CHP'li Başarır: "Kamu arazileri özelleştirileceğine, Cumhurbaşkanlığı Sarayı özelleştirilsin"

CHP'li Başarır: "Kamu arazileri özelleştirileceğine, Cumhurbaşkanlığı Sarayı özelleştirilsin"

Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmelerine imza atan iktidarın, Türkiye gündemi yoğunken büyük özelleştirmeler yaptığını belirten CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, konuyla alakalı olarak yazılı soru önergesi verdi.

18 yılda kamuya ait ne varsa satarak Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmelerine imza atan AKP iktidarının, Türkiye gündemi yoğunken yine büyük özelleştirmeler yaptığını belirten CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, konuyla alakalı olarak Meclis Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

AKP İktidarı Kamu Arazilerini Özelleştirerek Kaynak Yaratma Peşinde

AKP iktidarındaki özelleştirmelerin kaynak yaratmaktan çok, kamudaki kaynakları yok ettiğini belirten CHP’li Başarır, ‘’ 6 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’ye göre; Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye’nin 12 ilindeki mülkiyeti kamuya ait arazilerin özelleştirilmesi kararlaştırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait araziler de yer aldı. AKP iktidarı, içeride ve dışarıdaki başarısız politikalarını; kamu kaynaklarını özelleştirerek kapamaya çalışıyor, kaynak yaratmaya çalışıyor. Türkiye’nin 81 ilinde özelleştirmedikleri tek bir yer bile kalmamış vaziyette. Bu kararla da mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait olan arazileri özelleştiriyorlar. Cumhuriyet kazanımlarını bir bir yok etmeye ant içmiş gibi her şeyi özelleştiriyorlar. Erzincan, Tokat, İstanbul, Gümüşhane, Kırklareli, Muğla… Sadece bir günde arazilerin özelleştirildiği illerimizden bazıları. Her gün, Resmi Gazete’de bu özelleştirmeleri görmekteyiz, AKP iktidarı bu politikadan vazgeçmelidir.’’ dedi.

AKP Öncesi 8 Milyar Dolar, AKP Sonrası 60 Milyar Dolar Özelleştirme Yapıldı

Özelleştirmenin uygulanmaya başlandığı 1986 yılından AKP iktidarı dönemine kadar olan özelleştirme bedeliyle, AKP iktidarının başlangıcından günümüze kadar yapılan özelleştirme bedellerinde bir uçurum olduğunu kaydeden CHP’li Başarır: ‘’1986-2003 döneminde toplam 8 milyar 240 milyon dolarlık özelleştirme gerçekleştirilirken, 2003 yılından günümüze kadar ise 60 milyar dolar civarında özelleştirme gerçekleştirilmiştir. Burada ciddi bir uçurum bulunmakta. Kamuya ait arazilerimiz ne yazık ki özelleştirilmektedir. AKP iktidarı, parayı nereden temin edeceğini şaşırdığı için, eksi rezervleri bir şekilde kapatmaya çalıştığı için özelleştirme yoluna gitmekte ve memleketi parsel parsel özelleştirmektedir.’’ ifadelerine yer verdi.

AKP’nin Sattıklarını Geri Alacağız

Özelleştirmelerden elde edilen kaynakların Hazine’de olmadığını ve dış borçların sürekli arttığını belirten CHP’li Başarır, ‘’Özelleştirmeden elde edilen gelirler nerede belli değil, har vurup harman savruluyor. Bir de AKP iktidarı ise; ‘CHP’ye kalsa ülkeyi satarlar.’ diyor fakat Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkeyi kuran bir partidir. Ülkenin kurucu değerlerine sahip çıkan bir partidir. AKP, ülkenin nasıl özelleştirildiğini görmek istiyorsa 1920'ler, 30'lar, 40'larda kurulan, Türkiye'nin temel yatırımlarını; bez, dokuma, çimento, şeker, mühimmat, fişek, tersane, demir çelik, süt, kükürt, barut, sigara, karton, kağıt, tüfek, merinos, Tank Palet Fabrikalarına, maden ocaklarına baksın. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 31 Mart 2021 tarihli verilerine göre; Türkiye Brüt Dış Borç Stoku, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 450,0 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise %62,8 olmuştur. Aynı tarihte, Türkiye Net Dış Borç Stoku ise 268,9 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %37,5 olmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere, özelleştirme yapılıyor ama ‘Dış Borç Stoku’ bir türlü azalmıyor. Bir sonraki seçimlerde iktidara geldiğimizde, AKP’nin özelleştirdiklerini, sattıklarını geri alacağız.’’ sözleriyle konuşmasına son verdi.

CHP’li Ali Mahir Başarır, yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi; 
1-    6 Nisan 2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kamu arazilerinin özelleştirmelerinin nedenleri nelerdir? 
2-    Bu alanların özelleştirilmesi, Özelleştirme İdaresi Yönetmeliği’nde belirtilen ihale usullerinden; kapalı teklif, fiyat ve teklif isteme, açık teklif, pazarlık ve yarışma usullerinden hangisine göre yapılacaktır?
3-    2002 yılından günümüze kadar; kamu arazilerinin yüzde kaçı özelleştirilmiştir? Bu özelleştirmelerin nedeni, Hazine’nin kasasındaki eksi rezervlerden ötürü kaynak yaratmak mıdır?
4-    2002 yılından bu yana; kaç liman, elektrik santrali, işletme, otel/sosyal tesis, taşınmaz, maden sahası, gemi, makine-teçhizat özelleştirilmiştir?
5-    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra, ne kadar alanlık kamu arazisi özelleştirilmiştir? Bu özelleştirmelerden ne kadar gelir elde edilmiştir? Özelleştirilen arazilerin, illere göre dağılımı nasıldır? 
6-    1986 yılından AKP iktidarı dönemine kadar 8.2 milyar dolarlık özelleştirme yapılırken, AKP’nin iktidara geldiği 2003 yılından günümüze kadar yaklaşık 60 milyar dolarlık özelleştirme yapılmasının gerekçeleri nelerdir?