Başöğretmen Atatürk'ün dilinden: Öğretmen demek...

Başöğretmen Atatürk'ün dilinden: Öğretmen demek...

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenliğe dair düşüncelerini sizin için derledik...

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.webp

"Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir."

"Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister."

"Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir."eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.webp

"Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur."


"En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur."


"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir."

"Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir."​​​​​​​e.webp​​​​​​​

"Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim v​​​​​​​e terbiyelerinin pratik olması mühimdir."​​​​​​​

"En mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır."

​​​​​​​​​​​​​​
"Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."ee.webp​​​​​​​


"Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır."

"Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın."

ata.webp

"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…"​​​​​​​​​​​​​​

"Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır."eee.webp​​​​​​​

"Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır."

"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır."

"Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında e​​​​​​​konomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır."eeeeeeeeeee.webp​​​​​​​

 

Biz de, Yurt Gazetesi olarak başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu'nun dört bir yanında mesleğini şefkat ve özveriyle icra eden, mesleğini icra etmek için atanmayı bekleyen, bilim ve sanatın ışığında aydın nesiller yetiştirmeyi amaçlayan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü saygı ve minnetle kutluyoruz...