Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: “Anıtkabir’in etrafının imara açılmasına asla müsaade etmeyeceğiz”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Anıtkabir ile Maltepe Cami arasında bulunan parselin imar değişikliğinin iptalini isteyeceklerini belirterek, “Biz görevde olduğumuz sürece Anıtkabir'in etrafının imara açılmasına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Anıtkabir ile Maltepe Cami arasında bulunan Hürriyet İlkokulu'na bitişik parselin imar değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan önceki yönetim tarafından yapıldığını belirterek "Biz plan değişikliğini kabul etmedik. Kat yüksekliği sınırlamasına uymak zorunda kaldık. Odalar, bu kat yüksekliği sınırlamasıyla beraber esas plana da dava açtılar. Biz de davaya müdahil olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte planın iptal edilmesini isteyeceğiz. Biz görevde olduğumuz sürece Anıtkabir'in etrafının imara açılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun haricinde bir okul arazisinin ticaret alanına çevrilmesine de başından beri karşıyız" dedi.

Anıtkabir ile Maltepe Cami arasında bulunan Gençlik Caddesi'nde Hürriyet İlkokulu'na bitişik parselin imarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan önceki yönetim tarafından değiştirildiğini söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bu yer, Anıtkabir Koruma Sahası içinde değil, ama biz bir okul alanının ticaret alanına çevrilmesine karşı olduğumuz için bu planı reddettik" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yaptığı açıklamada kamuoyundaki bazı iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"ÇANKAYA BELEDİYESİ'NİN RET KARARI BÜYÜKŞEHİR TARAFINDAN REDDEDİLDİ"

"Gençlik Caddesi, 6097 Ada, 3 sayılı parselde yapılan imar değişikliğiyle ilgili olarak kamuoyunda mesnetsiz, belediyemize haksızlık eden iddialar yer almakta. Söz konusu yer Anıtkabir'e yakın bir mesafede olmakla beraber 12 Ağustos 2016 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla 1/5000'liği okul alanından ticaret alanına ve emsal iki olarak plan değişikliği kabul edildi. Biz Çankaya Belediyesi olarak 2 Haziran 2017 tarihinde bu plan değişikliğini kabul etmedik. Bize 1/1000 imar planı uygulaması geldiğinde bu plan değişikliğini kabul etmedik ve reddettik. Yani kamuoyunda paylaşılan bilgilerin aksine Çankaya Belediyesi bu imar planı değişikliğini kabul etmemiştir. Çünkü biz bir okul alanının ticaret alanına çevrilmesini ve yüksek bir emsalle çevrilmesini uygun bulmadığımız için bu plan değişikliğini reddettik. Ama 14 Temmuz 2017 tarihinde, Çankaya Belediye Meclisi'nin bu ret kararı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedilerek plan kabul edildi. Bunun üzerine 22 Mart 2018 tarihinde de Ankara 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Büyükşehir Belediyesi'nin bu kabulünü onayladı.

"YER ANITKABİR KORUMA SAHASI İÇİNDE DEĞİL AMA BİZ OKUL ALANININ TİCARET ALANINA ÇEVRİLMESİNE KARŞIYIZ"

Bu yer, Anıtkabir Koruma Sahası içinde değil ama biz bir okul alanının ticaret alanına çevrilmesine karşı olduğumuz için bu planı reddettik. Koruma Kurulu'na gitmesinin nedeni de Anıtkabir'den dolayı değil Maltepe Cami'sinden dolayıdır. Çünkü Maltepe Cami'sinin de koruma kararı var. Bunun akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz sene bir yönetmelik değişikliği yaptı. Bütün ülke çapında eskiden yükseklik serbest olan bütün plan değişikliklerinde yükseklik serbestlerin kaldırılmasını ve her yere kat sınırlaması getirilmesine dair bir değişiklikti bu. Anıtkabir görünümünü etkilediği iddiasıyla kamuoyunda paylaşılan bu yer, emsal iki ticaret alanı ve yükseklik serbestti. Bu yönetmelik değişikliğinden sonra buraya kat sınırlaması geleceği için Çankaya Belediyesi'ne 15 kat, 11 kat gibi talepler geldi ve biz bunların hepsini reddettik. Bu kat sınırlamasına hem Ankara Büyükşehir Belediyesi hem de Çankaya Belediyesi olarak uymak zorundayız, bir kat sınırı getirmek zorundayız. Bizim burada getirdiğimiz kat sınırı Bölge Koruma Kurulu'na gittiğinde, kurul burası için en yüksek 7 kata izin verdi. Bu bölgedeki binalar içerisinde 4 katlı binalar var, yan parsellerinde 5 katlı binalar var; karşısındaki parselde de askeri lojmanlarda 8 kat var. Bölge Kurulu en çok 7 kat olarak belirledi. Kamuoyunda çıkan, 'Altında hem Çankaya Belediyesi'nin hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin imzası var' denilen karar, işte bu kat sınırlamasına dairdir. 5 katlı ve karşısında 8 katlı olan bir yerde 7 kat getirildi. Ama esas önemli olan şudur: Bu karar, bir okul alanının ticaret alanına dönüştürülmesini gölgelememelidir. Biz Çankaya Belediyesi olarak, okul alanında bir ticaret alanı yapılmasına nasıl ret verdiysek yine bunun karşısındayız.

"ODALAR DAVA AÇTI. ÇANKAYA BELEDİYESİ PLANIN İPTALİ YÖNÜNDE DAVAYA MÜDAHİL OLACAKTIR"

Odalar, bu kat sınırlamasıyla beraber esas plana da dava açmış durumdalar. Biz Çankaya Belediyesi olarak orada bu planın iptali yönünde odalarla beraber mücadele vereceğiz ve davaya müdahil olacağız. Yine aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş da aynı şekilde bu plana karşıdır. Bu plan Mansur Bey'den önceki dönemde yapılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu planın iptali yönünde kararını bildirecektir. Hem Ankara Büyükşehir hem de Çankaya Belediyeleri olarak biz bu okul arsasının ticarete çevrilmesine karşı bir duruş sergileyeceğiz. Zaten Çankaya Belediyesi'nin bu plana ret vermesinin nedeni de budur.

Kamuoyunda bir bilgi kirliliği var. Bu sadece bir parselle ilgili bir durumdur. Anıtkabir'in etrafı kesinlikle imara açılmamaktadır. Bu parselde de odaların açtığı davaya hem Çankaya hem de Büyükşehir Belediyeleri olarak ortak davranılacaktır ve hiçbir şekilde buna izin verilmeyecektir. Burada en çok 7 katla mevcudun sınırlandırılması noktasında Anıtkabir görünümünü etkileyecek bir konumda olmamakla beraber, bir okul arsasının ticarete çevrilmesi bizim kabul edeceğimiz bir konu değildir.

"ANITKABİR BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR"

Şunu herkesin bilmesini isterim: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bizim gözümüzün nurudur. Anıtkabir bizim için bir vazgeçilmezdir. Bizler görevde olduğumuz, bizler burada olduğumuz müddetçe, hiçbir zaman hiçbir koşulda ne Çankaya Belediyesi ne de Mansur Başkanımız Anıtkabir'in etrafının imara açılmasına asla müsaade etmeyecektir. Asla müsaade etmeyeceğiz. Biz Anıtkabir'in etrafında kat yüksekliklerinin arttırılmasına, mevcut katların yükseltilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. O konuda herkesin müsterih olmasını istiyorum."