İzmir’de koronavirüsten kaç işçi can verdi?

İzmir’de koronavirüsten kaç işçi can verdi?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 11 Mart - 10 Mayıs arasında ‘en az’ 128 işçinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İSİG tarafından yayınlanan raporda 11 Mart-10 Mayıs arasında en az 128 işçinin koronavirüs nedeniyle can verdiği açıklandı.

Raporda çarpıcı veriler yer aldı.

Buna göre koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden emekçilerin 9’u kadın 119’u erkek, yaş ortalamasının 50, 98’inin ücretli (işçi ve memur), 30’u ise kendi nam ve hesabına çalışan olduğu belirtildi. Vefat eden işçilerin en az 18'inin (yüzde 15) sendikalı olduğu belirtildi.

EN FAZLA ÖLÜM TİCARET-BÜRO İŞ KOLU
Virüs nedenli ölümlerin en fazla gerçekleştiği işkolları ticaret-büro işkolu ile sağlık işkolu olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden işçilerin işkollarına göre dağılımı ise şu şekilde:

Ticaret-büro işkolunda 37, sağlık işkolunda 31, belediye-genel işler işkolunda 11, turizm-konaklama işkolunda 8, tekstil işkolunda 7, taşımacılık işkolunda 5, savunma-güvenlik işkolunda 5, bankacılık işkolunda 4, metal işkolunda 4 ve diğer işkollarında 14 işçi yaşamını yitirdi.

Salgının ilk iki ayında Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden işçilerin 78’i İstanbul, 9’u Kocaeli, 7’si İzmir, 5’i Bursa, 3’ü Ankara, 3’ü Gaziantep ve 23’ü de diğer illerde çalıştığı belirtildi.

İzmir’de koronavirüsten kaç işçi can verdi?