İşte Mustafa Kemal Paşa'ya verilen Samsun talimatı

İşte Mustafa Kemal Paşa'ya verilen Samsun talimatı

Tarihçi yazar Murat Bardakçı, belgeleri ilk kez bugünkü köşesinde yayınladı. "İşte, Mustafa Kemal Paşa’ya verilen Samsun talimatının Sultan Vahideddin imzalı orijinal nüshası" başlıklı yazısında Bardakçı, "Sultan Vahideddin’in 30 Nisan 1919’da Mustafa Kemal Paşa’yı Samsun’daki Dokuzuncu Ordu Müfettişliği’ne tayini ile ilgili emrinin, yani “irade”sinin görüntüsünün yanısıra diğer üç belge, basında ilk kez yayınlanıyor" ifadesini kullandı.

Habertürk Gazetesi'nin tarihçi yazarı Murat Bardakçı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun yolculuğuna dair bir yazı kaleme aldı.

TARİH 30 NİSAN 1919

Mustafa Kemal'in Samsun yolculuğuna dair şimdiye kadar çok şeyin yazılıp çizildiğini ifade eden Bardakçı; Sultan Vahdeddin'in 30 Nisan 1919'da Mustafa Kemal'i Samsun’daki Dokuzuncu Ordu Müfettişliği’ne tayin ettiği belgeyi yayınladı.

4 FARKLI BELGE

4 farklı belgeyi köşesinden ilk kez yayınlayan Murat Bardakçı, "Padişahın imzasının sol üst tarafta bulunduğu belgede “Mülga (ilga edilmiş) Yıldırım Grubu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa, Dokuzuncu Ordu Kıtaâtı (kıt’aları) Müfettişliği’ne tâyin edilmiştir. İşbu iâde-i seniyyenin (padişah emrinin) icrasına Harbiye Nâzırı (Savaş Bakanı) memurdur” deniyor." ifadelerini kullandı.

Tarihçi yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Hicrî 22 Recep 1337 ve Rumî 30 Nisan 1335 yani 1919 tarihli padişah emrinde Sadrazam Damad Ferid ile Harbiye Nâzırı Şakir Paşa’nın da imzaları bulunuyor.

Bu karar, imzalanmasından beş gün sonra, 5 Mayıs 1919’da, o devrin resmî gazetesi olan “Takvim-i Vekayî”nin ilk sayfasında da yayınlanıp yürürlüğe girecekti..."