Güncel THY Hisse Yorumları

Güncel THY Hisse Yorumları

THY hisse fiyat grafiği bağlantını CFO açıklaması olarak şirketin 3Ç sonuçlarından sonra düzenlenen telekonferans konuşmasında bazı açıklamalar yapıldı

THY hisse fiyat grafiği bağlantını CFO açıklaması olarak şirketin 3Ç sonuçlarından sonra düzenlenen telekonferans konuşmasında bazı açıklamalar yapıldı. THY hisse bilgileri için önem teşkil eden bu oturumda; 3. çeyreği 1,3 Milyar Dolar dolaylarında nakit ve benzeri ile tamamlandı. Ekim ayında yeni ticari kredilerle birlikte nakit durumu desteklendi ve nakit durumu 1,5 Milyar Dolar civarına yükseldi. 2 Milyar Dolar’ın üzerindeki kredi hattı ile 2021 senesi başına kadar yeterli likidiye şirket sahip.

THY Airbus

Airbus ile yapılan görüşmede teslimatları ertelenmesi konusunda anlaşmaya varıldı; üzerinde anlaşılan çizelge, teslimatların 2028 senesine kadar ertelenmesinin yanı sıra, teslimat sayılarının makul oranlara indirilmesini sağlamakta. Gerek duyulması durumunda; gelecekteki bir takım teslimatların iptali de anlaşmanın dahilinde. Ertelemelerle beraber yeni uçaklar için gerekli olan 5 Milyar Dolar’lık finansman ihtiyacı da 2024 senesinden sonrasına ertelendi. Boeing ile de buna benzer bir anlaşmanın sonuna yaklaşıldı. Kasım itibari ile toplamda 324 destinasyondan 200’üne uçulacak. TVF ile herhangi bir hisse satış işlemi veya şirket için sermaye desteği ile ilgili bir görüşme olmadı.

Deniz Yatırım THY Hisse Durumu

THY hisse konusuna bağlı olarak; THY, 2020 senesinin 3. çeyreğinde karlılık beklentisinin biraz üzerinde, hafif olumlu.  THY şirketi, 2020 yılının 3. çeyreğinde 946 M TL zarar, 6,2 Milyar TL satış ve 1,2 Milyar TL VAFÖK açıklamıştır. Şirketin faaliyet sonuçları, tahminlerin ve piyasa beklentisinin üstünde olurken, net zarar kalemi beklentilerin üstünde 1,5 Milyar TL net finansal gider sebebi ile daha da kötü durumdaydı. Diğer yandan hem VAFÖK, hem de net zarar kalemleri, piyasa beklentisinden biraz daha iyi bir şekilde oldu. Yolcu uçuş gelirler 2019 senesinin 3. Çeyreğine kıyasla %77 oranında düşerek, 8809 M Dolar olarak gerçekleşti ve birim yolcu gelirleri beklentinin altında olarak %7 oranında düşüşe geçerek, 7,5 Dolar olarak gerçekleşti.

Kargo Birim Geliri

Kargo birim gelirinin 2019 senesinin 3. çeyreğine kıyasla %75 oranında artması vasıtasıyla, toplam kargo gelirleri %60 oranında artış yaparak, 668 M Dolar olarak gerçekleşti. Uçulan yolcu, kilometre başına toplam ve yakıt haricindeki gelirler sırası ile dolar bazında geçen seneye kıyasla; %54 oranında ve %79 oranında artış sağladı. Toplam birim başı maliyet, uçulan yolcu kilometre başına 9,95 Dolar olarak gerçekleşti. Personel ve uçak kira giderleri, artıştaki en önemli iki neden olarak gerçekleşti. Özkaynak yöntemi ile konsolide edilen iştiraklerinden 2019 senesinin 3. Çeyreğinde 405 M TL kar elde edilirken, 2020 senesinin aynı çeyreğinde 37 M TL zarar edildi. Net borç miktarı 2019 senesi sonunda 8,1 Milyar Dolar iken bu borç 2020 senesinin Eylül ayında 11 Milyar Dolar olarak gerçekleşti.

Şeker Yatırım THY Hisse Grafik

THY, büyük oranda Covid-19 hastalığının etkisi ve yükselen kur farkının giderleri nedenleri ile 2020 senesinin 3. çeyreğinde 964 M TL net zararını açıkladı. Şirketin açıklanan bu net zararı, bu dönemde 797 M TL ertelenmiş veri gelirinin kaydedilmiş olması ile birlikte; -1,268 M TL olan piyasa ortalama beklentisinin ve tahminlerin -1,354 TL oranının altında olmuştur. THY’nin toplam yolcu sayısı, Covid-19 hastalığının etkisi ile 2020 senesinin 3. çeyreğinde yıllık bazda %67.2 oranında azalmış ve yolcu doluluk oranı ise; 16.0 y.p. gerilere düşerek %67.6 oranında gerçekleşmiştir. Bunların yanı sıra, yolcu birim gelirleri Dolar bazında yıllık %6.8 oranında bir azalışla 7.50 Dolar seviyelerine gerilemiştir. Fakat THY, bu dönemde de kargo faaliyetlerine ağırlık vermeye devam edip, kargo hacmi ton bazında yıllın sadece %9.2 oranında bir azalma göstermiştir.

Thy Kur etkisi ve Türk Hava Yolları Borsa

Kur etkisi ve de yolcu doluluk oranındaki düşüş ile AKK başına elde edilmiş olan birim gelirler, yıllık %10.5 oranında azalma göstererek 6.02 Dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece THY’nin 2020 senesinin 3. çeyreğinde satış gelirleri, kargo gelirlerindeki senelik %59.8 oranındaki artışın da desteği ile; dolar bazında %61.8 düşerek, 1,528 M Dolar’a gerilemiştir. Şirketin satış gelirleri TL bazında yıllık %51.3 oranında düşerek, piyasa ortalama tahmini 11.054 M TL ve tahminlerce 11,298 M TL paralelinde, 11.018 M TL olarak gerçekleşti. THY’nin birim giderleri ise sabit giderlerin de baskısıyla yıllık %53.6 oranında artarak, 9.95 Dolar seviyelerine yükselmiştir.

THY Kur Farkı Giderleri

2020 senesinin 3. Çeyreği FAVÖK’ü ise yıllık bazda %55.9 oranında düşüşle, yapılan hesaplamalara göre; 2,563 M TL olarak, piyasa ortalama beklentisi 2,448 M TL’ye paraleldir. Fakat; tahminlere göre 2.065 M TL’nin üstünde olmuştur. THY’nin net finansal giderleri, 2020 senesinin 3. çeyreğinde kur farkı giderlerindeki belirgin yükselme neden ile 2.466 M TL’ye ulaştı. Bunun yanı sıra THY, bu dönemde 797 M TL oranında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiş ve net zararı 2020 senesinin 3. Çeyreğinin sonunda 964 M TL olarak gerçekleşti. Şirketin 2020 senesinin 3. çeyreğinin sonunda net borcu 13.1 Milyar Dolar’a yükselmiştir. Açıklanan sonuçların, beklentilerin altından bir net zarar içeriyor olması nedeni ile şirket pay performansı üzerinde kısa dönemde hafif pozitif etkili olabileceği düşünülmektedir. THY hisse grafiğini ve detaylı grafik bilgileri www.kapalicarsi.net sitesinden öğrenebilirsiniz.