AKP döneminde Eğitim bütçesi %75 azaldı

AKP döneminde Eğitim bütçesi %75 azaldı

Cumhuriyet Halk Partisi 2020 eğitim bütçesine ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda eğitimin sorunlarına değinilirken çözüm önerileri de sunuldu.

Raporda eğitime ayrılan bütçenin merkezi yönetim bütçesi içinde son yıllarda azaldığına dikkat çekildi: “Eğitime ayrılan bütçenin çok fazla arttırıldığı söylense de, önceki yıla göre MEB bütçesinin Merkezi Yönetim Bütçesi içerisindeki payının oranı son dört yıldır azalmaktadır. GSYH’ye oranında da anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin rakamsal büyüklüğünün nedeni personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına yapılan ödemeler ve zorunlu cari ödemelerden kaynaklanmaktadır.”

Yine yatırımlara ayrılan payın da 2002’den bu yana düştüğü vurgulandı:

“AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17,18 iken, 2019 yılı itibariyle bu oran yüzde 4,88’e gerilemiş, 2020 yılında ise 4,65 olması öngörülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden yatırımlara ayrılan pay AKP iktidarı döneminde sürekli azalma eğilimi göstermiştir. 2020 yılında MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay 17 yıllık AKP iktidarı döneminde neredeyse en düşük seviyeye gerilemiştir.”

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre; Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bütçeden ayrılan payın yüzde 14,10 arttığı belirtildi. Müdürlüğün bütçesinin son iki yılda 6 milyar 342 milyondan 9 milyar 904 milyona çıktığı hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı: “Genel müdürlükler bazında bakıldığında Temel Eğitim Temel Müdürlüğüne bağlı 41 bin 122 okulda 11 milyon 410 bin öğrencinin, Genel Ortaöğretimde 3 bin 65 okulda 1 milyon 668 bin öğrencinin, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde bin 623 okulda 498 bin öğrencinin, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünde 4 bin 226 okulda 1 milyon 511 bin öğrencinin eğitim öğretim aldığı görülmektedir. Öğrenci ve okul sayılarına oranlandığında yine bütçeden aslan payının Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne verildiği görülmektedir.”