CHP'de Çankaya düğümü! Adaylardan ortak metin

CHP'de Çankaya düğümü! Adaylardan ortak metin

31 Mart yerel seçimlerinde adayı hala belli olmayan Çankaya'da, adaylık için başvuran isimler ortak bir metin yayımladı.

CHP'de Çankaya adayının atama usulü ile belirleneceğine yönelik iddia ilçede krize neden oldu. Çankaya Belediye Başkan Aday adayları, Genel Merkez’e sunmak üzere ortak metin hazırladı. 

Belirlenen sürede adaylık başvurusu yapmamış kişilerin aday yapılmasının kabul edilemez olduğunun altını çizen bazı Çankaya Belediye Başkan Aday Adayları, ortak metni CHP Genel Merkez’ine sunacak. İşte hazırlanan o metin:

"BÜTÜN PARTİ ORGANLARIMIZI BAĞLAYICI NİTELİKTEDİR"

"Çankaya Belediye Başkan adayının belirlenmesi konusundaki düşüncelerimiz, Parti örgütümüzden gelen yoğun istekler de gözetilerek, 28 Ocak 2024 tarihinde genel merkezimize iletilmiş ve kamuoyuyla da paylaşılmıştır. Bu konuda Genel Merkezimiz tarafından bilgilendirici bir açıklamanın yapılmaması, aynı doğrultudaki isteklerin de giderek daha da çok artması karşısında, anılan başvuruyu yapanlar olarak başvurumuzu hatırlatmamız ve yinelememiz zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

Partimizce yayınlanan bir genelge ile yerel yönetimlerde aday adaylık için son başvuru tarihi olarak 5 Aralık 2023 tarihi belirlenmiş, bu tarihten sonra aday adaylığı başvuruları kabul edilmemiştir. Partimizin anayasası niteliğindeki tüzüğümüz ve söz konusu genelge, adaylık başvurusu yapmayanların aday olarak atanmalarına engel oluşturmaktadır. Parti mevzuatımız, partimizde herhangi bir sıfatı olsun veya olmasın bütün parti üyelerimizi ve her düzeydeki bütün parti organlarımızı bağlayıcı niteliktedir. 

KURUMSALLIK VURGUSU

Partimiz, hukuk devleti ve demokrasiyi ülkemizde sağlayan kurumsal bir partidir. Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse partimizde hukuk ve demokrasinin sürüklendiği durum, yerelde ve ülke yönetiminde iktidar olabilmek için öncelikle partide hukuk ve demokrasinin etkin kılınması amacıyla bir anlayış ve yönetim değişikliğini zorunlu kılmıştır. Değişimin de bir gereği olarak partimizin kurumsal kimliğinin gözetilerek hareket edilmesi, yerel seçimlerdeki başarıyı da doğrudan etkileyecektir.  Parti kurumsal kimliğine bağlı kalınması, parti mevzuatı yanında parti geleneklerinin de bir gereği olup, bu nedenle de aday adaylığı başvurusu yapanlar içinden adayların belirlenmesi gerekmektedir. Kaldı ki Parti yönetim organlarının, Partimizin anayasası olan parti tüzüğü ve yayınlanan ilgili genelgeye bağlı kalarak aday adaylığı başvurusu yapmış olanlar içinden adayları belirlemesi, hukuksal bir zorunluluktur. Adayların bu şekilde belirlenmesi, örgütsel motivasyonu ve seçime katılımın artmasını da sağlayacaktır.  Adayların, aday adaylığı başvuru yapmış olanlar içinden belirlenmesi, bu konuda parti içinde, eşit yarışın sağlandığı, hukuk ve demokrasinin eksiksiz olarak yaşandığı, böylece değişim söyleminin uygulama alanı bulduğunun da ayrıca göstergesi olacaktır.

'MEVZUATA UYUN' ÇAĞRISI

Parti mevzuatına uyulması, Parti’de yönetime ve yönetim anlayışına güven duyulmasına yol açacak olup, Partimiz yönetimince hukuka uygun davranılacağını, demokrasinin işletileceğini, verilen kararlarda adil olunacağını, herhangi bir üyemize herhangi bir nedenle bir diğerinden farklı davranılmayacağını veya üstün görülmeyeceğini bekleme hakkına da sahip olduğumuzu ifade ediyoruz. Böylece hukuk ve emek gözetilerek yapılacak bir atama, Çankaya’da yerel seçimlerde başarının da ayrıca güvencesi olacaktır. "