Başbakanlıkla ilgili davalarda kim taraf olacak?

Başbakanlıkla ilgili davalarda kim taraf olacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeye göre, kapatılan Başbakanlığın iş ve işlemleriyle ilgili açılmış ve açılacak adli ve idari davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Cumhurbaşkanlığı taraf sıfatını kazanacak.

"Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun  ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde  Kararname", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

KHK ile yapılan düzenlemeye göre, kapatılan Başbakanlığın iş ve  işlemleriyle ilgili açılmış ve açılacak adli ve idari davalar ile tahkim  yargılaması ve icra işlemlerinde Cumhurbaşkanlığı taraf sıfatını kazanacak.

Kapatılan Başbakanlığı temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer  bakanlık ve idareler ile avukatlık hizmet alımı kapsamında temsil yetkisi  verilmiş sözleşmeli avukatlar tarafından takip edilen davalar ile tahkim  yargılaması ve icra işlemleri Cumhurbaşkanlığını temsilen takip edilmeye devam  edilecek.

Bunlar için ayrıca Cumhurbaşkanlığı adına yeni bir temsil ve  yetkilendirme aranmayacak.