İnternet haberciliği kağıt israfını önler ve doğayı korur

İnternet haberciliği kağıt israfını önler ve doğayı korur

İklim değişikliği ve küresel ısınma günümüzde en çok konuşulan ve dünyayı en çok etkileyecek olan unsurlardan biridir.

İklim değişikliği ve küresel ısınma günümüzde en çok konuşulan ve dünyayı en çok etkileyecek olan unsurlardan biridir. Üretim faktörlerinin doğru seçilmemesi taşıt kullanımı bireysel silahlanma süreci su kaynaklarının azalması ve daha birçok unsur küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini tetiklemektedir.

Bu alanda birçok birey ve kuruluş kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek çevrenin ve doğanın korunması noktasında üretim faktörlerinin yeniden dizayn etmelidir. Bu anlamda dijital dünya ile hayatımıza giren internetin olanakları kullanılarak kağıt kullanımı azaltılmalı ve özellikle de döviz ile alınan oldukça pahalı olan gazete kağıtlarını olan tüketim unsurları az almalıdır.

İnternet haberciliği; son derece pahalı maliyetler ile temin edilen ve doğaya zarar vererek iklim değişikliğinin tetiklenmesine neden olan geleneksel haber ve gazetecilik anlayışını bir kenara bırakmak için büyük bir fırsattır.

Geleneksel haberciliğin dezavantajları

İçinde bulunduğumuz çağ dijital çağ olarak ifade edilmektedir ve bu dijital içerisinde tüm yaşam olguları gibi gazetecilik faaliyetleri de internet platformlarına yönelmiştir. Bu yönelim neticesinde bireyler artık basılı Medya unsurlarını değil internet üzerinden gazetecilik faaliyeti yapan internet sitelerini takip etmektedir.

Bu durum hem kağıt israfının azalmasına hem de bir gün geriden değil gündemi son dakika yakından takip etmeye olanak sağlamaktadır. Ülkemizde internet haberciliği alanında faaliyet yürüten Medya Haber ekonomi haberleri başta olmak üzere gündeme ilişkin bütün detayları vatandaşları ile paylaşan titiz ve etik değerlere bağlı çalışan bir kuruluştur.