CHP’li kadınlardan müftülere nikah kıyma yasa tasarısına tepki!

CHP’li kadınlardan müftülere nikah kıyma yasa tasarısına tepki!

CHP Ankara İl Kadın kolları üyeleri, 'Müftülere nikah kıyma yasa tasarısının' komisyondan geçmesi üzerine CHP Ankara İl başkanlığı önünde protesto eylemi yaptı.

CHP Ankara İl Kadın kolları üyeleri, ‘Müftülere nikah kıyma yasa tasarısının’ komisyondan geçmesi üzerine CHP Ankara İl başkanlığı önünde protesto eylemi yaptı. CHP Ankara İl başkanı Adnan Keskin de konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

İzmir’li CHP’li kadınlar da Ankara’da eylem yapacak

CHP İzmir Kadın Kolları üyeleri, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilme çalışmalarına tepki gösterdi. Alt komisyondan geçen yasanın meclise geldiği gün kadınlar da Ankara’da toplanma kararı aldı.

Müftülere resmi nikah kıyma yetkisinin verilmesine kadınlardan tepki geldi. CHP İzmir Kadın Kolları üyeleri il binasında, tasarıya karşı açıklama yaptı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’nin il kadın kolları başkanlığına gönderdiği açıklamayı İzmir Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı okudu. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olduğunu hukuk devleti olma özelliğinin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyecek mutlak bir hüküm olduğu söylenen açıklamada, şöyle denildi:

“Anayasanın 10’uncu maddesi kanun önünde eşitlik düzenlemesini içerir. Bu düzenlemeye göre herkes dil, din, ırk, mezhep, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ayrımı gösterilmeksizin kanun önünde eşittir. Müftülere tanınan nikah kıyma yetkisi ile hukuk devleti olma ilkesi, kanun önünde eşitlik ilkesi, devrim yasalarının değiştirilmemesi ve laikliği koruma ilkesi ihlal edilmektedir. Söz konusu tasarının kabulüyle ‘anayasa suçu’ işlenmektedir. Cumhuriyet bir hukuk devrimine dayanmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşunun harcında hukuk vardır ve kadınların özgürlüğü, eşitliği, birey olmaları cumhuriyetle teminat altına alınmıştır. Bu durumda biz Cumhuriyet kadınları, hukuku savunarak, anayasayı savunarak, devrim yasalarını ve Mustafa Kemal Atatürk’ü savunarak yollarına devam edecektir. Ülkemize getirilmek istenen ‘İslam devleti olma’ dayatmasına karşı, kadın yurttaş kimliğimiz ile, mücadelemizi asıl iş olarak önümüze koyacağız.”

‘KUTUPLAŞMAYI ARTTIRIR’

Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesinin toplumda kutuplaşmayı daha da artıracağının vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler dikkat çekti:
“Toplumsal yaşamda nikahını belediyede veya müftülükte kıyanlar olmak üzere yeni bir ayrımcılık çıkacaktır. Oysa resmi nikah yurttaş olmanın, kanun önünde eşit olmanın teminatıdır. CHP’li kadınlar olarak meclis komisyonundan geçen tasarının kabul edilemez olduğunu her yerde haykıracağız. Bu tasarının meclisten geçmesi demek laik, hukuk devletini ortadan kalkması demektir. Ülkemiz çok karışık günlerden geçmektedir. Bu zor ve sıkıntılı günlerde gündemin bu konuyla meşgul edilmesini anlamak mümkün değildir. Ülkemizin ekonomisi altüst olmuş durumdadır. Hem ekonomik sıkıntıların üzerini örtmek, hem de ülkemizin dış politikasının yarattığı olumsuzluklar gözlerden kaçırılmak istenmektedir. Bizler, Cumhuriyet Halk Partili kadınlar, sonuna kadar Mustafa Kemal Atatürk’e, cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe ve özgür yurttaş olma hakkımıza sahip çıkacağız. Bu tasarının uygulanmaması için gereken mücadeleyi ortaya koyacağız” dedi.

Bir tepki de Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden

Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi, müftülere nikah kıyma yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) alt komisyonu tarafından kabul edilmesine tepki gösterdi.
Derneğin Sivas Şubesi üyeleri, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklik tasarısı kapsamında müftülere nikah kıyma yetkisinin TBMM alt komisyonu tarafından kabul edilerek İçişleri Komisyonu’na gönderilmesine basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi. Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında grup adına basın bildirisini okuyan Selma Kuşkuş tasarının yürürlükteki Medeni Kanun ve Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. Tasarıya itiraz ettiklerini söyleyen Kuşkuş, şöyle dedi:

“Bu düzenleme; laik Cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmaya yönelik planlı girişimlerden biridir. Medeni Kanun ile belediyelere verilen resmi nikah kıyma işlemlerinde bugüne değin hiçbir yetersizlik söz konusu olmamıştır. Ülkemizde isteyen herkes inancına göre dini nikah yapabilmektedir. Bu şartlarda tasarının hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Gizli amacın Cumhuriyet rejimini yıkmak olduğu açıkça görülmektedir. Cumhuriyet kadınları olarak buna izin vermeyeceğiz. Tüm yasal ve demokratik direnme haklarımızı kullanacağız.”