TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi yayımlandı

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi yayımlandı

TürMühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 45. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi yayımlandı. Bildirgede ülkedeki "tek adam rejimine karşı mücadele hattı" öne çıkarken, “16 Nisan Referandumu ile ortadan kaldırılan güçler ayrılığının tekrar sağlanması için mücadele edecektir” denildi.

Bildirgede, “Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarının halkımızın ve ülkemizin sorunlarından ayrı tutmadan mücadeleye devam etme kararlılığıyla; emek, ülke, halk, doğa düşmanı sömürü ve rant politikaları ile cumhuriyet, laiklik, demokrasi düşmanı dinci-mezhepçi, totaliter faşizme karşı TMMOB’nin anti-emperyalist, kamucu, toplumcu, devrimci, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü geleneklerine sahip çıkacaktır” sözleri yer aldı.

TMMOB 45. Dönem Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihleri arasında yapıldı. TMMOB’nin ülkenin can yakıcı sorunları ile mücadele konusunda üzerine düşen görevi yapmaktan geri kalmayacağı vurgulanan sonuç bildirgesi özetle şöyle:

»Ülkemizin toplumun en geniş kesimleriyle yan yana gelerek tek adam rejimine karşı demokrasiyi, baskılara karşı özgürlüğü, savaşa karşı barışı, ayrımcı politikalara karşı bir arada yaşamı, gericiliğe karşı laikliği, emperyalizme karşı tam bağımsızlığı, neoliberal uygulamalara karşı kamuculuğu, zorbalığa karşı insanlık onurunu savunulacaktır.

TMMOB’YE SALDIRILAR

»Birliğimizin bukararlı mücadelesine yönelik çok yönlü saldırılar; demokrasiye, meslek onurumuza ve örgütümüze yöneliktir. Siyasal iktidarın her kademesinden gelişen saldırılara karşı direnilecektir.

»Genel Kurulumuz, “millilik” söylencesi ile ülkemizin yüz akları olan örgütümüze ve yol arkadaşlarımız olan diğer meslek birliklerine karşı girişilen saldırıların karşısında dayanışmayı, birlikte mücadele edeceğini beyan etmektedir.

»Tek adam rejiminin, faşizan uygulamalarının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur. Birliğimiz, tek adam rejimine karşı çağdaş demokrasinin temel ilkesi olan halk egemenliğinin kazanması, 16 Nisan Referandumu ile ortadan kaldırılan güçler ayrılığının tekrar sağlanması için mücadele edecektir.

» Ülkemizde hukuk ayaklar altına alınmıştır. Hak, hukuk ve adalet talebi, günümüzün en yaygın ve ciddi toplumsal taleplerinden biridir. Siyasal iktidarın güdümündeki yargıya karşı, Birliğimiz hukukun üstünlüğünü savunacaktır.

İNTERNET YASAKLARI

»Dünyada bilim, teknoloji ve eğimin en büyük destekçisi olan ve insanların özgür bilgi erişimini sağlayan internet üzerindeki “AKP iktidarı kriterlerine” göre getirilen kısıtlamalar ve yasaklamalar bireysel ve toplumsal özgürlükler anlamında kabul edilemez. TMMOB internet erişiminin bedelsiz olarak kullanımı için ısrarcı olacaktır.

»Kişisel verilerin ticarileştirilmesinin bireylerin sağlığı, fiziki ve mali, güvenliği ile doğrudan ilgili olduğu gerçeğiyle; TMMOB bu verilerin izinli veya izinsiz kullanımının getireceği sakıncaları yurttaşlarımız ile paylaşacak ve her türlü çalışmada kamu yararına müdahil olacaktır.

»Eğitim, ülkemizin geleceğinin şekillendirilmesinde en önemli konudur. Sosyal devlet anlayışının gerilemesi, eğitimin ticarileştirilmesi, niteliksizleştirilmesi, cemaatlerin ve gericiliğin eğitime müdahaleleri ülkemizin geleceğini tehdit etmektedir. Anadilde eğitim de dâhil olmak üzere bilimsel, laik bir eğitim sisteminin kurulmasında TMMOB taraftır.