Bakan'dan atamalara yönelik itiraf: Liyakat zayıf

Bakan'dan atamalara yönelik itiraf: Liyakat zayıf

MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı birim faaliyet raporu bakanlıktaki kadrolaşma rejimini de gözler önüne serdi.

Bakan Ziya Selçuk’un “İlçe, il müdürleri ve şube müdürleri, okul müdürleri için somut, ölçülebilir, muhakkak suretle liyakat esaslı bir süreci harekete geçireceğiz” sözlerine karşın Personel Genel Müdürlüğü yöneticiler için kriterlerin belirsiz olmasından şikayet etti. 
MEB, 1 milyonu aşkın öğretmeni ile kamuda en çok çalışanı istihdam eden bakanlık yöneticileri için kritersizlik olduğu sonucuna ulaştı. Raporda bakanlığın zayıf yönü olarak “Yönetici yeterliklerinin belirlenmemiş olması” değerlendirmesi yapıldı. Zayıflık nedenini “Standartların belirlenmemesi” olarak açıklayan bakanlık, çözüm olarak ise “Kamuoyu ile ortak yönetici yeterliklerinin belirlenmesi” tespiti yaptı. MEB’in bir diğer zayıf yönü olarak da “Görev tanımlarının yeterince net olmaması” tespiti dikkat çekti. Nedeni, “Genel bir kamu personelinin görev tanımlarının kesin çizgilerle belirlenememesi ve net olmayan görev tanımlarından kaynaklı ortaya çıkan sorunlar” olarak gören MEB, “Görevler standartlaştırılıp yazılı olarak ifade edilmeli” çözümünü rapora ekledi. 

Tehdide dönüşebilir
Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, raporun “öneri ve tedbir” bölümünde de bakanlık, insan kaynağının doğru kullanılmadığında ortaya çıkacak riske işaret etti. Raporda, “Kurumun başarısı için yeterliklerinin üst seviyede, iyi yetişmiş insan kaynağının mevcudiyeti fırsat niteliği taşımaktadır. Bu fırsat iyi değerlendirilmediğinde tehdit unsuruna dönüşebilir” değerlendirmesi yapıldı. Raporda ayrıca öğretmen istihdamına yönelik de MEB’in ihtiyacına göre öğretmen adayı yetiştirilmesi için YÖK ile daha etkin çalışma ortamının yaratılmasının önemi vurgulandı.