Ölen madenciler arasında ayrımcılık

Ölen madenciler arasında ayrımcılık

Çalışma Bakanlığı, kömür ve linyit madenlerinde meydana gelen kazalarda yaşamını yitirenlerin yakınlarının kamuda sürekli işçi kadrolarına atanmalarında aranacak şartları belirledi.

Çalışma Bakanlığı, kömür ve linyit madenlerinde meydana gelen kazalarda yaşamını yitirenlerin yakınlarının kamuda sürekli işçi kadrolarına atanmalarında aranacak şartları belirledi.

Buna göre, 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında madenlerde yaşamını yitirenlerin yakınları kamuya alınacak.

13 Mayıs 2014’te 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma felaketinin ardından facialarda yaşamını yitirenlerin yakınları kamuda istihdam ediliyordu. Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre; sendikalar başlangıç için süre sınırlaması olmamasını istemişti. Ancak hükümet tarafından kabul edilmedi. Bu nedenle de bu haktan 10 Haziran 2003 öncesindeki maden kazalarında yaşamını yitirenlerin yakınları yararlanamayacak. Oysa 1983’te Zonguldak’taki grizu faciasında 103 işçi, 1992 yılında Kozlu’daki grizu faciasında ise 263 madenci yaşamını yitirmişti. 1990’da Amasya’da 68, 1995 yılında Yozgat’ta 38 işçi can vermişti. Düzenlemeye göre, bu işçilerin yakınları haktan yararlanamayacak. Düzenleme nedeniyle yaklaşık 800 ailenin mağdur olacağına dikkat çekiliyor. Ayrıca yakınların başvurularında da bazı şartlar aranacak. Buna göre, çocuğun başvurusunda hak sahibi eş ve varsa diğer çocuklardan istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan alınacak. Kardeşlerden birisi haktan yararlanacaksa da diğer kardeşler bu haktan vazgeçecek. Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, sözleşmeli, memur ya da işçi olarak çalışanlar, emekli aylığı alanlar, başvuru tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurmuş olanlar bu haktan yararlanamayacak. Haktan yararlanacak 45 yaşından küçük herhangi bir kişinin bulunmaması halinde 45 yaşından büyük hak sahipleri istihdam hakkından yararlanabilecek.