Avrupa raporlarında bile Türkiye 'yolsuzluk' la anılıyor

Avrupa raporlarında bile Türkiye 'yolsuzluk' la anılıyor

Avrupa Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) "Milletvekilleri, hakim ve savcılarla ilgili yolsuzluğun önlenmesi" başlıklı raporuna göre, Türkiye, Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele tavsiyelerine en az uyan ülke oldu.

Avrupa Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) "Milletvekilleri, hakim ve savcılarla ilgili yolsuzluğun önlenmesi" başlıklı raporuna göre, Türkiye, Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele tavsiyelerine en az uyan ülke oldu.  Avrupa Konseyi'nin organı olan GRECO, Türkiye'nin de dahil olduğu 46 ülkeyi kapsayan, "Milletvekilleri, hakim ve savcılarla ilgili yolsuzluğun önlenmesi" başlıklı raporu dün yayınlandı.

 

TAVSİYELERİN ELERİN DÖRTTE ÜÇÜ YERİNE GETİRİLMEDİ


Rapordaki istatistiklerin 2017 ve 2020 verilerine dayandırıldığı belirtildi. Rapora göre, Türkiye 2019 yılında, GRECO tarafından verilen 31 tavsiyenin yüzde 74.2'sini yerine getirmedi, 19.4’ünü kısmen yerine getirdi, yüzde 6.5’ini ise tamamen uyguladı. Tavsiyelere en çok uyulan grup 12 tavsiyenin yüzde 8.3'üne uyulmasıyla Savcılar ve Hakimler grupları olurken, milletvekilleri ile ilgili 7 tavsiyenin hiçbirine uyulmadı.  Rapora göre, 2019 yılında GRECO'nun tüm tavsiyelerine uyan tek ülke Norveç oldu. Tavsiyelere uyma konusunda ülkeler arasında son sırada Türkiye yer alırken, tavsiyelerin yüzde 70’ine uymayan Avusturya da Türkiye’yi izleyen sondan ikinci ülke oldu. 

GRECO, Türkiye'nin değerlendirildiği "Uyum ve Ara Uyum" başlıklı daha önceki raporlarında Türkiye’deki yapısal düzenlemelerin yargıç ve hakimlerin bağımsızlığına zarar verdiğine dikkati çekmiş ve bu düzenlemelerin "Yargıç ve hakimleri iktidar ile siyasete karşı bağımsız olma konumunda eskiye oranla daha sıkıntılı bir duruma soktuğu" uyarısında bulunmuştu. Türkiye’de milletvekilleri ile yargı mensupları arasında yolsuzluğun önlenmesi için hükümetin somut önlemler almadığı eleştirisi yapılmış ve "Genel anlamda durumun tatmin edici olmadığı" belirtilmişti.