Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarihi Sivriada'yı rant uğruna imara açıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarihi Sivriada'yı rant uğruna imara açıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski CHP Meclis üyesi, inşaat mühendisi İbrahim Doğan, Sivriada'nın rant uğruna imara açıldığını, bakanlığın bu planı geri çekmesi gerektiğini ve yasalara aykırı olan bu plana itiraz edeceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski CHP Meclis üyesi İbrahim Doğan, rant uğruna imara açılacak Sivriada ile ilgili açıklama yaptı. Sivriada ile ilgili yapılan bu planların kamu yararı gözetmediğini ve yasalara aykırı olduğunu ifade eden Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Çevre Bakanlığı Tarihi Sivriada’yı rant uğruna imara açıyor. Heybeli Ada, 97 ada, 1 parsel (Sivriada) ilişkin Kıyı yapılarını da kapsıyan, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (Koruma Amaçlı!) Bakanlığın 23.08.2017 tarih ve 9992 sayılı OLURU ile onaylandı. Söz konusu plan 03.10.2017 tarih itibarı ile askıya çıkarılmıştır. Bakanlığın yaptığı bu plan düzenlemesi; koruma amaçlı olmaktan uzak bir plandır. Sivriada’da bulunan tarihi dokuyu tamamen yok edecek bir plandır. Söz konusu bölge har tarafında tarihi kalıntılar mevcuttur. Bölge incelendiğinde görülecektir ki her yeri buram buram tarih kokuyor. Ancak yapılan bu rant planları ile bu adanın da doğal çevresi ve tarihi kalıntıları yok olacaktır. Yapılan plan yasalara ve Tabiat varlıklarını koruma kanununa aykırıdır.

Yapılan bu plan düzenlemesi ile SİVRİADANIN kıyısı da tahrip edilecek ve doğal mevcut durumu zarar görecektir. Bu düzenleme ile yapılan plan gereği; emsal 0.20; Yükseklik H=6,50m, iki bodrum kat olarak inşaat yapma imkanı veriliyor. Bölgede “turizm ve kültür tesis alanı” fonksiyonu verilerek otelleri yapımı sağlanıyor. Ayrıca plan notlarında; Dini tesis alanı, restorant , kafe, sergi salonu, konferans salonu, seyir terası, tekne yanaşma yeri, bilet satış , idari bina , açık hava müzesi, meydan, heliport alanı, kütüphane ve karşılama kapısı gibi yapılara izin verilmiştir. Netice itibarı ile doğal ve tarihi bir alan daha rant ve çıkar uğruna imara açılarak yok ediliyor. Bakanlık sözde Koruma Amaçlı Plan yaptığını belirtiyor. Bu planın neresinde koruma tedbiri veya kararı var. Halkın gözünün içine baka baka yağmalıyorlar. Bu nasıl bir pişkinlik, doğrusu anlamakta güçlük çekiyor insan. Bu alanlar tarihi alanlar ve Anayasanın ilgili Maddesine göre devlet bunları korumakla görevlidir. Yapılan bu planlarla Bakanlık Anayasa sucu işlemektedir. Zira kültür ve tabiat varlıkları bu planla birlikte zarar görecek ve SİVRİADA’nın doğal çevresi betonlaşacaktır. Yapılan bu planlarda Adalar Belediyesinin, kent meclislerinin ve meslek odalarının (plan otoritelerinin) görüşleri alınmamıştır. “Yaptım oldu” anlayışıyla yapılan bu planlar imar kanununa, yasalara aykırıdır. İktidarda bulunan siyasi anlayış kamu alanlarını imara açarak yandaşlara rant sağlamaktadır. Yapılan bu planlar kamu yararı taşımıyor. Halkımız bu planları onaylamıyor. Bakanlık bu planları geri çekmelidir. Yasalara aykırı olan bu planlara itiraz edeceğim.