KONDA seçmen analizi serisini HDP ile tamamladı

KONDA seçmen analizi serisini HDP ile tamamladı

‘Seçmen Kümeleri' başlığıyla partilerin seçmen profilini raporlaştıran KONDA, son olarak HDP'ye ilişkin raporunu paylaştı. Buna göre, büyük oranda genç nüfustan oluşan HDP seçmeni, Türkiye nüfusunun en yoksul kesimini oluşturuyor. HDP’lilerin yüzde 92’si müzakere masasına geri dönülmesi gerektiği düşüncesi taşıyor.

KONDA Araştırma, 'Seçmen Kümeleri' başlığıyla hazırladığı HDP seçmenini incelediği raporunu açıkladı. Büyük oranda genç nüfustan oluşan HDP’li seçmenlerin, Türkiye nüfusunun en yoksul kesimi konumunda olduğu, partiye özellikle ev kadınlarının ilgi gösterdiği kaydedildi.

24 Haziran seçimleri öncesi dört büyük parti olan AKP, CHP, HDP ve MHP’nin seçmen tabanının profillerini, ihtiyaç ve taleplerini “Seçmen Kümeleri” başlığıyla raporlaştıran araştırma kuruluşu KONDA, diğer partilerin ardından son olarak HDP’ye dair raporunu paylaştı.

Yusuf Kutlu tarafından hazırlanan raporda, HDP seçmeninin eğitim durumundan ekonomik durumuna, etnik aidiyetinden sosyal medya kullanımına ve Türkiye iç ve dış sorunlarına dair bakışına dair profili ortaya konuldu.

18 -32 YAŞ ARASI

2010’dan 2017’ye kadar bütün veriler değerlendirildiğinde HDP/DBP’nin aldığı desteğin yarısını 18- 32 yaş aralığında “genç” tabir edilen dinamik bir kesimden aldığı görülmekte. Türkiye’nin genel nüfusu ile karşılaştırdığında HDP/DBP’ye destek olan 18-32 yaş aralığındaki kesim, Türkiye’deki oranından yüzde 10-15 puan daha fazla. Buna karşın Türkiye’deki 49 ve üzeri yaşta olan kesim, HDP/DBP’yi destekleyen bu yaş aralığındaki kesimden genel ortalamada yüzde 10 daha fazla.

LİSE ALTI

HDP’ye destek olanların bel kemiğini lise altı eğitim durumuna sahip olanlar oluştururken, bu grup 2010'dan 2017'ye doğru HDP/DBP seçmenleri içerisinde azalma kaydetti. 2010’da yüzde 72 olan oran azalarak 2017’de yüzde 57’ye kadar düştü. Bu süreçte HDP/DBP'nin oy oranındaki artış da göz önünde bulundurulduğunda, HDP/DBP seçmeni içerinde lise altı eğitim durumuna sahip olanların yerini lise ve üniversite mezunu olanların aldığı belirtildi.

HDP’yi destekleyenlerin icra ettikleri meslekleri değerlendirildiğinde ise, Türkiye ortalamasında olduğu gibi ev kadınlığı en yüksek oranda. Yine kendini “çalışmaz halde” olarak tanımlayanların HDP/DBP’lilerdeki oranını, Türkiye’deki genel orandan iki kat fazla.

Ekonomik sınıflar üzerinden yapılan analizlerde HDP’lilerin ekonomik olarak daha alt sınıflarda yoğunlaştığı görüldü. HDP’lilerin yaklaşık yüzde 45’i “alt gelir” sınıfı olarak tabir edilen alanda birikmiş durumda. Türkiye geneli için ise “alt gelir” sınıfı yüzde 19’luk bir ortalamada.

ETNİK KÖKEN

Özellikle 2013’ten, yani HDP’nin örgütlenme anlamında daha aktif çalışmaya başladığı dönemden itibaren, kendini Kürt olarak tanımlamayanların oranında artış söz konusu. HDP, kendini Kürt olarak tanımlamayanların da giderek desteklemeye başladığı bir parti haline geldi. Kendini Türk olarak tanımlayanların oranları 2014 ve 2015’te sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 9 olarak görüldü fakat 2016, 2017 ile birlikte yüzde 1-2 puan kadar bir düşüş gözlendi.

EN ÇOK FACEBOOK KULLANIYORLAR

İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerinden HDP seçmeni ve destekçileri incelediğinde de yüzde 55 ile en yaygın kullanıldıkları sosyal medya mecrasının Facebook olduğu ortaya çıktı. HDP’lilerin yüzde 49’unun Whatsapp, yüzde 32’sinin Instagram, yüzde 26’sının Youtube, yüzde 24’unun ise Twitter kullandığını, yüzde 29’unun internete hiç girmediğini ve yüzde 6’sının internete girdiğini, fakat sosyal medya kullanmadığını belirtti.

Aralık 2016’da yöneltilen medyaya baskı yapılıyor mu sorusuna HDP’lilerin yüzde 80’i “evet” derken, Türkiye genelindeki oran yüzde 44.

HDP’LİLER VE SEÇİMLER

Yine seçim ve hileli oy sayımına dair yöneltilen soruya cevaben HDP’lilerin yüzde 51’i “kesinlikle doğru” yanıtını verirken, Türkiye genelinde bu oran yüzde 31. “Doğru” yanıtını verenlerin oranı HDP içerisinde yüzde 40 iken, Türkiye genelinde yüzde 28. Seçimlerde hile yapılmadığını değişik yoğunluklarda düşünenlerin HDP’liler içindeki oranına bakıldığında yüzde 10, Türkiye genelinde ise yüzde 42 olduğu görülüyor. Bu veriler ışığında açık bir şekilde görülmektedir ki, HDP destekçileri/seçmenleri/üyeleri ağırlıklı oranlarda, seçimlerde hile yapıldığını düşünmekte ve bu anlamda Türkiye ortalamasından yüksek değerler göstermekte.

ÇÖZÜM SÜRECİ

2016’da yapılan araştırmaların verilerine göre, HDP’lilerin yüzde 92’si Kürt meselesinde barışa ve müzakere masasına geri dönülmesi gerektiği düşüncesinde. Bu beyan yüzde 68 oranıyla “kesinlikle” vurgusu taşımakta.