BOTAŞ mahkemelik oldu

BOTAŞ mahkemelik oldu

BOTAŞ’ın mahkeme kararını beklemeden Saros Körfezi’nde başlattığı tepki çeken gemi iskelesi inşaatı mahkemelik olduğu bildirildi.

Edirne Keşan ilçesi Sazlıdere Köyü mevkiinde BOTAŞ tarafından yapılması planlanan “Saros FSRU Gemi İskelesi” projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararı sonrasında başlayan hafriyat ve inşaat faaliyetleri tepki toplamıştı.

İnşaatın, arazisinde yapıldığını iddia eden Mehmet Zeybek ile Saros Körfezi Mecidiye Beldesi Turizm Çevre ve Kültür Varlıklarını  Koruma Geliştirme Derneği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 25 Haziran 2020 tarihinde duyurusunu yaptığı ikinci kez verilen “ÇED olumlu” kararına karşı 27 Kasım'da dava açtı. 

Edirne İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma istemi ile açılan son davanın dilekçesinde projenin Saros Körfezi'ne, tarım alanlarına ve ormana, denize, yüz binlerce insanın mülkiyet haklarına büyük zararlar vereceği, Saros Özel Çevre Koruma Bölgesi  mevzuatına aykırı olduğu vurgulandı. Projenin kamu yararı taşımadığı sadece dış ticaret için yapıldığı söylenildi.

Bu proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı büyük bir idari garabete imza attığı önü sürülerek “Şu an ortada BOTAŞ’ın sunduğu birbirinden farklı iki ayrı ÇED raporu vardır. Bakanlık birbirinden farklı her iki rapora da ‘ÇED Olumlu Kararı' vermiştir.Tek bir proje için iki ayrı ÇED raporu, tek bir proje için iki ayrı ÇED Olumlu kararının varlığı görülmemiş bir skandaldır” denildi.

Şu an müvekkillerine ait tarım arazisinin ve Saros Kıyı Kuşağı'nın geriye döndürülemeyecek şekilde tahrip edildiğine dikkat çekilen dava dilekçesinde
“Saros Körfezi'nde, tarım arazilerinde, orman alanlarında, doğal sit alanlarında, korunan alanlarda giderilmesi olanaksız zararlar her gün aratarak devam etmektedir. Dolayısıyla davamızda tereddüde mahal kalmayacak derecede hukuka aykırılık ve telafisi imkânsız zarar bir arada ve aynı anda oluşmuştur.Bu nedenle dava konusu işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek işlem kabul edilerek keşif yapılması ve bilirkişi raporunun sunulması beklenmeden ivedilikle yürütmesinin durdurulmasına kararı verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz” ifadeleri yer aldı.

BOTAŞ, inceleme raporunu beklemeden vatandaşın tarlasına girdiği biliniyor.