CHP'li Kemal Zeybek: "İnsanını eğitmeyen toplumlar gelişemez!"

CHP'li Kemal Zeybek: "İnsanını eğitmeyen toplumlar gelişemez!"

Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Kemal Zeybek '8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin bir basın bülteni yayımladı.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek; “Dünyada nüfusun yarısı kadınlar tarafından oluşturulmaktadır. Gelişmiş ülke ve toplumlarda nüfusun tamamının üretim süreçlerinde etkin olduğu görülmektedir. Gelişmelerini başarıyla sürdüren ülkelerde cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bütün bireylere yetenek ve eğitimleri doğrultusunda görevlerin verilmiş olduğunu ve kadınların üstlenmiş oldukları görevleri başarıyla yerine getirdikleri görülüyor. 


 Zeybek; Eğitim süreçleri bir toplumun gelişmesi için çok önemlidir. Kadın, erkek ayrımı gözetmeksizin bütün bireylerin iyi bir eğitim sürecinden geçirilmesi ile toplum gelişmesi sağlanır. Eğitim süreçlerinde gerekli eşitliği sağlamayan, yeterli hassasiyeti göstermeyen toplumların ve ülkelerin yer altı ile yer üstü zenginlikleri çok fazla olsa da gelişmeleri beklenemez. Kadınlar günlük hayatta çok etkin görevler üstlenmektedir; ev işleri, bağ bahçe, tarla, endüstri, sanayi ve hayatın tüm üretim alanlarında çalışmaktadırlar. Eğitimden, üretime birçok alanda görev alan kadınlar; ülkelerin gelişmesinde önemli görevleri üstlenen gizli kahramanlardır. 


 Zeybek; Kadınlarını eğitmeyen, gerekli değeri vermeyen toplumların ise gelişmede büyük sorunlar yaşadığı görülmektedir. Toplumun yarısını üretim dışına atarsanız orada gelişme yaşanamaz. Üretimi, ekonomiyi bilen dünyayı iyi tahlil eden annelerin yetiştireceği çocuklarında gelecekte toplumda rol almaları daha kolay ve verimli olacaktır. “


KADINA YÖNELİK ŞİDDET SON BULSUN


    CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek;” Tarihi süreçler içerisinde, çatışmalar, savaşlar ve salgın hastalık gibi olaylarda en büyük sıkıntıyı kadınların yaşadığı bilinmektedir. Göçün, sefaletin, yoksulluğun sıkıntılarını en çok onlar hissetmektedir. Günümüzde yaşanan salgın hastalığın etkilerini de en çok kadınlar hissetmektedir. Evlerde tencere kaynatmanın sıkıntılarını yaşayan ve çocuklarını doyurmakta zorlanan annelerin varlığı bilinmektedir. 


   Zeybek; 19 yıldır ülkemizi yönetenler, toplumu çok tehlikeli bir noktaya taşıdılar. Cinsiyet ayrımcılığının körüklenmesi ve insanların yeterli gıdaya ulaşamaması sonucunda evlerde kavgalar artmış, ailelerde huzur kalmamıştır.


 Pazar yerlerinden havanın kararması ile artık malzemelerden gıda toplandığı da ülkemizde yaşanan gerçeklerden bazılarıdır. Tüm bu olumsuzluklara ilaveten şiddetin artması sonucunda Şubat ayında 33 kadın en yakınları tarafından katledilmiştir. Kadınlara yönelik şiddeti nefretle kınıyor ve bir an önce son bulması için gerekli tedbirlerin vakit geçirilmeden alınmasını bekliyoruz.” 


08 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN


 Zeybek;” Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, İnsan haklarında gelişmiş birçok ülkeden önce Türk kadının temel haklarını kullanmasına öncülük etmiştir. Medeni Kanun ile kadınlar, erkeklerle eşit haklara sahip olurken, Tevhid-i tedrisat Kanunu ile genç kızların eşit şartlarda eğitim görmesi, seçme ve seçilme hakkı sağlanmıştır.  Toplumların gelişmesi için bütün bireyler ayrımsız eğitim hakkından faydalanmalıdır. Kadınlar toplumların yarısın oluşturmaktadır, kadınlarını eğitemeyen yâda eğitmeyen toplumların gelişmesi beklenemez. 


Zeybek; Kadınlar, çocuklarının gelişimi ve eğitimlerinde önemli görevler üstlenirken, üretime de emekleriyle katkı sağlayan emekçi kadınlarımızın “08 Mart Dünya Emekçi kadınlar gününü” kutluyorum. “