırmıştır."

 Gıdaya erişim sorunu

Son 15 yılda dünya nüfusunun yüzde 20 artış ile 7,3 milyar kişiye, Türkiye nüfusunun ise yüzde 23 artış ile 80 milyon kişiye yaklaştığına işaret eden Çandır, bu durumun gelişmemiş ve nüfus yoğunluğu yüksek ülkelerde açlık tehlikesini, gelişmekte olan ülkelerde ise gıdaya erişimde zorlukları beraberinde getirdiğini bildirdi.

Özellikle kırsal nüfusun azalmasıyla gıdaya erişimin zorlaştığını, gıda fiyatlarının yükseldiğini, hane halkının gıda harcamalarındaki payının arttığını ifade eden Çandır, "Önümüzdeki 15 yılın en tehlikeli problemi gıdaya erişim olarak görülmektedir. Eğer ülke olarak ileride gıdaya erişimde problem yaşamak istemiyorsak yerinde istihdamı sağlamalı, kırdan kente göçü azaltmalıyız. Bunu sağlamanın yolu ise kırsalda kalmayı ve üretmeyi cazip hale getirecek bir tarım politikasından geçmektedir." diye konuştu.

Rusya Federasyonu ile yaşananlar sonrası yasaklama getirilen ürünlerin büyük bir bölümünün ticarete konu olmasına karşın domates başta olmak üzere bazı ürünlerin ihracatında belirsizliklerin devam ettiğini belirten Çandır, ticareti engelleyen bu belirsizliklerin bir an önce giderilmesini beklediklerini kaydetti.